Evropsk strategie zam stnanosti
Download
1 / 18

Evropská strategie zaměstnanosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Evropská strategie zaměstnanosti. Úvod do sociální politiky, Zimní semestr akad. Roku 2007/2008. Obsah prezentace. Historie ESZ Otevřená metoda koordinace Evropské směry zaměstnanosti Společné zprávy o zaměstnanosti 2000 a 2006 - 2007 Současné trendy v ESZ ESZ v České republice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropská strategie zaměstnanosti' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evropsk strategie zam stnanosti

Evropská strategie zaměstnanosti

Úvod do sociální politiky,

Zimní semestr akad. Roku 2007/2008


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Historie ESZ

 • Otevřená metoda koordinace

 • Evropské směry zaměstnanosti

 • Společné zprávy o zaměstnanosti 2000 a 2006 - 2007

 • Současné trendy v ESZ

 • ESZ v České republice


Historie esz i
Historie ESZ (I)

 • Polovina 90. let – krize sociálního státu v EU

 • Průměrná nezaměstnanost v EU v 90. letech – více než 10 %

 • Potřeba inovovat strategie

  • ženy na trhu práce

  • dovednosti a znalosti

  • flexibilita

  • reformy (příjmové a důchodové politiky)

  • vnější šoky


Historie esz ii
Historie ESZ (II)

 • EU – nejlepší úroveň k řešení uvedených problémů - rámec?

 • Překážky a výzvy:

  • nákladnost

  • ne unifikaci

  • reflexe rozdílů mezi členskými státy

  • chybějící zdroje v EU

  • povaha změn


Historie esz iii
Historie ESZ (III)

 • Nová, „měkká“ forma vládnutí

 • Snaha přiblížit Unii občanům

 • Systém národních plánů pro monitorování hospodářského vývoje a růstu převeden do oblasti sociální politiky

  Kapitola o zaměstnanosti v Amsterodamské smlouvě formálně zakládající ESZ


Esz a v ce rov ov vl dnut
ESZ a víceúrovňové vládnutí

 • Příklady dobré praxe

 • Spolupráce mezi různými úrovněmi správy (vláda, ministerstva, kraje, obce)

 • Integrace oddělených politik

 • Posílení spolupráce

 • Podpora harmonizace politik a respektování různorodosti čl. st.


Esz a p klady dobr praxe
ESZ a příklady dobré praxe

 • Učení se jeden od druhého

 • Benchmarking - proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích - je účinným nástrojem ve vyhledávání neustálého zlepšování a výrazně lepších výsledků. benchmarkingu.

 • Zahrnutí partnerů do procesu

 • Metody: výměna příkladů dobré praxe


Otev en metoda koordinace i
Otevřená metoda koordinace (I)

Cíl: podpořit koordinaci politik, spolupráci a vzájemné učení na základě sdílení informací a příkladů dobré praxe

Užití:

 • oblasti, kde státy odmítají legislativu EU ale nejsou proti společnému postupu,

 • kde jsou národní politiky velmi odlišné a složité (zaměstnanost, sociální vyloučení),

 • týkající se národní identity či kultury (vzdělávání)


Otev en metoda koordinace ii
Otevřená metoda koordinace (II)

Hlavní zásady:

 • Partnerství

 • Propojování veřejného a soukromého sektoru

  Nástroje:

 • rozšiřování informaci,

 • doporučení

 • společná pravidla


Sm ry zam stnanosti a n rodn ak n pl ny zam stnanosti
Směry zaměstnanosti a Národní akční plány zaměstnanosti

 • Původně – roční strategie a aktualizace

 • Monitoring

 • Zavedení měřitelných cílů do směrů

 • Předpoklad spolupráce při vytváření NAPZ


Sm ry zam stnanosti c le
Směry zaměstnanosti - cíle zaměstnanosti

 • Větší zaměstnanost

 • Aktivnější politika pro nezaměstnané

 • Více dovedností

 • Více prac. příležitostí produkujících růst

 • Méně překážek pro práci vyžadující nízké vzdělání

 • Flexibilita a bezpečí

 • Podpora podnikání

 • Rovnost příležitostí


Vliv esz na lensk st ty
Vliv ESZ na členské státy zaměstnanosti

 • Společná zpráva o zaměstnanosti (2000)

  • pasivní vs. aktivní přístup k nezaměstnanosti – čl. st. úspěšné

  • daňová opatření – čl. státy méně úspěšné


Revize sm r esz
Revize Směrů ESZ zaměstnanosti

 • Modernizace služeb zaměstnanosti

 • Práce pro starší osoby

 • Odstraňování překážek na trhu práce

 • Podpora rovnosti pohlaví

  ESZ jako součást Lisabonské strategie


Spole n zpr va o zam stnanosti 2006 2007
Společná zpráva o zaměstnanosti 2006 – 2007 zaměstnanosti

Cíle:

 • přilákání více lidí do zaměstnání a modernizace soc. ochrany

 • zvýšení dovedností pracovníků (flexicurity)

 • zvýšení investic do lidí prostřednictvím vzdělávání


Spole n zpr va o zam stnanosti 2006 2007 a doporu en pro r
Společná zpráva o zaměstnanosti 2006 – 2007 a doporučení pro ČR

 • strukturální rozdíly mezi regiony

 • opatření pro ženy vracející se na trh práce z mateřské dovolené

 • vysoké nemzdové náklady práce

 • vysoká závislost na sociálních dávkách

 • důchodové reformy

 • integrace ohrožených skupin

 • modernizce služeb zaměstnanosti

 • tericární vzdělávání


Esz v r
ESZ v ČR doporučení pro ČR

 • Politika zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti) centralizována

 • Odpovědnost krajů – prostřednictvím zákona o podpoře regionálního rozvoje


D le itost esz pro kraje a obce
Důležitost ESZ pro kraje a obce doporučení pro ČR

 • Možnost přes NAPZ ovlivnit politiku zaměstnanosti a její cíle

 • Nové programovací období politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 2007 – 2013: cíle ESZ v programových dokumentech

  • naplňování cílů důležité pro úspěch projektů, které se budou předkládat

  • finanční prostředky na sociální služby


Zdroje doporučení pro ČR

Webové stránky:

http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1098

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm

Trubek, M., Mosher, J. New Governance, EU Employment Policy, and the European Social Model. Symposium „Mountain or Molehill?A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance“ . Brusel, 2001.

Joint employment report 2006 – 2007 a Doporučení pro ČR


ad