c yap s giri k komutlar d ng komutlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları. Yard . Doç.Dr . Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever , F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara . Prentice Hall , Inc . (2000). C++. www. cagataycebi .com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları' - steel-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c yap s giri k komutlar d ng komutlar

C++ YapısıGiriş-Çıkış KomutlarıDöngü Komutları

Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ

Sunu İçeriği Kaynağı:

Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

PrenticeHall,Inc.(2000). C++.

www.cagataycebi.com

c dilinin geli imi
C++ Dilinin Gelişimi
 • BellLab.
 • 1979, BjarneStroustrup
 • 1980, “C withclasses”
 • 1985, “C++”
 • Nesne yönelimli
c program geli tirme evresi
Program editörde oluşturulur ve disk içerisinde depolanır.

Önişlemci program kodlarını işler.

Derleyici nesne kodlarını oluşturur ve disk içerisinde depolar.

Compiler

Linker nesne kodlarını kütüphaneler ile bağlantılar ve disk üzerinde depolar.

Birincil Hafıza

Loader

Yükleyici programı hafızadan ortaya çıkarır.

Birincil Hafıza

CPU her bir talimatı alır, yürütür ve muhtemel yeni veri değerlerini programı yürüterek depolar.

Preprocessor

Linker

Editor

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

CPU

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

C++ Program Geliştirme Çevresi
 • C++ programlarının aşamaları:
  • Edit
  • Preprocess
  • Compile
  • Link
  • Load
  • Execute

Kaynak: PrenticeHall,Inc. 2000

c temel zellikleri
C++ Temel Özellikleri
 • Nesne yönelimli
 • C programlama dilinin özellikleri
 • Program yazımı bloklar halinde
 • Bloklarda { } parantezlerinin kullanımı
 • Komutların aynı ya da alt satırlara yazılması
 • Komut satırlarının ; ile bitirilmesi (blok başlatan komutlar dışında)
 • Tüm değişkenlerin ve veri tiplerinin bildirilmesi
 • Kullanılacak komutların bulunduğu kütüphanelerin çağrılması
program ba l
Program Başlığı

Program ile ilgili başlığı ya da açıklamaları içeren ifadelerdir.

/* açıklama ya da başlık */[birden fazla satır]

// açıklama ya da başlık [tek satır]

tan mlama ve bildirimler
Tanımlama ve Bildirimler
 • Önişlemci komutları, değişken ve veri yapıları bildirimleri
include
include

Kütüphane dosyalarının bildirilmesi

 • Kullanım şekli;

#include < kütüphane_adi>

define ve undef
define veundef

define; ifadelerin ve sabitlerin, sembolik bir isme aktarılmasını sağlayan önişlemci komutudur.

#define sembolik_isim eşdeğer_ifade

undef; define ile tanımlanmış ifade ve sabitleri iptal eden önişlemci komutudur.

#undefsembolik_isim

typedef
typedef

Temel veri tipleri cinsinden özel veri tiplerini tanımlamak için kullanılır.

typedef temel_veri_tipindeki_eşdeğer özel_veri_tipi_adi;

struct
struct

Veri/kayıt alanı oluşturmak için kullanılır.

structveri_alani_adi {

veri_tipi_1 veri_alt_alani_1;

veri_tipi_2 veri_alt_alani_2;

…………………………….

veri_tipi_n veri_alt_alani_n;

} veri_alani_degiskenleri;

slide11
enum

Belli aralıktaki veya belirli değerleri alabilen sıralama tiplerini tanımlamak için kullanılır.

enumsiralama_tipi_adi {degerler}degiskenler;

const
const

Sabitleri tanımlamak için kullanılır.

Başlangıç değer ataması yapılabilir.

const veri_tipi sabit_adi;

constveri_tipi sabit_adi=degeri;

de i ken tipi
Değişken tipi

Tüm değişkenler kullanılacakları yere göre genel veya yerel olarak bildirilmelidirler.

veri_tipi degisken_adi;

alt program b l m
Alt Program Bölümü

Bazı fonksiyonların bulunduğu alt program kısmıdır.

fonksiyon_veri_tipi fonksiyon_adi (parametreler)

{

yerel_tanimlamalar_ve_bildirimler;

…………………………………………………….;

…………………………………………………….;

…………………………………………………….;

}

ana program b l m
Ana Program Bölümü

Temel işlem ve kontrollerinin bulunduğu ana program kısmıdır.

veri_tipimain()

{

……………………………………….. ;

……………………………………….. ;

……………………………………….. ;

}

giri komutlar cin
Giriş Komutlarıcin
 • Temel giriş komutudur.
  • cin >> degisken;
  • cin >> degisken1 >> degisken2 >>degiskenN;
  • cin.bicim_ayari;
giri komutlar get ve getline
Giriş Komutlarıgetvegetline
 • get; klavyeden tek karakter okuyarak ilgili değişkene aktarır.
   • cin.get (degisken);
 • getline; klavyeden belirtilen uzunluğa kadar karakter dizisi okur.
   • cin.getline(degisken, uzunluk);
k komutlar cout
Çıkış Komutlarıcout
 • Temel çıkış komutudur.
  • cout <
  • cout << “ifade”;
  • cout << bicimleyici<< degisken ;

Sonlandırıcı biçimleyicileri

k komutlar cout1
Çıkış Komutlarıcout

Hizalama biçimleyicileri

Çıkış alanı biçimleyicileri

k komutlar cout2
Çıkış Komutlarıcout

Gösterim biçimleyicileri

k komutlar cout3
Çıkış Komutlarıcout

Sayısal taban biçimleyicileri

Kayan nokta biçimleyicileri

k komutlar cout4
Çıkış Komutlarıcout

C’de yer alıp C++’da da kullanılabilen çıkış biçimleyicileri

d ng komutlar
Döngü Komutları
 • Tekrarlı ya da ardışıl işlemlerin yapılmasını sağlarlar.
 • Üç grupta değerlendirilebilirler;
  • Sayıcılı döngü: Döngü işlemi bir sayaca bağlı
  • Ön koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara bağlı (öncesinde kontrol)
  • Son koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara bağlı (sonunda kontrol)
d ng komutlar for
Döngü Komutlarıfor

for ( tip baslangic_degeri; kosul;artim)

{

…………………

…………………

}

Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

yoktur

Koşul sağlandığı sürece döngü

d ng komutlar while
Döngü Komutlarıwhile

while (kosul)

{

…………………

…………………

}

Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

yoktur

Koşul sağlandığı sürece döngü

d ng komutlar do while
Döngü Komutlarıdo - while

do {

…………………

…………………

}while (kosul);

Tek komut satırı için {…} açmaya gerek

yoktur

Koşul sağlandığı sürece döngü

işlemler en az bir kere gerçekleşir…

ad