anthony giddensin rakenteistumisteoria ja oikeus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anthony Giddensin rakenteistumisteoria JA OIKEUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anthony Giddensin rakenteistumisteoria JA OIKEUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Anthony Giddensin rakenteistumisteoria JA OIKEUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Anthony Giddensin rakenteistumisteoria JA OIKEUS. Yhteiskuntateorioiden oikeus 1.4.2011. Giddensin teoria taustaa. Yritys ylittää yhteiskunta teoriassa vanhastaan vallinnut vastakkainasettelu rakenteen ja toimijan välillä Esim. Durkheim >< Weber

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anthony Giddensin rakenteistumisteoria JA OIKEUS' - stasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anthony giddensin rakenteistumisteoria ja oikeus

Anthony Giddensinrakenteistumisteoria JA OIKEUS

Yhteiskuntateorioiden oikeus 1.4.2011

giddensin teoria taustaa
Giddensin teoria taustaa
 • Yritys ylittää yhteiskunta teoriassa vanhastaan vallinnut vastakkainasettelu rakenteen ja toimijan välillä
  • Esim. Durkheim >< Weber
 • Giddensillä kritiikin kohteena erityisesti Talcott Parsonsin rakennefunktionalismi
  • Dominoiva teoria sosiologiassa 1950-luvulta lähtien
  • AGIL-kenttä
giddensin teorian aatehistoriallista taustaa
Giddensinteorianaatehistoriallistataustaa
 • Strukturalimi
  • De Saussuren (1857-1913) merkitsijän ja merkityn käsitteet
  • Ongelmana toimijan puuttuminen
 • Filosofinen hermeneutiikka
  • Hans-Georg Gadamerin (1900-2002) tradition ja esiymmärryksen käsitteet
 • Analyyttinen kielifilosofia
  • Ludwig Witgensteinin (1889-1951) kielipelin käsite
dualismista duaalisuuteen
Dualismista duaalisuuteen
 • Toiminnan tasot
 • Käytännöllinen tietoisuus
 • Diskursiivinen tietoisuus
 • Tiedostomattomat motiivit

Inhimillisen toiminnan

tiedostamattomat ehdot

Toiminnan ei-tarkoitetut seuraukset

systeemi rakenne ja rakenteistuminen
Systeemi, rakennejarakenteistuminen
 • Sosiaalinen systeemi (esim. moderni yhteiskunta) sisältää rakenteellisia ominaisuuksia eli rakenteita
 • Rakenteet:
  • Säännöt
  • Resurssit
   • Allokatiiviset ja auktoritatiiviset
 • Inhimillinen toiminta rakenteistaa sosiaalisten systeemien rakenteellisia ominaisuuksia
  • Merkityksenanto
  • Hallinta
  • Legitimaatio
giddensin teoria kritiikki
Giddensin teoria kritiikki
 • Giddens painottaa liiaksi rakenteiden toiminnan mahdollistavaa ulottuvuutta
 • Entä rakenteiden toimintaa rajoittava ulottuvuus?
  • Esim. rakenteellinen hallinta/valta
kaarlo tuorin kriittinen oikeuspositivismi oikeudellisen rakenteistumisen teoria
Kaarlo Tuorin kriittinen oikeuspositivismi (oikeudellisen rakenteistumisen teoria)
 • Traditionaalisen oikeuspositivismin kritiikkiä
  • Hans Kelsen (1881-1973) ja H. L. A. Hart (1907-1992)
   • Oleminen ≠ pitäminen
   • Oikeus ≠ moraali
 • Tuori: eivät pysty pitämään omista lähtökohdistaan kiinni
 • Moderni oikeus tulee ymmärtää oikeudellisten käytäntöjen kerrostamana ilmiönä
slide9

Modernin oikeuden tasojen välisistä suhteista

 • Pintataso
 • Oikeuskulttuurin taso
 • Oikeuden syvärakenne

Sedimentaatiosuhde

Konkretisaatiosuhde

Konstituutiosuhde

slide10

Modernin oikeuden tasojen välisistä suhteista

 • Pintataso
 • Oikeuskulttuurin taso
 • Oikeuden syvärakenne

Rajoitussuhde

Justifikaatiosuhde