T berk loz olgu tan mlar
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Tüberküloz Olgu Tanımları. Haluk Çalışır. Sağlık Bakanlığı. Merkezi Birim. Bölgesel Birim. Periferik Birim. Gösterge. Değerli: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa onu ölçmelidir. Güvenilir: Gösterge objektif olmalıdır. Aynı koşullarda birden fazla ölçüm yapıldığında aynı sonucu almalıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stacy-potts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sa l k bakanl
Sağlık Bakanlığı

Merkezi Birim

Bölgesel Birim

Periferik Birim


G sterge
Gösterge

 • Değerli: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa onu ölçmelidir.

 • Güvenilir: Gösterge objektif olmalıdır. Aynı koşullarda birden fazla ölçüm yapıldığında aynı sonucu almalıdır.

 • Spesifik: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa sadece onu ölçmelidir.

 • Sensitif: Gözlem yapılan durumda oluşabilecek değişiklikleri ölçebilmelidir.

 • Operasyonel: Saha koşullarında da uygulanabilir olmalıdır.

 • Karşılanabilir maliyet: Maliyeti karşılanabilir olmalıdır.

 • Uygulanabilir: Normal program koşullarında uygulanabilir olmalı.

 • Ölçülebilir: Ölçümde kullanılan birimler objektif olarak ölçüm yapabilmelidir.

 • Karşılaştırılabilir: Gösterge zaman içinde veya farklı yerlerde yapılan ölçümleri karşılaştırabilmelidir.

Adapted from Development of health programme evaluation: report by the Director-General.

Geneva, World Health Organization, 1978 (document A31/10).


G sterge indicator
Gösterge (Indicator)

 • Tanım: Göstergenin tanımında yapılan ölçümün pay ve paydasında nelerin yer alacağı ve öngörülen hesaplamalar yer almalıdır.

 • Amaç: Bu bilgiyi toplamaktaki amaç, bu gösterge neyi ölçecektir.

 • Metot:Veri toplama yöntemi ve hangi düzeyde toplanacağı belirlenmeli.

 • Sıklık, periodite: Hangi göstergenin hangi sıklıkla ölçüleceği,

 • Gücü ve sınırlılıkları: Her göstergenin ölçümde başarılı olduğu ve olamadığı durumların belirlenmesi

 • Önem: İzleme, değerlendirmede katkı derecesi

 • Sorumluluk: Kim bu ölçümlerin kalite, güvenirlilik,analiz ve dağıtımından sorumlu olacak.

 • Ölçüm Aracı: Bu göstergeyi toplama için hangi araçlara gereksinim bulunmaktadır.

Interim Policy on Collaborative TB/HIV Activities. Geneva, World Health Organization, 2004

(WHO/HTM/TB/2004.330; WHO/HTM/HIV/2004.1).Verem sava daire ba kanl t rk ye de t berk lozun kontrol n ba vuru k tabi
Verem Savaşı Daire Başkanlığı 20,2003.52.No:RR-11TÜRKİYE’DETÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİNBAŞVURU KİTABI

 • Yerleşim

  • Akciğer TB

  • Akciğer Dışı TB

  • Akciğer ve Akciğer Dışı TB

 • Bakteriyoloji

  • Yayma (+) AC

  • Yayma (-) AC

 • Önceki tedavi öyküsü

  • Yeni olgu

  • Eski olgu

   • Nüks, Tedavi başarısızlığından dönen,tedaviyi terkten dönen, nakil gelen, kronik olgu


 • Dots dgts
  DOTS, DGTS 20,2003.52.No:RR-11

  • Kapsamlı ve kalıcı tüberküloz kontrol aktiviteleri için HÜKÜMET KARARLILIĞI

  • Ferdi başvuru yapan semptomatik hastalarda BALGAM YAYMA MİKROSKOPİSİ ile vaka bulma,

  • GÖZETİM ALTINDA kısa süreli kemoterapi,

   • Bütün yeni yayma pozitif hastalara ( en azından başlangıç fazında) (Kat I)

   • Rifampisin içeren tüm rejimlere

   • Tüm retreatment tedavi verilen hastalara (Kat II)

 • Temel ANTİ-TÜBERKÜLOZ ilaçların DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ temini

 • Her bir hastanın vaka bulma ve tedavi sonuçları ile tüm tüberküloz kontrol programının performansını değerlendirebilecek bir STANDART KAYIT VE BİLDİRİM sistemi.

 • An Expanded DOTS Framework for Effective Tuberculosis Control.WHO/CDS/TB/2002.297


  Standart vaka tan mlar
  Standart Vaka Tanımları* 20,2003.52.No:RR-11

  • Tedavi şemasını belirlemek için

  • Kayıt ve bildirim için

   • Vaka tanımı için 4 temel nokta

    • Tüberkülozun yeri

    • Balgam yayma sonucu

    • Daha önce tüberküloz tedavisi alıp almadığı

    • Hastalığın şiddeti

  • Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes.

  • Third Edition. WHO. 2003


  T berk loz
  Tüberküloz 20,2003.52.No:RR-11

  • Etken: Mycobacterium tuberculosis

  • Tüm organlarda hastalık yapabilir.

  • Yerleşime göre sınıflaması

   • Akciğer

    • Yayma (+)

    • Yayma (-)

   • Akciğer dışı organ tb.


  T berk loz yerle imi
  Tüberküloz Yerleşimi 20,2003.52.No:RR-11


  T berk loz olgu tan mlar

  Ağır 20,2003.52.No:RR-11

  Akciğer

  Yayma (+)

  Yok

  Tüberkülozun Yeri

  1.

  Var

  Hafif

  Yayma (-)

  Akciğer dışı

  Yayma Sonucu

  2.

  Daha önce tedavi öyküsü

  3.

  4.

  Hastalığın Şiddeti

  • Menenjit

  • Miliyer

  • Perikardit

  • Bilateral plörezi

  • Spinal

  • GIS

  • GÜS

  • Lenf nodu

  • Tek taraflı plörezi

  • Kemik

  • Periferik eklem

  • Sürrenal


  T berk loz olgu tan mlar

  Kategori I 2HRZE/ 4HR 20,2003.52.No:RR-11

  Kategori II 2HRZES/I HRZE/4HRE

  Kategori III 2HRZE/4HR

  Kategori IV ÖZEL


  T berk loz olgu tan mlar

  Eski tedavi öyküsü (+) 20,2003.52.No:RR-11

  Kategori I

  Kategori II

  Kategori IV

  KÜR

  KÜR


  Kategori i
  Kategori 20,2003.52.No:RR-11I

  • Yeni yayma pozitif akciğer tüberkülozu

  • Yaygın parankimal tutulumu olan yayma negatif akciğer tüberkülozu

  • Tb.Menenjit

  • Tb.Pericardit

  • Tb.Peritonit

  • Bilateral Tb.Plörezi

  • Norolojik komplikasyonlu vertebra tüberkülozu

  • GİS Tb.

  • GÜS Tb

  Tedavi:

  2HRZE (S)/4HR


  Kategori ii
  Kategori 20,2003.52.No:RR-11II

  • Yayma pozitif relaps vakalar

  • Tedavi yetmezliği vakaları

  • Daha önce tüberküloz tedavi öyküsü olan hastalar

  Tedavi:

  2HRZES/HRZE/5HRE


  Kategori iii
  Kategori 20,2003.52.No:RR-11III

  • Yayma negatif akciğer tüberkülozu

  • Tek taraflı tüberküloz plörezi

  • Lenf bezi tüberkülozu

  • Kemik tüberkülozu

  • Cilt tüberkülozu

  • Periferik eklem tüberkülozu

  Tedavi:

  2HRZ/4HR


  Hastalar ne zaman kontrol edece iz
  Hastaları ne zaman kontrol edeceğiz? 20,2003.52.No:RR-11

  • Yayma (+) Akciğer Tüberkülozu

   • Balgam

    • Tanı anında

    • Başlangıç fazı sonrasında

    • 5.ay

    • 6.ay


  Tedavi sonu lar
  Tedavi Sonuçları 20,2003.52.No:RR-11

  • KÜR: Balgam konversiyonu gösterilen yayma (+) olan bir hastada, tedavinin son ayında da negatif olması.

  • TEDAVİ YETMEZLİĞİ: Tedavinin 5.ayında yayma (+) olan hasta.

  • TEDAVİ TAMAMLAMA: Tedavi süresi biten, ancak KÜR yada TEDAVİ YETMEZLİĞİ kriterlerine uymayan hasta.

  • TEDAVİYE ARA VEREN: Tedaviye iki aydan fazla ara veren hasta

  • ÖLÜM: Tedavi sırasında herhangi bir nedenden dolayı hastanın ölmesi


  Bildirim
  Bildirim 20,2003.52.No:RR-11

  • Ocak-Mart

  • Nisan-Haziran

  • Temmuz-Eylül

  • Ekim-Aralık


  Sa l k bakanl1
  Sağlık Bakanlığı 20,2003.52.No:RR-11

  Merkezi Birim

  Bölgesel Birim

  Periferik Birim


  Bildirim1
  Bildirim 20,2003.52.No:RR-11

  • Her çeyreğin bitiminden sonraki ilk hafta içinde, periferik seviye ara birime rapor eder.


  Tedavi sonu lar n n bildirimi
  Tedavi Sonuçlarının Bildirimi 20,2003.52.No:RR-11

  • 12-15 ay önce bildirimi yapılan vakaların tedavi sonuçları bildirilir.


  T berk loz olgu tan mlar

  Ocak-Şubat-Mart 20,2003.52.No:RR-11

  Nisan-Mayıs-Haziran

  Temmuz-Ağustos-Eylül

  Ekim-Kasım-Aralık

  2004

  Ocak-Şubat-Mart

  Nisan-Mayıs-Haziran

  Temmuz-Ağustos-Eylül

  Ekim-Kasım-Aralık

  İlk hafta

  vaka bildirimi

  2005

  İlk hafta

  vaka bildirimi

  İlk hafta

  vaka bildirimi

  İlk ay

  Tedavi sonuçlarının bildirimi


  S reyyapa a 6 g s klini i 2004 t berk loz vakalar
  Süreyyapaşa 6. Göğüs Kliniği 2004 tüberküloz vakaları

  • 268 Erkek

  • 262 Kadın

   • Kategori I 291 (%54,9) %88.7

   • Kategori II 83 (%15.6) %60.8

   • Kategori III 148 (%27,9) %83.3

   • Kategori IV 8 (%1,5) %100

  Toplam: 530