slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CENTR INĖ PROJE K T Ų VALDYMO AGEN TŪRA 200 4 m. kovo 31 d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
CENTR INĖ PROJE K T Ų VALDYMO AGEN TŪRA 200 4 m. kovo 31 d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

CENTR INĖ PROJE K T Ų VALDYMO AGEN TŪRA 200 4 m. kovo 31 d. - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Europos regionin ės plėtros fondo parama informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtrai. CENTR INĖ PROJE K T Ų VALDYMO AGEN TŪRA 200 4 m. kovo 31 d. CENTR INĖ PROJE KTŲ VALDYMO AGEN TŪRA (CP V A).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CENTR INĖ PROJE K T Ų VALDYMO AGEN TŪRA 200 4 m. kovo 31 d.' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Europos regioninės plėtros fondo parama informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtrai

CENTRINĖ PROJEKTŲVALDYMO AGENTŪRA

2004 m. kovo31 d.

slide2

CENTRINĖ PROJEKTŲVALDYMO AGENTŪRA (CPVA)

Įsteigta LR Finansų ministerijos 2003 sausio 2 d. reorganizavimo būdu sujungus Būsto ir urbanistikos plėtros fondą su Centrine finansų ir kontraktų agentūra

 • CPVA pagrindinis tikslas - užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos naudojimą, t.y. tinkamą programų ir projektų parengimą, vertinimą, atranką, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, pirkimų organizavimą, lėšų išmokėjimą ir apskaitą.
slide3

CPVA ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 • ES PHARE programa (apie 50 mln. eurų kasmet);
 • ES Struktūriniai fondai (Europos regioninės plėtros fondo priemonės)
 • Savivaldybių infrastruktūros plėtros programa 2000 – 2004 (54 mln. eurų);
 • Energijos taupymo / būsto projektas (10 mln. JAV dolerių);
 • Mokyklų tobulinimo programos C dalis (17.9 mln. eurų);
 • Valstybės institucijų pastatų energijos taupymo programa (10 mln. eurų);
 • Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų pastatų atnaujinimas (20 mln. eurų).
slide4

CPVA ĮGYVENDINAMOS BPD PRIEMONĖS

 • Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra
 • Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei darbo rinkos ir socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
 • Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas
 • „Techninės pagalbos“ prioriteto 2 priemonės:
  • SF paramos planavimas, valdymas ir BPD įgyvendinimas;
  • SF paramos galimybių viešinimas
slide5

ES PARAMOS VALDYMO STRUKT

ŪROS LIETUVOJE SCHEMA

FINANSŲŲ MINISTERIJA

VALDYMO,

MOKĖJIMO

INSTITUCIJOS

PRIEŽIŪROS KOMITETAS

FINANS

Ų MINISTERIJA

VALDYMO INSTITUCIJA

ERPF, ESF, ŽOPGF,ŽOIF MOKĖJIMO INSTITUCIJA

TARPINĖS

INSTITUCIJOS

APLINKOS

MIN-JA

ŪKIO

MIN-JA

ŽEMĖS

ŪKIO M.

SUSISIEK.

MIN-JA

SADM

ŠMM

SAM

IVPK

ĮGYVENDINANČIOS

INSTITUCIJOS

ISPA

ĮGYVENDI-

NANČIOJI AGENTŪRA

ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ

PLĖTROS

PROGRAMŲ

PARAMOS FONDAS

CENTRINĖ

PROJEKTŲ

VALDYMO

AGENTŪRA

LIETUVOS

VERSLO

PARAMOS

AGENTŪRA

NACIONALINĖ

MOKĖJIMO

AGENTŪRA

TRANSPORTO

INVESTICIJŲ DIREKCIJA

pagrindin s gyvendinan ios institucijos funkcijos
Pagrindinės Įgyvendinančios institucijos funkcijos
 • Skelbia paramos teikimo konkursus (kvietimus teikti paraiškas)
 • Surenka projektines paraiškas, atlieka jų vertinimą
 • Prižiūri paramos sutarties vykdymą, atlieka projektų finansinę bei administracinę kontrolę
planuojami konkursai
Planuojami konkursai

Kiekvienai CPVA administruojamai BPD priemonei planuojama:

 • preliminarių paraiškųperžiūra (IVPK priemonei kvietimas teikti preliminarias paraiškas paskelbtas 2003 12 13);

ir 2 tipų konkursai:

 • techninės dokumentacijos rengimo projektų konkursas;
 • pagrindinis paraiškų vertinimo konkursas (arba konkursai)
esminiai vertinimo proceso etapai

0. Preliminarių paraiškų

peržiūra

5. Vertinimo išvadų teikimas

tarpinei institucijai/atrankos komitetui

Esminiai vertinimo proceso etapai
iki konkursinis etapas preliminari parai k per i ra
Iki-konkursinis etapas: preliminarių paraiškų peržiūra

pagal supaprastintą paraiškos formą

į 1 etapą

(žr. toliau)

preliminari parai k per i ra
Preliminarių paraiškų peržiūra
 • skirta įvertinti:
  • projekto idėją
  • pareiškėjo, veiklų ir kaštų tinkamumą
  • pasirengimą (ar parengti tech. projektai ir kt.)
 • šiame etape SF lėšos dar nebus skiriamos
 • Pasiūlymai teikiami pagal supaprastintą paraiškos formą ir gaires pareiškėjams
0 etapo privalumai
“0 etapo” privalumai:
 • Iš pareiškėjo pusės:
  • galimybė pareiškėjui „pasitikrinti“ projekto idėją, dar nepradėjus rengti projekto techninės dokumentacijos, kuri užima laiko ir kainuoja
 • Iš “administratorių” pusės:
  • Lėšų absorbavimo pajėgumų patikrinimas
  • Efektyvesnis administravimas (“piltuvėlio principas”)
  • Projektų srauto valdymas/planavimas
  • Geresnė pasiūlymų kokybė ir kt.
2 etapas administracinis vertinimas
2 etapas: administracinis vertinimas
 • nustatoma, ar paraiška yra pilnai sukomplektuota
 • Į menkų administracinių reikalavimų neatitikimą/klaidas turėtų būti žiūrima lanksčiau nei Phare programoje
3 etapas tinkamumo vertinimas
3 etapas: tinkamumo vertinimas
 • tinkamumas vertinamas 3 aspektais:
  • pareiškėjo tinkamumas;
  • projekto veiklos tinkamumas;
  • išlaidų tinkamumas
3 etapas techninis finansinis ir ekonominis vertinimas
3 etapas: techninis, finansinis ir ekonominis vertinimas
 • vertinama balais
 • šiame etape pagal nustatytus kokybinius ir kiekybinius kriterijus vertinama paraiškų kokybė (projektų turinys)
5 vertinimo i vad teikimas tarpinei institucijai atrankos komitetui
5. Vertinimo išvadų teikimas tarpinei institucijai / atrankos komitetui

CPVA parengia ir teikia tarpinei institucijai:

 • paraiškų vertinimo ataskaitą;
 • rekomenduojamų finansuoti paraiškųsąrašą eilės tvarka pagal surinktą balų skaičių;
 • rekomenduojamų nefinansuoti paraiškų sąrašą
tolesn eiga
Tolesnė eiga:
 • Tarpinė institucija (IVPK, ŠMM ir kt.) teikia gautas CPVA vertinimo išvadas savo sudarytam atrankos komitetui;
 • Atrankos komitetas svarsto CPVA išvadas ir teikia tarpinei institucijai savo rekomendacijas;
 • CPVA išvadų ir atrankos komiteto rekomendacijų pagrindu tarpinė institucija priima galutinį sprendimą dėl finansuotinų paraiškų (projektų)
slide17

CENTRINĖ PROJEKTŲVALDYMO AGENTŪRA (CPVA)

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2

01108 Vilnius

Tel. (8~5) 251 44 00

El. paštas info@cpva.lt

http://www.cpva.lt