Download
ohsas 18001 certificatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OHSAS 18001- certificatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
OHSAS 18001- certificatie

OHSAS 18001- certificatie

205 Views Download Presentation
Download Presentation

OHSAS 18001- certificatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OHSAS 18001- certificatie Frans Stuyt 24 september 2009

 2. Onderwerpen - SCCM - Bij certificatie betrokken partijen - Essentie managementsystemen - OHSAS standaard - Waarom OHSAS 18001 - OHSAS 18001 - VCA - Wie zijn ISO 18001-gecertificeerd - Toekomst

 3. SCCM Stichting Opgericht in 1995 op initiatief van VROM, VNO-NCW, Milieubeweging en certificatie-instellingen Missie Kracht van organisaties versterken door gecertificeerde milieu- en arbomanagementsystemen die meerwaarde leveren in de vorm van betere: - prestaties - relaties. Middel - Richtlijnen voor certificatie - Voorlichting

 4. SCCM Activiteiten - Certificatiesystemen (ISO 14001/OHSAS 18001) - Voorlichting - Database certificaten - Auditordagen - Infobladen invoering systemen - Onderzoeken waardering zie: www.sccm.nl

 5. OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series 1e versie: 1999 2e versie: 2007 BSI standard, opbouw ISO 14001 3e versie: ISO norm? OHSAS 18002: Guideline for implementation

 6. Essentie managementsysteem Act Continue verbetering Beleid Directie- beoordeling Plan Check Planning Controle en corrigerende maatregelen Do Implementatie en uitvoering

 7. OHSAS 18001

 8. OHSAS 18001

 9. Organisatie certificatie Raad voor Accreditatie SCCM Centraal College van Deskundigen Certificatiesysteem Certificatie-instellingen Bedrijven

 10. Certificatiesysteem Waarde certificaat wordt bepaald door: - Interpretatie OHSAS 18001-norm - Organisatie certificatie-instelling - Werkwijze certificatie-instelling

 11. Voorbeelden inhoud certificatiesysteem Interpretatie - Arboaspecten en RI&E - Voldoen wet- en regelgeving Organisatie - Kwalificatie auditors - Samenstelling/deskundigheid auditteam Werkwijze - Bepaling tijdsbesteding - Betrokkenheid werknemersvertegenwoordiging

 12. OHSAS 18001 - RI&E/plan van aanpak Aandachtspunten - Beleid - Compleetheid - Reproduceerbaarheid - Integrale afweging - Actualisatie - Inzicht in wettelijke eisen - Doelstellingen

 13. Waarom OHSAS 18001? Betere arboprestaties (minder ziekte, incidenten en verzuim) met als gevolg: - Hogere tevredenheid personeel - Lagere kosten - Betere prestaties - Beter imago

 14. OHSAS 18001 versus VCA

 15. Certificatie-instellingen (CI's) 7 CI's door RvA geaccrediteerd: - BSI - DNV - KEMA - KIWA - Liftinstituut - Lloyds - TüV Rheinland (voorheen TNO certification) 6 CI's in procedure bij RvA

 16. OHSAS 18001-certificaten in NL

 17. OHSAS 18001-certificaten per sector

 18. Toekomst Naast intern voordeel ook externe waardering: - Acceptatie naast VCA - Duurzaam inkopen - Duurzaamheidsindex - Horizontaal toezicht Arbowet - Verzekeringspremies