6 1 cenn pap ry a kapit lov trh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6_1 Cenné papíry a kapitálový trh PowerPoint Presentation
Download Presentation
6_1 Cenné papíry a kapitálový trh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

6_1 Cenné papíry a kapitálový trh - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. 6_1 Cenné papíry a kapitálový trh. 6. Cenné papíry a kapitálový trh. Kapitálový trh Cenný papír – je možné definovat jako listinu, která je nositelem práva, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek nebo majetkový prospěch CP kapitálového trhu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '6_1 Cenné papíry a kapitálový trh' - stacey-daniels


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6 cenn pap ry a kapit lov trh
6. Cenné papíry a kapitálový trh
 • Kapitálový trh
 • Cenný papír – je možné definovat jako listinu, která je nositelem práva, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek nebo majetkový prospěch
 • CP kapitálového trhu
 • Nominální (jmenovitá) hodnota CP
 • Tržní hodnota CP
 • Majitel CP
 • Portfolio

125-126

6 1 akcie
6.1 Akcie

Práva akcionáře:

 • podílet se na zisku
 • podílet se na řízení společnosti
 • podílet se na likvidačním zůstatku společnosti

Druhy akcií:

1. Kmenové

 • na jméno
 • na doručitele

2. Speciální

 • zaměstnanecké
 • prioritní

127-129

6 1 akcie1
6.1 Akcie

Dividenda- je příjmem z kapitálového majetku

Výhody financování firmy formou emise akcií:

 • získání většího vstupního kapitálu
 • rozložení rizika podnikání na více osob

Nevýhody financování firmy formou emise akcií:

 • firma ztrácí moc nad cestami převodů
 • vznik spletité sítě vzájemně provázaných subjektů

130-131

6 2 pod lov listy
6.2 Podílové listy

Regulace podílových fondů státem:

 • přelicencování
 • otevření fondů

Práva spojená s vlastnictvím podílových listů:

 • právo na podíl na zisku
 • účastnit se valné hromady
 • právo na přednostní nákup nově emitovaných podílových listů
 • právo na podíl na likvidačním zůstatku

132

6 3 obligace
6.3 Obligace

Obligace je úvěrový cenný papír – dluhopis.

Obligace jsou pro emitenta cizím zdrojem financování.

Emitenti obligací:

 • stát (státní dluhopisy)
 • města (komunální dluhopisy)
 • podniky
 • banky

133

6 4 hypote n z stavn listy
6.4 Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy jsou ručeny hypotékou

zástava nemovitostí (hypotéka)

emise HZL ručených nemovitostí

investoři

banka

žadatel o úvěr

hypoteční úvěr

peníze za HZL

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Jaký je rozdíl mezi nominální a tržní cenou CP?
 • Co je to portfolio?
 • Jaká je zásadní výhoda akcie na doručitele?
 • Co je to dividenda?
 • Jsou akcie vlastní nebo cizí forma financování firmy?
 • V čem spočívá otevření podílových fondů?
 • Kdo je hlavním emitentem obligací?
 • Popiš princip fungování HZL.
seznam obr zk
Seznam obrázků

Obr. 125 Kadellar; NewYork Stock Exchange, Wall Street, New York, United States.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_Street_-_New_York_Stock_Exchange.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013

Obr. 126 René Staněk; Ukázka listinné akcie; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akcie.jpg; CC-BY-3.0; 23.2.2013

Obr. 127 Hladníková; Akcie; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PTC_akcie_1.jpg; CC-BY-3.0; 23.2.2013

Obr. 128 EveraldoCoelho and YellowIcon; Ikonka z ikonkové sady CrystalClear; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_action_share.png?uselang=cs; 23.2.2013

Obr. 129 Julienpoullot; Concevoir Urbaniser Bâtir pour le développement durable; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CUB2D.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013

Obr. 130 Toby Hudson; 5206.0 Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABS-5206.0-AustralianNationalAccounts-NationalIncomeExpenditureProduct-GeneralGovernmentIncomeAccountCurrentPrices-PropertyIncomeReceivable_Dividends_Total-A2302946K.svg; CC-BY-SA-3.0; 16.3.2013

Obr. 131 2bgr8; Many dollarbanknotes.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Money_Cash.jpg; CC-BY-3-0; 16.3.2013

Obr. 132 http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/cenne_papiry/Podilovy_list_hospodarske_druzstvo_zahradniku_a_kvetinaru_%281942%29.jpg; 16.3.2013

Obr. 133 http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostrava-dluh20111116.html; 16.3.2013

literatura
Literatura
 • KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0
 • ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6
 • SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4
 • KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management, marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8