Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: - PowerPoint PPT Presentation

stacia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis:

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis:
905 Views
Download Presentation

Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UO - O Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas : Autorius: Mokykla: Lietuvių kalba. Rašymas (rašymo technika, teksto kūrimas) Žodžiai su uo - o 2 klasė Lyginant žodžius su uo – o, mokyti juos taisyklingai tarti ir rašyti. 3.3 Mokinys, reikšdamas mintis raštu, turi gebėti rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo. Ilona Skrodenienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

 2. Mokysimės taisyklingai tarti ir rašyti žodžius su UO - O

 3. Būkite atidūs, neskubėkite, apgalvokite visus atsakymus. Norint teisingai parašyti žodžius, pirmiausia reikia juos ištarti. Skaičiuokite ir savo lapeliuose pasižymėkite teisingai atsakytus klausimus.

 4. 1. Įrašyk: o uo P _______ delis

 5. 2. Įrašyk: o uo _______ buolys

 6. 3. Nubrauk nereikalingą raidę: PIEVA Plati pieva marg o uo ja gėlėmis. Šyps o uo si raud o uo ni žiedai, tik viena kita pavėlavusi puriena gelt o uo n o uo ja. Kaimyno J o uo zo vald o uo ma pjaunam o uo ji visą ž o uo lių karaliją skuta iki pat šaknų. Man atr o uo do, jog ž o uo lynai vait o uo ja.

 7. 4. Ar žodyje “suošė” yra dvibalsis uo? Ne Taip

 8. 5. Ar žodyje “uodega” yra dvibalsis uo? Taip Ne

 9. 6. Kuris žodis tinka paveikslėliui? Luoja Loja

 10. 7. Kuris žodis tinka paveikslėliui? Žibuoklė Žiboklė

 11. 8. Kiek raidžių ir kiek garsų žodyje “šluota”? 6 r., 6 g. 6 r., 5 g. 5 r., 5 g.

 12. 9. Įrašyk : o uo Dain ______ ja

 13. 10. Įrašyk: o uo Gr _______ ja

 14. 11. Įrašyk: o uo J _______ kiasi

 15. 12. Ištaisyk klaidas. Jų yra 11. Mažas podelis, gardi kuošelė. Auksinis obolėlis pruo langą šviečia. Numynė žvirblis pelėdai kuoją. Iš mažuos gilės didelis ąžolas išauga. Eina pirtin jodas, išeina rauduonas. Laibakuojis, raudonkojis po pelkes klampuoja.

 16. Kaip sekėsi? 10-12 teisingų atsakymų 7-9 teisingi atsakymai 4-6 teisingi atsakymai 1-3 teisingi atsakymai

 17. Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai: E.Marcelionienė, V.Plentaitė “Naujasis šaltinis” 2 kl. K., 2009; J.Ponomariovienė “Lietuvių kalbos užduočių knygelė” 2 kl. V., 2004; L.Vasiliauskienė “Įsiminkime raides” Š., 2007; http://www.clipartof.com http://lavinamukai.jimdo.com http://forumas.pasmama.lt