Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UBB VE ENTEGRASYONLARI REYHAN YALÇIN BOZKURT SGK GSS SUBE MÜDÜRÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UBB VE ENTEGRASYONLARI REYHAN YALÇIN BOZKURT SGK GSS SUBE MÜDÜRÜ

UBB VE ENTEGRASYONLARI REYHAN YALÇIN BOZKURT SGK GSS SUBE MÜDÜRÜ

418 Views Download Presentation
Download Presentation

UBB VE ENTEGRASYONLARI REYHAN YALÇIN BOZKURT SGK GSS SUBE MÜDÜRÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UBB VE ENTEGRASYONLARIREYHAN YALÇIN BOZKURTSGK GSSSUBE MÜDÜRÜ

 2. NEDİR TIBBİ CİHAZ? NASIL TEMİN EDİLİR ? NELER İÇİN KAÇ LİRA ÖDENİR? NİYE ÖDENMEZ? KİM TEMİN EDER? KİM ÖDER?

 3. TIBBİ CİHAZ NEDİR ? İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (bundan sonra, “cihaz” olarak anılacaktır)

 4. İN VİTRO TIBBİ TANI CİHAZI NEDİR? Genel laboratuar kullanımına yönelik cihazlar, özellikleri bakımından üreticileri tarafından bilhassa in vitro inceleme amaçlı kullanılmıyorlar ise, in vitro tıbbî tanı cihazı değildir. Üreticinin sadece, fizyolojik veya patolojik durum veya kalıtımsal anomalilerle ilgili bilgi edinmek veya güvenlik seviyesini ve muhtemel kullanıcılara uygunluğunu tespit etmek veya tedavi edici tedbirleri izlemek için tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, insan vücudundan alınan kan ve doku bağışlarını da içeren numunelerin incelenmesinde in vitro kullanmayı amaçladığı, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbî cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, in vitro tıbbî tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kaplarını,

 5. ONAYLANMIŞ KURULUŞ NEDİR? Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Kanun’da, bu Yönetmelik’te ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen kamu veya özel kuruluşu,

 6. SAĞLIK BAKANLIĞITIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 93/42 EEC VÜCUDA YERLEŞTİRİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 90/385EEC VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 98/79 EC 09/01/2007 RESMİ GAZETE 26398

 7. NASIL TEMİN EDİLİR ?

 8. TIBBİ MALZEME TEMİNİ 1 OCAK 2008 den önce 1)Hastanelerce Temin, 2)Reçete ve raporla Hasta ve hasta yakınları tarafından PİYASA dan temin, -Emekli Sandığı Protokolü bulunan firmalardan, -Protokolü bulunmayan firmalardan(muadil) 3)İl Müdürlüklerince satın alma yöntemi ile temin ediliyordu.

 9. NELER İÇİN KAÇ LİRA ÖDENİR?

 10. TIBBİ MALZEME ÖDEMELERİ BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI SSK YEŞİLKART Ücret ilgili geri ödeme kurumu tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde ödeniyordu. Uygulama standardı yok kurumlar arası fark var Ödemelerde standart yok kurumlar arası fark var Ölçme ve değerlendirmeye uygunsuz bir ödeme mevcut

 11. NİYE ÖDENMEZ?

 12. Sistemin Sorunları Neydi? 1- Protokoller ES tarafından hazırlanıyor -Mevcut protokoller güncellenemiyor -Yeni protokol yapılmıyor , -Ülkeye yeni giren ürünler için piyasada ki rekabet şartlarında eşit lik sağlanamıyor. -Protokolsüz firmalar muadil kavramı üzerinden satış yapıyor . -Muadil kavramı ayrı bir problem yaratıyor.çünkü akreditasyon laboratuarı yok. Her kişi ye göre muadil kavramı farklı ,uygulama farklı, Fiyat ve ürün standardı sağlanamıyor. 2- Hasta tıbbi cihazı, kendi imkanları ile temin etmek zorunda kaldığından maddi manevi mağdur oluyor 3- Ödemede ortak dil kullanılmadığı için ciddi sorunlar ödeme ve ödememe skandalları yaşanıyor

 13. Ortak bir dil olmadan iletişim karışıklıklara yol açar

 14. Hastane SGK UBB olmadan; Tıbbi Cihaz dolaşımı, NEDİR TIBBİ CİHAZ? NASIL TEMİN EDİLİR ? NELER İÇİN KAÇ LİRA ÖDENİR? NİYE ÖDENMEZ? KİM TEMİN EDER? KİM ÖDER?

 15. NE YAPILMALI ?

 16. e-İş sürecinde ortak dil Ortak Dil açıklığı sağlar

 17. Tanım Üretici veya ithalatçı, dağıtan, satın alan, kullanan, denetleyen ve geri ödeyen ilgili tüm tarafların elektronik ortamda veri alış-verişi yapabilmesini sağlamak üzere, ortak bir dil yaratmak amacıyla geliştirilmiş veri bankasıdır. İlaçlar ve tıbbi cihazlarla ilgili temel verileri belirli standartlara göre barındıran bir veritabanı uygulamasıdır. İlgili tüm tarafların, enformasyon sistemlerinde tamamen aynı temel tanımları kullanmaları yoluyla tedarik zinciri iş süreçlerinin otomasyonunu sağlar.

 18. Neden Gerekli? • Hız – zaman • Hataların önlenmesi • Satınalma süreçleri • Stok yönetimi • Para/kaynak kaybı • Hasta güvenliği • Tıbbi hata istatistiklerine göre, hataların yaklaşık %50’si doğrudan veya dolaylı olarak yanlış ürünle ilgilidir.

 19. “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ” 1 OCAK 2008 DE UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ25 Mayıs 2007 Tarihli ve 26532 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanmış olup, 1 OCAK 2008 de uygulama ya konulmuştur.

 20. Yeni Sistem Yeni sistemde ise bu ürünler dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerdeki gibi, hastanelerce, ihale yöntemiyle satın alınacak Hasta ve hasta yakınına malzeme temin ettirilmeyecek. Satın alınan malzeme fiyatının üzerine bir marj koyarak SGK na fatura edecektir. SGK KİK ile yaptığı UBB entegrasyonu ile; hangi malzeme kaç ytl ye satın alınmış bilgisine anında erişecektir Tıbbi cihazların pozitif ve negatif listesi tanımlanacaktır. Tüm bilgi elektronik olarak tanımlı olup internet erişimi iletüm taraflarca temin edilecek tir.

 21. UBB NEDİR?

 22. Hard-copy formatta Taahhütname, Ticaret Odası ve İmza Sirküleri belgeleri • Firma (PARTIN) veri seti: • Firma Tanımlayıcı No • Firma Ticari Adı • Faaliyet Alanı • Adres ve İletişim Bilgileri • Ticaret/Sanayi Odası Bilgileri • Vergi Kayıt Bilgileri Firma RED SGK FİRMA KAYIT PROSEDÜRÜ ONAY UBB veritabanı

 23. Barkod Etiket / Marka Adı UNSPSC Kodu GMDN Kodu Betimleyici Ambalaj Bilgileri Mevzuat / Yönetmelik Bilgileri Emekli Sandığı Protokolü Fiyata Esas Branş Kodu ...... Firma RED SGK ONAY PRICAT KAYIT PROSEDÜRÜ UBB veritabanı

 24. BARKOD NEDİR?

 25. Barkod • Barkod 3 şekilde olabilir. • EAN-13 • HIBC (Health Industry Business Coding) Kodu • Üreticiye Yönelik Sistem Barkodu GEÇİCİ Ulusal Kod • Örnek Yerli Barkod: 869657433679 • Kodun Yapısı aşağıdaki şekildedir; • 869 = Türkiye’nin Bölge Kodu • 657 = Üretici Firma Numarası • 43367 = Ürün Numarası • 9 = Algoritmik Doğrulama Numarası Türkiye’de, GS-1 örgütünün adına yerli üretim yapan firmaların ürünlerine ulusal numaralandırmayı yürütmekte olan TOBB altında Milli Mal Numaralandırma Merkezi tarafından her ürün için ayrı, çok cüzi bir meblağ karşılığında verilmektedir. 13 dijitli nümerik bir kod olup, Uluslararası geçerliliği bulunmamaktadır.

 26. Sınıflandırma GMDN (Global Medical Device Nomenclature) sistemi, ISO 15225 (veya EN ISO 15225) standardı gerekleri doğrultusunda geliştirilmiş bir sistemdir. Tıbbi cihazlara ortak isimler vererek ürünlerin doğru tanımlanması ve doğru veri değiş tokuşunu sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Avrupa Birliği Standardıdır. 5 dijitli nümerik bir koddur. Örneğin: 24579 Bu, ürün türünü belirlemek için yeterli bulunan seviyedir. Ürününü modeli, imalatçısı, imal şekli, ebatı gibi çeşitli özellikleri GMDNkapsamı dışındadır. Bu tür bilgiler ürün seviyesinde tutulurlar. • GMDN • UNSPSC • Branş Kodu

 27. Sınıflandırma • GMDN • UNSPSC • Branş Kodu UNSPSC sınıflama sistemi aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: Tüketim analizlerinin yapılması Maliyet etkili satınalma optimizasyonu, Elektronik ticaret için tam destek, Bilgi bankası yönetimi için destek. Yapısı: 8 dijitli nümerik bir koddur. UNSPSC Dünya üzerinde bir çok farklı çeşitteki ürünleri sınıflandırabileceği gibi; Tıbbi Cihazlar için bu uluslararası geçerliliği olan kod “42XXXXXX”, Laboratuvar ürün ve kitleri için ise “41XXXXXX” gibidir. Örneğin: 42366401 veya 41227890

 28. Sınıflandırma Birim fiyatlandırmaya esas gruplamadır. Hacettepe ve GATA dan 30 a yakın uzman tarafından uzun çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur. Dal dernekleri ile onay için görüşmeler devam etmektedir. • GMDN • UNSPSC • Branş Kodu

 29. İşleyiş Hastane Tedarikçi Ödeme Kurumu UBB Tedarikçi Hekim Tedarikçi Kontrol Eczacı

 30. Hastane SGK UBB bankasının ortak bir dil oluşturması sayesinde; Tıbbi Cihazların tüm dolaşım bilgilerine ulaşılabilecektir. Örneğin, KİK’nun UBB ile entegrasyonu neticesinde hangi Tıbbi Cihazı, hangi hastane kaç tane ve kaça almış görülebilecektir.

 31. Giderilmesi Gereken Diğer Sorunlar Sağlık kuruluşlarının ; SGK’na fatura ettiği tıbbi cihazların fiyatları gerçekçi mi ? Sağlık kuruluşlarıhangi malzemeyi kaç ytl ye satın almaktadır? Sağlık kuruluşlarının farklı fiyata temin ettikleri malzemeler için ; SGK tarafından standart bir fiyat belirlenecekmi? SGK tarafından Pozitif ve Negatif Tıbbi cihaz listesi yayınlayacak mı?

 32. İHALE SÜRECİ

 33. ÖRNEK SÖZLEŞME EKRANI İhale Detayı

 34. İhale Detayı

 35. İhale İlanı İHALE SÜRECİ Hastane Kamu Hastaneleri Tıbbi Cihaz (Malzeme) Satınalma Süreci (1 Ocak 2008 den itibaren) Tıbbi Cihaz Firması Tedarikçi (istekli) ihale bilgilerini KİK web sayfasından kendi bilgisayarına yükler. İhale bilgileri KİK uzantılı bir dosyadan ibaret olacaktır. Bu dosya içeriği http://www.huap.org/TMKurulum/publish.htm adresinden yüklenecek program ile görüntülenebilir. Yine aynı yazılımla teklif edilecek malzeme kodu, fiyat, adet, açıklama bilgileri girilir. Tedarikçi; teklif edeceği UBB barkodu, fiyat, adet ve açıklama bilgilerini program aracılığı ile ekledikten sonra, ihale teklif bilgilerini CD ye kaydedip, kapalı zarf içerisinde hastaneye teslim eder. CD ye kaydedilecek dosya yine KIK uzantılı olacaktır. Hastane İhale bilgilerini KİK web sayfası aracılığı ile ilan eder. SGK geri ödemesine esas branş kodları ihale detayında belirtilir. UBB’nda malzeme başına fiyat hesaplamaları yapılarak SGK Medula Sistemi’ne otomatik olarak aktarılır. Hastane; ihale sonucunda kazanan teklifi, KİK web sayfasına yükler. KİK’e aktarılan ihale sonuçları UBB’na web service aracılığı ile otomatik olarak aktarılır.

 36. HASTANE TIBBİ MALZEME İHALE BİLDİRİM SİSTEMİ İKN nosu Tıb.Mlz. Barkodu Alış Fiyatı Adet Hastane Kodu Tarih Firma Bilgisi İKN Nosu Tıb.Mlz. Barkodu Alış Fiyatı Adet Hastane Kodu Tarih KİK SGK Hastane Hastane UBB den Tıbbi Malzeme Barkodu UBB

 37. SGK, KİK KAZANIMLAR • Tıbbi malzemelerin alış fiyatlarını, Miktarlarını ve diger bilgilerini sağlıklı bir biçimde izleyebilecek Strateji oluşturabilecektir • Tıbbi Malzemelerin sınıflamaları ile (GMDN, UNSPSC, Branş Kodu) istatistiksel yöntemleri kullanarak karar destek raporları elde edebilecektir. • İhale sonuçları barkod ve birim fiyat seviyesine kadar girildiğinden birçok istatistiK raporu alabilecek • KİK, malzeme gruplarına göre ilana çıkılıp karşılığında hangi malzemelerin alındığını, fiyat bilgileri ile görebilecek. • Malzeme grubuna göre tahmini alış fiyatları hesaplanabilecek • Tıbbi malzemeleri unique barkodu ile tanımlanması karışıklıkları ortadan kaldıracaktır. • ...

 38. ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN HABERLER

 39. 07.04.2008 TARİHİ İTİBARİYLE

 40. 3 farklı yönetmeliğe göre kayıtlı ürün bilgigi: • YÖNETMELİK     Sayısı • Girilmemiş           192 • 90/385/EEC        8.361 • 93/42/EEC           641.293 • 98/79/EC             51.517

 41. Ürün Numara Türüne Göre: • Ürün Numara Türü HIBC = 45.168 kayıt • Ürün Numara Türü EAN-13 = 479.938 kayıt • Ürün Numara Türü EAN-13 geçici(245) = 176.248 kayıt

 42. İthal – İmal Bilgileri: • İthal = 496.982 kayıt • İthal ve 869 = 918 kayıt • İmal = 204.321 kayıt

 43. KİK İHALE SONUÇ BİLGİSİ • DETAY NASIL ALINIR ? BARKOD VE FİAT İLİŞKİSİ NASIL SORGULANIR ? • KONUŞMACI :NURAY ÖZTÜRK

 44. İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN? • FATURA İNCELEDİKLERİ HASTANELERİN İHALE SONUÇ BİLGİSİ TAKİBİ YAPILABİLİR • BARKOD BİLGİSİ GİRİLEREK • TÜRKİYE EN YÜKSEK FİYAT • ………………..DÜŞÜK FİYAT • ………………..ORTALAMA FİYAT BİLGİSİ EDİNEBİLİRLER

 45. KİK İHALE SONUÇ VERİLERİ: • Doğrudan Temin ile Sonuçları: 10.741 Adet • İlanı yapılan açık ihale sayısı : 3205 adet  • Sonuç bilgisi dönen ihale sayısı: 121 adet

 46. İllere göre kayıtlı firmalar:

 47. K İ K GTİP SGK UBB veritabanı TOBB MEDULA TÜRK PATENT ENST.