Do wiadczenia kul w zakresie studi w angloj zycznych na przyk adzie european studies
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Doświadczenia KUL w zakresie studiów anglojęzycznych na przykładzie European Studies. Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL. Migracja studentów w kontekście prawa do nauki. Zakres przedmiotowy prawa do nauki Prawo do nauki obejmuje również szkolnictwo wyższe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - steel-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Do wiadczenia kul w zakresie studi w angloj zycznych na przyk adzie european studies

Doświadczenia KUL w zakresie studiów anglojęzycznych na przykładzie EuropeanStudies.

Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL


Migracja student w w kontek cie prawa do nauki
Migracja studentów w kontekście prawa do nauki przykładzie

 • Zakres przedmiotowy prawa do nauki

 • Prawo do nauki obejmuje również szkolnictwo wyższe

 • Przykład ograniczenia prawa do nauki – orzeczenie NSA z 31.08.2005 r. II OSK 656/05


Postulat integracji i przygotowania rodowiska akademickiego na przyjazd student w z kraj w trzecich
Postulat integracji i przygotowania środowiska akademickiego na przyjazd studentów z krajów trzecich

 • Odwołanie do badań przeprowadzonych we wrześniu 2010 r. w WSSMiKS w Chełmie (wrz z dr St. Dubajem) na grupie:

 • 30 cudzoziemców z I roku

 • 27 cudzoziemców z III roku

 • 30 studentów - Polaków


Do wiadczenia kul w zakresie studi w angloj zycznych na przyk adzie european studies
Czy uważasz, że Polacy jako społeczeństwo przyjmujące powinni się angażować w proces integracji? Czy rzeczywiście się angażowali?Do wiadczenia kul w zakresie przyjmowania student w z pa stw trzecich
Doświadczenia KUL w zakresie przyjmowania studentów z państw trzecich

 • Działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

 • Program Stypendialny Fundacji Jana Pawła II

 • teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, filozofia, prawo kanoniczne, psychologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, zarządzanie, politologia, filologia polska, filologia angielska, filologia romańska, filologia klasyczna, mediteranistyka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu

 • Ukraina , Białoruś, Rosja, Litwa, Uzbekistan, Kazachstan , Mołdawia i Rumunia.


Umi dzynarodowienie studi w oprac instytut europeistyki kul
Umiędzynarodowienie studiów państw trzecich(oprac. Instytut Europeistyki KUL)

 • European Studies (Bachelor of Arts in European Studies oraz Master of Arts in European Studies) uruchomiono w roku akademickim 2011/2012.

 • Ilość studentów w Instytucie Europeistyki: 504 osoby


Ok 10 student w stanowi studenci z zagranicy oprac instytut europeistyki kul
Ok. 10 % studentów stanowią studenci z zagranicy państw trzecich(oprac. Instytut Europeistyki KUL)

Docelowo chcemy zwiększyć proporcję do 50/50 między studentami z Polski a studentami z zagranicy.


Kraje pochodzenia student w
Kraje pochodzenia studentów: państw trzecich

 • Belgia, Białoruś, Korea Płd., Kanada, Łotwa, USA, Ukraina

 • Obserwujemy duże zainteresowanie europeistyką w języku angielskim także wśród osób pochodzących z Afryki (m.in. Nigeria czy Kamerun). Jednak tutaj problemem okazują się kwestie wizowe


Profil studenta europeistyki european studies mo liwo ci na rynku pracy
Profil studenta europeistyki / państw trzecichEuropeanStudies-możliwości na rynku pracy


Do wiadczenia kul w zakresie studi w angloj zycznych na przyk adzie european studies

Dziękuję za uwagę państw trzecich

Kontakt: anna.kosinska@kul.pl