slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cum s-a ajuns la ”Foaia de parcurs”??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Cum s-a ajuns la ”Foaia de parcurs”?? - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

ELIMINAȚI BIROCRAȚIA ȘI BIROCRAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC! „FOAIA DE PARCURS” = calea sigură către îngroparea actului didactic în hârtii. E ușor să faci școală pe hârtie, din biroul ministerului, dar este din ce în ce greu să faci școală în realitate, la catedră!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cum s-a ajuns la ”Foaia de parcurs”??' - starr


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ELIMINAȚI BIROCRAȚIA ȘI BIROCRAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC!„FOAIA DE PARCURS” = calea sigură către îngroparea actului didactic în hârtii

E ușor să faci școală pe hârtie, din biroul ministerului, dar este din ce în ce greu să faci școală în realitate, la catedră!!

cum s a ajuns la foaia de parcurs
Cum s-a ajuns la ”Foaia de parcurs”??

În data de 5 septembrie 2011, M.E.C.T.S. a transmis inspectoratelor școlare „Foaia de parcurs pentru anul școlar 2011-2012”, pentru a fi comunicată directorilor unităților de învățământ în cadrul ședințelor pregătitoare pentru începerea cursurilor.

foaie de parcurs prezentare
FOAIE DE PARCURS- prezentare -

M.E.C.T.S.dorește ca această ”Foaie deparcurs” să reprezinte un document care cuprinde măsuri cu aplicabilitate imediată și de natură să aducă rezultate pe termen scurt, mediu și lung, cu trei obiective:

I. reducerea absenteismului, atât în rândul elevilor, cât şi al cadrelor didactice;

II. evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățământului;

III. îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

foaie de parcurs i reducerea absenteismului
FOAIE DE PARCURS I: Reducerea absenteismului

Prevederi ale ”Foii de parcurs”:

1. Absenteismul trebuie monitorizat, prevenit și redus.

2. Școala este instituția care poate găsi soluții pentru reducerea ratei de absenteism și prevenirea fenomenului.

- Unitatea de învățământ are obligația de a înregistra și monitoriza absențele elevilor, de a analiza cauzele acestora și de a stabili, în cel mai scurt timp, un dialog cu familia elevului.

foaie de parcurs
FOAIE DE PARCURS

- Monitorizarea prezenței la școală este obligația cadrelor didactice.

- Se va realiza un sistem național de înregistrare, monitorizare și raportare a absențelor, unitățile de învățământ fiind obligate, până la începutul semestrului al doilea, să instituie un sistem de pontaj la intrarea/ ieșirea din instituție.

3. Inspectoratul școlar are obligația monitorizării și prevenirii absenteismului, prin acțiuni de monitorizare și control. Lunar, o persoană desemnată de inspectorul școlar general colectează de la unitățile de învățământ numărul de absențe, în format electronic.

foaie de parcurs1
FOAIE DE PARCURS

OBSERVAȚIILE F.S.I. „SPIRU HARET”

1. Obligația monitorizării absențelor elevilor și menținerea legăturii cu părinții pentru semnalarea cazurilor de absenteism face parte din practica zilnică a cadrelor didactice; nu este nevoie de o ”Foaie de parcurs” pentru a impune acest tip de activitate.

2. Implementarea sistemului de pontaj la intrarea/ieșirea din unitate presupune costuri pe care școala nu le poate suporta, în condițiile unui buget de austeritate practicat de actuala putere.

foaie de parcurs2
FOAIE DE PARCURS

OBSERVAȚIILE F.S.I. „SPIRU HARET”

3. Existența unui sistem național de monitorizare și raportare a absențelor presupune crearea/cumpărarea unui soft performant, presupune costuri de implementare și administrare. Cine le suportă?

4. Sunt resurse la nivelul inspectoratelor școlare pentru a susține financiar o persoană care să se ocupe exclusiv cu colectarea datelor privind numărul de absențe, încărcarea și gestionare bazei de date etc.? Sau se va încărca fișa postului pentru câte o persoană, la nivelul fiecărei școli?

foaie de parcurs ii evaluarea cu scop de orientare i optimizare a nv rii
FOAIE DE PARCURSII.Evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării

Prevederi ale ”Foii de parcurs”:

1. Testele de evaluare vor avea o structură unitară, pornind de la un model elaborat la nivel național de CNEE și adaptat în funcție de condițiile locale.

2. Scopul evaluărilor este stabilirea unui parcurs de învățare individualizat al elevilor și măsurarea progresului școlar realizat.

foaie de parcurs3
FOAIE DE PARCURS

3. Testarea inițială are loc la începutul semestrului întâi, fiind precedată de 2 săptămâni de recapitulare.

4. Rezultatele nu se comunică public, ci în cadrul întâlnirilor individuale cu părinții și elevii.

5. Consiliul profesoral analizează rezultatele și stabilește planul de acțiune pentru ameliorarea acestora.

foaie de parcurs4
FOAIE DE PARCURS

Observațiile F.S.I. „Spiru Haret”, în urma aplicării primelor teste de evaluare inițială

1. Testele de evaluare inițială, în forma în care au fost impuse de M.E.C.T.S. la începutul acestui an şcolar, se dovedesc a fi inutile deoarece:

a) Elevii care nu au trecut la un alt ciclu de învăţământ au fost evaluați de aceleaşi cadre didactice în anul şcolar anterior prin teste multiple, astfel încât acestea cunosc bine nivelul de pregătire al elevilor. În aceste condiții testarea inițială realizată la începutul acestui an, printr-un singur test, devine redundantă.

foaie de parcurs5
FOAIE DE PARCURS

b) Subiectele testelor de evaluare iniţială nu sunt unice la nivel național, prin urmare elevii, cadrele didactice și părinții nu pot să realizeze care este nivelul real de pregătire al beneficiarilor educației raportat la competențele evaluate de examenele naționale.

c) Modelele de teste oferite de M.E.C.T.S. nu acoperă programa școlară, iar în unele cazuri nici nu o respectă.

d) Structura testelor la clasele IX – XII nu are legătură cu structura subiectelor de la Bacalaureat.

foaie de parcurs6
FOAIE DE PARCURS

e) Elevii au tratat testarea cu dezinteres, notele nefiind consemnate în catalog, iar testele fiind redactate după același model elaborat de M.E.C.T.S.

f) La clasele unde se introduc pentru prima dată obiecte de învățământ noi, impunerea testării a fost în egală măsură şi nerelevantă, și neavenită, elevii fiind descurajați de faptul că sunt testați dintr-o materie necunoscută, pe care nu au parcurs-o niciodată.

g) Impunerea aplicării tuturor testelor într-un interval foarte scurt de timp a dus la supraîncărcarea elevilor, fiind foarte frecvente situaţiile în care aceştia au dat şi 2-3 teste pe zi.

foaie de parcurs7
FOAIE DE PARCURS

2. O evaluare de acest tip şi-ar putea dovedi utilitatea dacă:

a) s-ar aplica la nivel naţional, doar la disciplinele la care se susțin examene naționale, la începutul și la sfârșitul ciclurilor nivelurilor de învățământ;

b) subiectele ar fi unice la nivel național, iar structura, gradul de dificultate și timpul de lucru ar fi compatibile cu nivelul celor de la examenele naționale;

foaie de parcurs8
FOAIE DE PARCURS

c) discutarea rezultatelor obținute la testele inițiale cu elevii și părinții acestora ar avea caracter informativ și s-ar raporta la concluziile consilierii profesionale realizate de specialiști în domeniu;

d) stabilirea măsurilor de remediere s-ar efectua de specialiști ai M.E.C.T.S. împreună cu cadrele didactice, elevii, părinții; [De remarcat faptul că aplicarea acestor teste oricum generează muncă suplimentară neplătită și discriminări între diferitele categorii de cadre didactice].

foaie de parcurs9
FOAIE DE PARCURS

Efectele:

1. Atât testarea inițială, cât și perioada de recapitulare, nefiind prevăzute de programele școlare, efectul este perturbarea programului educațional prin întârzierea parcurgerii materiei și supraîncărcarea ulterioară a elevilor.

2. Exceptând învățământul primar, cadrele didactice de la celelalte niveluri, gimnazial și liceal, care predau la mai multe clase constituite dintr-un număr de cel puțin 30 elevi, sunt puși în situația de a nu finaliza la timp evaluările, cu efecte negative asupra calității actului didactic.

foaie de parcurs10
FOAIE DE PARCURS

Exemplu:

  • Un profesor care predă la cel puțin 9 clase are de corectat cel puțin 270 de teste (a câte 3-4 pagini fiecare). Aplicarea lor înseamnă cel puțin 9 ore în care elevii dau testele.
  • Corectarea în mod serios a unui astfel de test durează în jur de 15 minute. Prin urmare, 270 de teste x 15 min. = 67,5 ore (minim).
  • Discutarea fiecărui test în parte cu părinții fiecărui elev va necesita cel puțin 10 minute, adică 270 de teste x 10 min. = 45 ore.
foaie de parcurs11
FOAIE DE PARCURS
  • 9 ore + 67,5 ore + 45 ore = minim 121,5 ore:8 ore muncă/zi rezultă 15,18 zile lucrătoare.
  • În cazul în care cadrul didactic este cel care încarcă în bazele de date și rezultatele la testări, raportările sintetice și toată documentația ulterioară aplicării testelor de evaluare inițială, trebuie luat în calcul și timpul necesar acestor operații.

Nu numai că s-au depășit cu mult cele 40 de ore normate pe săptămână, dar însăși săptămâna calendaristică a cadrului didactic trebuie să aibă mult peste 7 zile!!!

foaie de parcurs iii mbun t irea competen elor de lectur
FOAIE DE PARCURSIII: Îmbunătățirea competențelor de lectură

Prevederi ale ”Foii de parcurs”:

1. Lectura trebuie înțeleasă atât în dimensiunea sa tradițională, cât și ca alfabetizare în înțelegerea textului.

2. În clasele I - IV se alocă o oră de lectură distinctă în orarul săptămânal.

3. La clasele V-VIII se alocă, în cadrul orelor de limba și literatura română, minim 2 secvențe distincte în structura lecției, pentru activități care vizează competențele de citire și înțelegere a textului lecturat. Aceste secvențe vor putea fi identificate în schița lecției și în caietele elevilor.

4. Se instituie obligativitatea momentului ortografic în orele de limba și literatura română, la clasele V-XIII.

foaie de parcurs recunoa tere
FOAIE DE PARCURSRECUNOAȘTERE

Prevederi ale ”Foii de parcurs”:

Cadrele didactice vor fi recompensate pentru progresul școlar sau pentru performanța elevilor lor și prin gradația de merit...?!

foaie de parcurs12
FOAIE DE PARCURS

Observațiile F.S.I. „Spiru Haret”:

1. Gradația se merit se poate obține, cel mai devreme, din cinci în cinci ani, în raport de activitatea desfășurată în ultimii patru ani.

2. Care ar fi celelalte modalități de recompensare???