Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése A saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzététele a pályázati kiírás alapján. Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs BMTK – TÁMOP 3.2.2. Regisztrált jó gyakorlatok. 120. 100. 160. 160. 140.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stefanie-stephanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseA saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzétételea pályázati kiírás alapján

Krauszné Simon Nóra

Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs

BMTK – TÁMOP 3.2.2


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Regisztrált jó gyakorlatok

120

100

160

160

140

240

140J gyakorlatok szolg ltat si szerz d se aj nl s javaslat minta
Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseAJÁNLÁS, JAVASLAT, MINTA

www.bmtk.hu

 • Szolgáltatási szerződés „Jó gyakorlat”

 • nyújtásáról

 • 1. sz. melléklet

 • 2. sz. melléklet


J gyakorlatok szolg ltat si szerz d s tartalma

 • Szerződést kötő felek

 • Előzmények

 • Szerződés tárgya, időtartama

 • - megrendelő az alábbi szolgáltatás elvégzésével bízza meg a szolgáltatót:

 • - A jó gyakorlat átadásának határideje

 • 4. A felek jogai és kötelezettségei

 • 5. Teljesítés igazolása

 • 6. Díjazás

 • 7. A szerződés hatálya és megszűnése

 • 8. Záró rendelkezések

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződés tartalma


J gyakorlatok szolg ltat si szerz d se

 • Számú melléklet:

 • - Jó gyakorlat megnevezése (költségek mindösszesen)

 • - Szolgáltatás elemei:

 • ● hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés (x óra)

 • ● tevékenységek leírás

 • Jó gyakorlat ára, tervezett hospitálási időpontok

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése

2. Számú melléklet

- a megadott tevékenységeken résztvevők:

● név, szakok, e-mail, telefonszám

Jelenléti ív


Az innov ci fogalma
Az innováció fogalma

EU-s megfogalmazás:

 • „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

AZ INNOVÁCIÓ EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA

Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése.

 • „Az innováció egy kreatívötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, tehát a.”

  kreativitás innovatív produktummá válik


Innov ci s strat gia
Innovációs stratégia

Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (olykor a legfontosabb) eleme, a versenyképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, majd megvalósítása.

Az innovációval piaci előnyök teremthetők.


Pedag giai innov ci
Pedagógiai innováció

 • A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy

 • 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az intézmény pedagógusai képezik;

 • 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos tv.-iszabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést;

 • 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások.

  (Trencsényi László)


Int zm nyi saj t innov ci a t mop 3 1 4 ben
Intézményi saját innováció a TÁMOP 3.1.4-ben

 • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációja: a helyi igényekhez igazodva

  • egyéni fejlesztésre,

  • a nevelés, oktatás eredményességének fokozására,

  • az esélyegyenlőség kiteljesítésére

 • hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása. Pl.:

  • oktatási projektek,

  • fejlesztő programok,

  • átvezetés-tervek,

  • korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása,

  • önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása


A saj t innov ci publik l si k telezetts ge
A saját innováció publikálási kötelezettsége

 • Pályázati útmutató C1.1.1. (5. bekezdés)

  „A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb.) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.”


Mi legyen a saj t int zm nyi innov ci
Mi legyen a saját intézményi innováció?

XIX. SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁMOP-3.1.4./08/2. PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ

SZAKMAI SEGÉDLET ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK TERVEZÉSÉHEZ


Szakmai ir nymutat sok az n ll int zm nyi innov ci tematik j hoz illetve megval s t s hoz
Szakmai iránymutatások az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Óvoda

Például:

 • A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

 • A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP- hoz igazodva

 • Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök

 • A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére kidolgozott projektek, tervek

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények


Iskola
Iskola innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Például:

 • Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések

 • A pedagógiai program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

 • Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését segítő program

 • Életpálya-építési programok, fejlesztések

 • Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok

 • Korszerű info-kommunikációs technológiai eszközök használata


Koll gium
Kollégium innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Például:

 • Az iskola–kollégium együttműködések a tanulói fejlesztések érdekében

 • Tanulói felzárkóztató programok tervezése, bevezetése

 • Esélyegyenlőségi programok bevezetése a hátrányok csökkentése céljából

 • Múzeumpedagógiai programok megszervezése

 • Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok

 • A család és az iskola-kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek


Az innov ci elsz molhat s ga
Az innováció elszámolhatósága innováció tematikájához, illetve megvalósításához

 • Munkaidő-nyilvántartás/munkanapló vezetése

  (a ráfordított órák nyomon követhetősége)

 • Közzététel az interneten

  • Saját weblap

  • Educatio (A véglegesített adattartalom kinyomtatott és aláírt adatlapját az innováció tulajdonosa megőrzi.)

 • A honorárium 10 e FT+járulék/óra (intézménytípustól ill. tanulócsoportok számától függően differenciált)


Az innov ci elsz molhat s ga1
Az innováció elszámolhatósága innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Költségvetési specifikáció 3. II. c pontja szerint

Többletmunka feladatellátási helyenként:

 • Óvoda esetében: legfeljebb 40 óra

 • Iskola 8 tanulócsoportig (kollégium, AMI): 60 óra

 • Iskola 9 tanulócsoporttól: max. 120 óra

  Honoráriumban csak a fejlesztésben érintett pedagógus részesülhet!

  ● határozott időre szóló megbízási szerződés alapján

  ● célfeladat kitűzésével (feladat meghatározás)


Saj t innov ci felt lt se a http kosar educatio hu fel letre
Saját innováció feltöltése a innováció tematikájához, illetve megvalósításáhozhttp://kosar.educatio.hu felületre


Ltal nos inform ci k a felt lt sr l
Általános információk a feltöltésről innováció tematikájához, illetve megvalósításához

 • Adatbázis funkciói:

  • A szolgáltatói kosár közzétételi felületet biztosít az intézményi saját innovációknak.

  • Az érdeklődő intézmények számára keresési lehetőséget biztosít saját fejlesztések tervezéséhez.

   • területi,

   • intézménytípus,

   • tematikus

 • A Szolgáltatói kosár felületén megjelenő saját innovációkat az Educatio Kft. ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül teszi közzé.


Saj t innov ci felt lt si fel lete
Saját innováció feltöltési felülete innováció tematikájához, illetve megvalósításához


Az innov ci s fel let formai elemei az educatio honlapj n
Az innovációs felület formai elemei az innováció tematikájához, illetve megvalósításáhozEducatio honlapján

 • Fenntartó adatai

 • Intézményi adatok

 • A kapcsolattartó elérhetősége

 • Innováció jellemzői

 • Információk az innovációt hasznosítók számára


Az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n i
Az innovációs felület tartalmi elemei az innováció tematikájához, illetve megvalósításáhozEducatio honlapján I.

 • Innováció jellemzői:

  • Az innováció címe

  • Az innováció tömör tartalmi leírása

  • Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették

  • Az innováció újdonságértéke az intézmény életében (max. 500 karakter)

  • A humánerőforrás (max. 500 karakter)

  • A fejlesztés alapdokumentumainak feltöltése: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.

  • Az innováció egyéb dokumentumainak feltöltési lehetősége

   • Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi.

   • Max. 2 MB/állomány


Az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n ii
Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján II.

 • Információk az innovációt hasznosítók számára

  • Az innováció típusa

  • Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható

  • Az innováció megvalósításához szükséges időkeret

  • Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező, max. 500 karakter)


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.”

(Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009)


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Köszönöm magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.”

a megtisztelő figyelmet!

Krauszné Simon Nóra

nora.krauszne@bmtk.hu

06-20-230-468