Download
ako sa meria dnes ako sa meralo v minulosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti

Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti

637 Views Download Presentation
Download Presentation

Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ako sa meria dnes – ako sa meralo v minulosti Projekty žiakov V.C na hodine matematiky. Žiaci v skupinkách vypracovali projekty na témy týkajúce sa jednotiek dĺžky.

 2. Žiaci na hodinách pracovali aktívne a ich projekty sú veľmi zaujímavé. Posúďte sami!

 3. Téma č.1 Ako sa meralo v minulosti : prst , dlaň lakeť Kmotorka, Adamkovičová, Némethová, Hrobáreková

 4. Kmotorka, Adamkovičová, Némethová, Hrobáreková

 5. Téma č.2 Ako sa meralo v minulosti : stopa, yard, siaha

 6. Homolay, Hlocký, Kmeťková, Bíleková

 7. Téma č.1 Ako správane merať! Typy dĺžkových meradiel.

 8. Čančinová, Detková, Chochula, Paláriková, Chudý

 9. Téma č.4 Anglická míľa , námorná míľa.

 10. Nemec, Čukanová, Gubišová, Chochulová E., Zaujec

 11. Téma č.5 Meter – základná jednotka dĺžky.

 12. Zelísková, Bajcár, Vnuková, Vaško Pavol, Vaško Peter

 13. Téma č.1 Jednotky väčšie ako kilometer.

 14. Belianska, Doms, Turaj,Chochulová L., Novotná