energetska u inkovitost u okviru energetske politike republike hrvatske n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske. Dr.sc. Kristina Čelić Načelnica Sektora za energetiku Ministarstvo gospodarstva. Sadržaj prezentacije. Sadržaj prezentacije. Energetska učinkovitost u energetskoj politici EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetska u inkovitost u okviru energetske politike republike hrvatske

Energetska učinkovitost u okviru energetske politike Republike Hrvatske

Dr.sc. Kristina Čelić

Načelnica Sektora za energetiku

Ministarstvo gospodarstva

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije

Sadržaj prezentacije

 • Energetska učinkovitost u energetskoj politici EU
 • Energetska učinkovitost u energetskoj politici Republike Hrvatske
 • Zakonske obveze i aktivnosti javnog sektora
 • Što dalje?
slide3

Upravljanje potrošnjom energije

Gt CO2

Energetska učinkovitost u potrošnji energije

Energetska učinkovitost u proizvodnji energije

Obnovljivi izvori

BiogorivaNuklearna energetikaCCS

Kontinuirani višegodišnji ciklusi energetskog UPRAVLJANJA !

Source: IEA

eu ciljevi 20 20 20 do 2020
EU ciljevi “20-20-20 do 2020”

Smanjiti emisije GHG

20%

Povećati udio OIE

20%

Smanjiti potrošnju energije 20%

100%

-20%

-10%

20%

Izvor: Europska komisija

u inci pove ane enu u eu
Učinci povećane EnU u EU
 • KONKURENTNOST
 • Smanjiti troškove energije na EU razini za oko € 200 milijardi/ god u 2020
 • Smanjiti troškove po kućanstvu za €1000 / god
 • Stvoriti oko 2 milijuna radnih mjesta do 2020
 • Potaknuti R&D i stvoriti tržišta na kojima je EU lider
 • ODRŽIVOST
 • Suzbijanje klimatskih promjena
 • - 740 Mt CO2 / god u 2020
 • Zaštita okoliša
 • SIGURNOST OPSKRBE ENERGIJOM
 • Smanjiti uvoznu ovnost
 • Trgovinska bilanca
 • Bolje korištenje unutarnjih resursa

Izvor: Europska komisija

javni sektor treba biti primjer

19%

12%

Javni sektor treba biti primjer

Sadašnje stanje u EU

Prijedlozi u novoj Direktivi o EnU

 • Potrošnje javnog sektora je bitan udio BDP-a EU-a
 • Kupovina proizvoda, usluga& građevinavisoke energetske učinkovitosti
 • Godišnji cilj 3% obnovljenih javnih građevina većih od 250 m²
 • Udio javnih građevina u ukupnom broju građevina
 • Niska prosječna energetska izvedba postojećih građevina uključivo i javne građevine
 • Lokalni energetski plan učinkovitosti i uvođenje sustava gospodarenja energijom
 • Troškovno optimalna adaptacija može donijeti do 60%uštede energije
 • Sustavnije i jače korištenje ugovaranja po ostvarenom učinku (ESCO model)
energetska u inkovitost temeljna odrednica hrvatske energetske strategije
Energetska učinkovitost – temeljna odrednica hrvatske energetske strategije
 • “Povećanje energetske učinkovitosti u svim dijelovima energetskog sustava odrednica je i jedan od glavnih ciljeva Strategije.”
 • Paradigma – energetska učinkovitost kao novi izvor energije
 • Cilj: smanjenje neposredne potrošnje energije za 10% do 2020. godine u odnosu na prosječnu potrošnju u razdoblju 2001. – 2005.
 • Sektorski programi definiraju se u Nacionalnom programu i nacionalnim akcijskim planovima EnU - NAPEnU
zakonske obveze javnog sektora
Zakonske obveze javnog sektora
 • Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10)
  • Čl.7: JLP(R)S dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe s energijom i te dokumente usklađivati sa Strategijom energetskog razvitka
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08)
  • Čl. 9-11: županijeza svoje područje donose 3-godišnji program i 1-godišnji plan energetske učinkovitosti i godišnje izvještavaju o napretku
  • Čl. 18: javni sektor dužan je u svojim zgradama i javnoj rasvjeti učinkovito upravljati potrošnjom energije:
   • voditi, održavati i razvijati sustav za nadzor nad potrošnjom energije
   • jednom godišnje analizirati ukupnu potrošnju energije te dostavljati podatke o potrošnji MINGO-u i FZOEU-u
   • provoditi energetske preglede i pribaviti energetski certifikat zgrade
   • donosi program energetske učinkovitosti
   • provodi mjere iz programa energetske učinkovitosti
najzna ajnije aktivnosti javnog sektora
Najznačajnije aktivnosti javnog sektora

Program energetske učinkovitosti

to dalje
Što dalje?
 • Usvajanje nacrta 2. nacionalnog akcijskog plana pripremljen
  • Predviđa obnovu 3% površine javnih zgrada godišnje
 • Izmjene i dopune ZUKE
  • Objedinjavanje regulative iz područja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada te osiguravanje kvalitete
  • Pokretanje tržišta energetskih usluga i ugovaranja po ostvarenom energetskog učinku u javnom sektoru
 • Daljnje usklađivanje s EU regulativom