per qu hem de dir no a la lomce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE. AMPA Fort Pienc Comissió Qualitat de l’Ensenyament ( Adaptació del document original de Héctor Silveira, President de la FaPaC BCN Ciutat ) Escola Fort Pienc 27 de març de 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE' - star


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
per qu hem de dir no a la lomce

PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE

AMPA Fort Pienc

ComissióQualitat de l’Ensenyament

(Adaptació del document original de Héctor Silveira, President de la FaPaC BCN Ciutat)

Escola Fort Pienc 27 de març de 2014

lomce ley org nica para mejora de la calidad educativa una llei perversa
LOMCE (Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa): una llei perversa

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide3

Quèés la LOMCE?

 • Una reforma educativa o una simple contrareforma ideològica?
 • Concepció ideològica de la LOMCE: una mirada individualista i segregadora del sistema educatiu.
 • - Principis sobre els quals s’articula.
 • Orientada a la millora de la qualitat educativa?
 • - La OCDE i PISA com a paradigma de qualitat!!!
 • Transformació del sistema educatiu?
 • - Una simple revisió intencional del sistema públic.
 • - Innovació o enyor de l’educació tradicional?
 • - On dic competències vull dir continguts, on dic avaluació vull dir selecció i control.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide4

PER QUÈ HEM DE DIR NO A LA LOMCE?

RAONS DE PES. EL PES DE LA RAÓ.

Ens sobren elsmotius

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide5

L’EDUCACIÓ SEGONS LA LOMCE …

http://youtu.be/APnaa59h-iM

Perquè hem de dir No a la LOMCE

pensa en l educaci com si fos l espai on s han de formar mercaderies que han de competir amb altres
Pensa en l’educació com si fos l’espai on s’han de formar mercaderies que han de competir amb altres

La LOMCE diu: “El nivell educatiu dels ciutadans determina la seva capacitat de competir amb èxit en l'àmbit internacional”

Situa les necessitats del mercat per sobre de les necessitats de la comunitat i de les persones

Aposta per un sistema educatiu al servei d'interessos econòmics,

en lloc d'apostar per una educació integral que formi persones creatives i crítiques per avançar en la construcció d'una societat més sàvia, justa i cohesionada.

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

obre la porta a la privatitzaci de l educaci p blica
Obre la porta a la privatització de l’educació pública

S'inclou com a part del sistema educatiu els agents

privats ise'ls atorga funcions de regulació

Les Adm. Públiques són un agent més que participen

en la prestació dels serveis i no són definits com

poders públics que han de garantir aquest servei.

Substitueixeldret a l'educació per la prestació del

servei de l'educació

Perquè hem de dir No a la LOMCE

el nou model educatiu no garanteix places p bliques i introdueix els r nquings
El noumodeleducatiu no garanteix places públiques i introdueixelsrànquings

Amb la LOMCE les Adm. no hauran de garantir places públiques i els centres públics esdevindran uns centres més, als quals no se'ls podrà enfortir massa per no fer competència deslleial.

Situa l’escola pública com una oferta més amb les privades.

La planificació de les places dels centres estarà guiada per l’oferta i la demanda. El mercat situarà cada centre en el seu lloc en l'educació.

Per primera vegada, la llei introdueix la competició i els rànquings entre centres:

Les Adm. Educ. publicaran els resultats dels centres ponderats en relació al context amb la idea de fer rànquings de centres (art. 70 LOMCE). En canvi, avui l'art. 140.2 LOE prohibeix establir qualificacions de centres.

Les dotacions econòmiques aniran en funció dels resultats.

s arracona la gratu tat de l ensenyament p blic a l educaci b sica
S'arracona la gratuïtat de l'ensenyament públic a l’educació bàsica

Només assegura la gratuïtat de l’educació bàsica:

Primària, Secundaria i la Formació Professional Bàsica.

Queden fora de les obligacions de les Administracions:

Infantil, Batxillerat, Cicles Formatius Grau Mitjà,

Cicles Formatius Grau Superior, Escoles d'idiomes i d'art, universitats.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

d na tractes de favor a les escoles concertades
Dóna tractes de favor a les escoles concertades

Blindatge de les escoles que segreguen per sexe

Cap CCAA podràvetar els concerts.

Allargala durada delsconcerts, de 4 a 6 anys

Assegura la concertació de la Formació Prof. Bàsica

Les Adm. no han de garantir places públiquessuficients

La programació educativa se supedita a l'evolució de

l’oferta i la demanda. * (doc. Mapa escolar de l’Eixample)

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

menys la cisme m s supeditaci a l esgl sia
Menys laïcisme,més supeditació a l'església

Desapareix Educació per a la Ciutadania.

La nota de religió determinarà la qualificació

final d'ESO i Batxillerat

Introdueix allò que demanava la Conf. Episcopal:

-que la religió sigui avaluada, a tots els cursos de primària i secundària

- i com a alternativa, l’assignatura “Valores sociales y cívicos”, també avaluable.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

promou l exclusi social
Promou l’exclusió social

No parla de necessitatsde l’alumnatsinó de problemesde l’alumnat.

Potencia la competènciaen lloc de la cooperació.

Promou les classificacions entre els alumnes i entre els centres.

Les dotacionsals centres dependrandelsresultats.

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

s segregadora
És segregadora

La LOMCE permet segregar:

 • per llengua
 • per sexe
 • per capacitat

En comptes de treballar per la cohesió, subratlla les diferències. Des dels 13 anys, utilitza les diferències de capacitats i els resultats de les proves per iniciar un procés de classificació i diferenciació dels alumnes per itineraris.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

s segregadora1
Éssegregadora ?

Perquè hem de dir No a la LOMCE

converteix l ensenyament en una cursa d obstacles
Converteix l’ensenyament en una cursa d'obstacles

Es retorna al sistema de cursos i s'abandonen els cicles, amb pèrdua de mirades més globals que afavoreixen l'adaptabilitat

Avui per passar de cicle o etapa s'han d'assolir les competències bàsiques i tenir un adequat grau de maduresa

Amb la LOMCE s'han d'assolir els objectius del curs i desapareix el concepte de maduresa, amb la idea d'avaluar allò què se sap i no com se sap.

Per passar o repetir curs es tindran en compte els resultats de les avaluacions de 3r i 6è.

https://www.youtube.com/watch?v=QVzEbw6rUtU

Perquè hem de dir No a la LOMCE

converteix l ensenyament en una cursa d obstacles1
Converteix l’ensenyament en una cursa d'obstacles

https://www.youtube.com/watch?v=QVzEbw6rUtU

Perquè hem de dir No a la LOMCE

va contra el model d escola p blica democr tica
Va contra el modeld'escola pública democràtica

Mínim paper de la Comunitat Educativa

Avantprojecte de llei: el Consell Escolar esdevenia òrgan consultiu, perdia totes les seves funcions.

Com queda ara?

(Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados.

Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar.)

Podrà decidir / aprovar ... els projectes, les normes de centre, la programació general, les sortides...?

Perquè hem de dir No a la LOMCE

va contra el model d escola p blica democr tica1
Va contra el modeld'escola pública democràtica

I l’elecció de la direcció?

La LOMCE estableix com a requisit haver fet un curs de formació per esdevenir director/a d’un centre.

Respecte a la composició de les comissions de selecció, fixa el marge de representants del centre entre el 30% i el 50%.

Per tant, l’Administració disposarà d’entre el 50% i el 70% (art. 135).

És una proposta que està clarament orientada a crear lligams de dependència de la direcció respecte a l’Administració.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

centralitza el sistema educatiu
Centralitza el sistema educatiu

La LOMCE distingeix entre:

 • «asignaturastroncales»
 • «asignaturasespecíficas»
 • «asignaturas de libreconfiguraciónautonómica».

En aquesta darrera, és on es troba la llengua catalana i la literatura catalana.

L’article 1.5 afegeix l’article 6 bis a la LOE, on s’estableix que correspon al Govern central determinar els continguts de les assignatures troncals mentre que les Adm.educatives podran “complementar los contenidos de las asignaturastroncales» y «establecer los contenidos de los bloques de asignaturasespecíficas y de libreconfiguraciónautonómica».

Què implica això?

 • CONTROL SOBRE ELS CONTINGUTS I LES AVALUACIONS.
 • LA LLENGUA CATALANA DEIXA DE SER MATÈRIA TRONCAL.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

control sobre els continguts i les avaluacions
Control sobre elscontinguts i les avaluacions

Control total del MEC sobre els continguts de les matèries troncals (> 50% hores lectives).

EL Estat decidirà els criteris i el contingut de les preguntes de les revàlides i proves de primària

El MEC augmenta el percentatge de continguts establerts per l’Estat (100% matèries troncals) i es reserva les competències en

a) l’horari màxim d’educació física i religió o alternativa

b) limita les hores d’assignatures de lliure configuració autonòmica (llengua catalana i literatura catalana).

La LOMCE aposta per controlar el sistema educatiu de manera centralitzada i obliga a treballar el que vol el MEC.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

la llengua catalana deixa de ser troncal la lomce dinamita el model d immersi ling stica
La llengua catalana deixa de ser troncal:la LOMCE dinamita el model d’immersió lingüística

El català no és assignatura troncal ni a primària, ni a secundària ni a batxillerat.

Passa a ser assignatura de lliure configuració autonòmica (aquest tipus d’assignatures no tenen prou assegurada la càrrega lectiva).

Els Governs autonòmics hauran d’oferir als

pares la possibilitatd’escollir la llengua vehicular.

Les Adm. educatives han de garantir que les dues llengües siguin ofertes en les distintes assignatures de forma equilibrada en el nombre d'hores lectives.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

esquema sistema educatiu amb la lomce
Esquemasistemaeducatiuamb la LOMCE

UNIVERSIDAD

FP G. SUPERIOR

Mundo Laboral

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide23

LOMCE: CANVIS A PRIMÀRIA

 • Calendarid’implementació:
 • Nous i “curiosos” continguts i competències.
 • Desapareixen els cicles.
 • Les avaluacions a 3r. Curs i d’etapa a 6è curs.
 • Passen a ser optatives la plàstica i la música.

Perquè hem de dir No a la LOMCE

c ursa d obstacles a prim ria
Cursa d'obstacles a Primària

La LOE preveu una avaluació general a 4t (final 2n cicle).

La LOMCE baixa aquesta prova a 2n o 3r curs, i diu que pot servir per fer repetir.

De les actuals avaluacions de DIAGNÒSTIC de final d’etapa es passa a una avaluació de RESULTATS -baix, intermedi i alt- sobre competències i assoliment d'objectius de cada curs.

Els criteris d'avaluació, disseny i contingut de les proves correspon al Ministeri i seran qualificades per docents externs

Perquè hem de dir No a la LOMCE

educaci prim ria
Educació Primària

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide26

QUÈPASSAAMB LES NEE I L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA?

Perquè hem de dir No a la LOMCE

educaci secund ria
Educació Secundària

Perquè hem de dir No a la LOMCE

c ursa d obstacles a secund ria
Cursa d'obstacles a Secundària

Es fa una divisió formal en cicles, un cicle de tres cursos i un segon cicle d'un quart curs propedèutic, però per la distribució d'assignatures 1 i 2 van junts, 3 va apart i 4 s'acosta a l'antic COU, per accedir a batxillerat.

A 4 ESO es diferencia els alumnes que van a ensenyaments acadèmics, cap al batxillerat, i els que van a ensenyaments aplicats, cap a la formació professional.

Títol d'ESO: les decisions no són presses col·legiadament pel conjunt de professors, sinó que s'obté en una prova individualitzada segons l'opció dels ensenyaments cursats.

Per accedir al batxillerat cal haver seguit ensenyaments acadèmics

obre la porta a una selecci entre els alumnes des de els 13 anys
Obre la porta a una selecció entre els alumnes des de els 13 anys

Des dels 13 anys s’obren tres vies selectives que

suprimeixen la formació comuna en l’etapa obligatòria

fet que posa en questió la igualtat real d’oportunitats:

a) Programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment (13/14 anys).

b) Cicles de Formació Professional Bàsica (FPB) (15 anys). Noes titula en ESO, encara que dóna accés a l’FP de grau mitjà.

c) Dos itineraris en 4t d'ESO, amb titulacions diferenciades que condueixen a la FP o al Batxillerat

Perquè hem de dir No a la LOMCE

calendari d aplicaci
Calendari d’aplicació

Perquè hem de dir No a la LOMCE

conclusi la lomce trenca l equilibri constitucional en tres grans temes
Conclusió: La LOMCE trenca l’equilibri constitucional en tres grans temes
 • Eliminala intervenció de la comunitat educativa

en el control i gestiódels centres públics i concertats

 • Desequilibri entre educació cívica i educació religiosa
 • Buidatge en l’obligaciódelspoderspúblicsde crear centres públics per garantir suficients places a l’escola pública.

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

qu no fa la lomce
Què no fa la LOMCE ?
 • Promoure projectes educatius basats en l'educació integral i en l’aprenentatge competencial:
  • Aprendre a ser
  • Aprendre a conviure
  • Aprendre a comprendre el món.
 • Diu que promocionarà l’ús de les TIC, però...
  • La dotació econòmica anirà en funció dels resultats de les proves.
  • No parla de xarxes lliures d’accés a la informació.
 • Formar adequadament el professorat ni tampoc de la formació continuada de pares i mares.
 • Promoure l’avaluació de centre conjunta: famílies, claustre i alumnat.
 • Trencar definitivament amb l’ensenyament tradicional.

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide33

DIGUEM

NO

A LA LOMCE

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

com ja han fet
Com ja han fet ...
 • Foro Mundial de Educación
 • Red IRES
 • Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica
 • Juventud Sin Futuro
 • Sindicato de Estudiantes
 • Cuadernos de Pedagogía
 • Attac España
 • Ecologistas en Acción
 • Editorial Graó
 • Ciudadan@s por la Educación Pública
 • Consulta http://www.yoestudieenlapublica.org/
slide35

POSSIBILITATS DE RESISTÈNCIA?

 • Des delscentres, la resistènciapassa per:
 • La col·laboració i el compromís amb els docents i els projectes educatius dels centres.
 • La participació de les famílies en el Consell Escolar,
 • ara més que mai !
 • Des de les famílies, la resistènciapassa per:
 • Decidir en la matriculació de l’alumnat(religió, llengua).
 • L’organització, per fer un front comú a la LOMCE
   • Creació d’una xarxa d’escoles insubmisses..
   • Enviament de cartes al Dpt Ensenyament.
   • Més idees?
 • La participació (en les Ampes, en xerrades, debats...):
 • http://consultaeducacio.blogspot.com.es/

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide36

DIGUEM

NO

A LES RETALLADES

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

catalunya capdavantera en retallades en l educaci p blica
Catalunya  capdavantera en retallades en l’educació pública

Només es cobreix el 50% de les baixes

Reducció de professorat: 42000 alumnes més, atesos per 3000 professors menys

Moltdeficient cobertura de substitucions

Reduccions de cuidadors i auxiliars per als alumnes NEE

Supressió de les aportacions de la Generalitat a les escolesbressol

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

catalunya capdavantera en retallades en l educaci p blica1
Catalunya  capdavantera en retallades en l’educació pública

Desaparició de la partida d'inversions

Retallada d'entre un 20% i un 30% dels pressupostos pel funcionament dels centres

Supressió de subvencions a les AMPA

Reducció de beques i ajudes

Paralització de la digitalització de les aules

Increment de les taxes

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

catalunya capdavantera en retallades en l educaci p blica2
Catalunya  capdavantera en retallades en l’educació pública

Tancament d’escoles, reducció de línies, fusió de grups

Increment de ràtios a les aules. Creació de “bolets” a les escoles

Supressió de la sisena hora

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

des de l estat espanyol
Des de l’Estat espanyol ...

Des de l’arribada del PP, el govern central, ha reduït la dotació econòmica a l’educació en 5.000 milions d’euros (sense oblidar els 4.000 milions que ja havia reduït l’anterior executiu).

La despesa destinada a Educació prevista per a l’any 2.015 serà de 3,9% del PIB, similar a la dels anys 80. (Comparem aquest percentatge amb el dels altres països que estan a les proves PISA).

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE

slide41

DIGUEM

NO

A LES RETALLADES

Per què hem de dir No a la LOMCE

Perquè hem de dir No a la LOMCE