slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Updated on

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola. Autor : Renáta Kupsová Název materiálu : Demokratický stát Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.216 Datum vytvoření: 10. 9. 2013 Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188

Název projektu: Moderní škola

Autor: Renáta Kupsová

Název materiálu: Demokratický stát

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.216

Datum vytvoření: 10. 9. 2013

Vzdělávací oblast: Občanská výchova

Ročník: druhý – Pečovatelské služby

Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

anotace
Anotace
 • Co je stát, znaky demokratického státu, příklady států demokratických a nedemokratických, rozdělení státní moci v demokratických státech.
metodick pokyny
Metodické pokyny
 • Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva.
 • Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je na posledním snímku prezentace.
 • Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.
zdroje
Zdroje
 • Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu.

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_moc

Http://www.imaturita.cz. [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z:

http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/zaklady-spolecenskych-ved/pojem-statu,-pravni-stat,-ustavni-

system-cr/112/

Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie

Foto:

Http://commons.wikimedia.org. Dostupné z:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Francie.PNG?uselang=cs,dne 9. 9. 2013, autor STS

Chvojkovice-Brod

Http://commons.wikimedia.org. Dostupné z:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_Hollande_Journ%C3%A9es_de_Nantes.jpg, dne

10. 9. 2013, autor Jean-Marc Ayrault

Http://www.nku.cz. Dostupné z: http://www.nku.cz/, dne 10.9.2013

demokratick st t

Demokratický stát

1. Stát a státní moc

2. Demokratický stát

3. Dělba moci v demokratickém státě

1 st t a st tn moc
1. Stát a státní moc
 • Lidé žijící na určitém území si vytvoří společný stát. Ten má své úřady a instituce, zákony a pravidla, které lidé dodržují. Území státu vyznačují hranice. Při útoku na tyto hranice lidé svůj stát chrání.
 • Stát ovlivňuje životy lidí. Pomáhá jim při ztrátě zaměstnání, povodních, ochraně životního prostředí a postihuje pokud spáchají trestný čin nebo neplatí daně.
 • Státem je republika, monarchie nebo teokratická monarchie (Vatikán).

Stát je organizované společenství lidí žijících na určitém

území. Stát má na daném území moc (státní moc). Využívá

ji k prosazení svých zájmů.

1 st t a st tn moc1
1. Stát a státní moc
 • Vznik některých států

sahá daleko do minulosti

 • Francie

– stát od r. 843 n. l.

Obr. 1 – Mapa Francie

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Francie.PNG?uselang=cs, dne 9. 9. 2013,

autor STS Chvojkovice-Brod

1 st t a st tn moc2
1. Stát a státní moc
 • Stát potřebuje ke své činnosti:
 • státní aparát, např. vládu, finanční úřad, katastrální úřad,
 • území, na kterém státní orgány působí,
 • občany státu, na které se rozhodnutí státu vztahuje,
 • bezpečnostní složky – policie, armáda,
 • právní řád,
 • měnu, kterou se na území platí,
 • nezávislost, tzv. svrchovanost, stát není nikomu podřízen.

Stát může uzavírat smlouvy s jinými státy nebo organizacemi.

Organizace spojených národů (OSN) sdružuje téměř 200 států.

2 demokratick st t
2. Demokratický stát
 • Podle způsobu vlády rozlišujeme státy:
 • demokratické – lidé se podílí na vládě, na státní moci,
 • nedemokratické – vládne vůdce, malá skupina lidí nebo duchovní, lidé se nepodílí na státní moci.

Jak poznáme demokratický stát?

 • Demokratický stát:
 • dodržuje zákony a nezneužívá státní moc,
 • uznává rovnost lidí před zákonem,
 • chrání lidská práva,
 • chrání nezávislost soudů,
2 demokratick st t1
2. Demokratický stát

Rozděl následující státy podle způsobu vlády:

demokratický

nedemokratický

Slovensko

Rakousko

Čína

Kuba

Německo

Izrael

Severní Korea

Saudská Arábie

2 demokratick st t2
2. Demokratický stát

Rozdělení státu podle podílu občanů na vládě:

Demokratický

Nedemokratický

Slovensko

Čína

Německo

Saudská Arábie

Rakousko

Kuba

Izrael

Severní Korea

2 demokratick st t3
2. Demokratický stát
 • V čele demokratického státu (hlavou státu) je:
 • prezident, zvolený občany nebo parlamentem, např. USA, Francie, Itálie, Německo,
 • monarcha, jehož moc omezuje ústava nebo parlament, např. Dánsko, Nizozemí, Švédsko,

Španělsko, Velká Británie, Japonsko.

Panovníci stát hlavně reprezentují.

Obr. 2 – François Hollande, prezident Francie od r.2012

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_Hollande_Journ%C3%A9es_de_Nantes.jpg,

dne 10. 9. 2013, autor Jean-Marc Ayrault

3 d lba moci v demokratick m st t
3. Dělba moci v demokratickém státě
 • Demokratické státy omezili moc státu tak, že je rozdělena na tři oblasti:
 • moc zákonodárnou – přijímá zákony,
 • moc výkonnou – řídí stát,
 • moc soudní – posuzuje, zda byl porušen zákon.
 • Zákonodárnou moc má parlament, ten tvoří poslanecká sněmovna a senát.
 • Výkonnou moc má prezident a vláda (premiér + ministři).
 • Soudní moc patří soudům. Soudy jsou nezávislé.
3 d lba moci v demokratick m st t1
3. Dělba moci v demokratickém státě
 • V demokratických státech jsou jednotlivé části státní moci na sobě nezávislé a jsou kontrolovatelné.
3 d lba moci v demokratick m st t2
3. Dělba moci v demokratickém státě
 • Státní aparát a různé instituce jsou financovány ze státního rozpočtu. Využití těchto prostředků podléhá kontrole.
 • Kontrolní činnost provádí Nejvyšší kontrolní úřad.
 • Informace o činnosti úřadu (NKÚ) najdou občané na http://www.nku.cz/.

Obr. 3 – Sídlo NKÚ v Praze

Zdroj: http://www.nku.cz/, dne 10.9.2013

slide16
Úlohy

Zakroužkuj správnou odpověď!

 • 1. Stát životy lidí ovlivňuje/ neovlivňuje.
 • 2. V demokratickém státě se lidé na vládě podílí/ nepodílí.
 • 3. Pro demokratický stát je důležité/ není důležité dodržování zákonů a lidských práv.
 • 4. Napiš 3 demokratické státy ………………………………..
 • 5. Moc státu je rozdělením státní moci posílena/ omezena.
 • 6. Moc zákonodárná patří parlamentu/ vládě.
e en loh
Řešení úloh
 • Správné odpovědi:
 • 1. Stát životy lidí ovlivňuje.
 • 2. V demokratickém státě se lidé na vládě podílí.
 • 3. Pro demokratický stát je důležitédodržování zákonů a lidských práv.
 • 4. Napiš 3 demokratické státy (USA, Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Slovensko, Rakousko).
 • 5. Moc státu je rozdělením státní moci omezena.
 • 6. Moc zákonodárná patří parlamentu.