Mikrokontrollerid - PowerPoint PPT Presentation

mikrokontrollerid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikrokontrollerid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikrokontrollerid

play fullscreen
1 / 14
Mikrokontrollerid
155 Views
Download Presentation
stacey-martin
Download Presentation

Mikrokontrollerid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikrokontrollerid

 2. Erinevused protsessorist • Integreeritud mälu • Perifeeria • Programmeeritavus • Hind • Eluiga

 3. Üldine struktuur

 4. Program counter • Järgmise ( või jooksva) käsu aadress • Automaatselt suurenev • Branch / jump • Stack ja funktsioonid

 5. Control Unit • PC -> Mälu -> ALU -> Accumulator • Juhib protsessori tööd • Küsib mälust andmeid • Täidab instruktsiooni • Söödab andmeid ALU-sse • Kirjutab tulemused mälusse

 6. Mälu • Harvardi arhiteltuur • von Neumanni arhitektuur • Andmesiin ja aadressisiin • Välise mälu liidesed (waitstates)

 7. Muutmälu (RAM) • PC ja x86 arhitektuur • Modifitseeritud von Neumann • Kustub toite katkemisel • Kiire • Lõputult ülekirjutatav

 8. Püsimälu (ROM) • Programmid • Konstandid • Mask ROM, EPROM, EEPROM, Flash • FRAM? • MRAM?

 9. ALU • Aritmeetika (+,-,/,x, …) • Loogika (AND,OR, XOR, …)

 10. Registrid • Trigerid (Flip-flop) • Static RAM • Status register • Accumulator

 11. Memory mapping • Perifeeria registrid mälu aadressidel • Välised liidesed • Bootloader ja read-while-write

 12. Katkestused • Väline stiimul • Sisemine stiimul • Taimerid, DMA, ADC … • Ülesehitus • Nested interrupts, priority • Vector table

 13. Sisend/väljund • IO registrid • IO bit, port, maskid • Totem pole väljund, open collector

 14. Perifeeria • Erinevad mälud • ADC,DAC • Taimerid, PWM • USART, TWI, SPI