i u khi n c m bi n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Điều khiển cảm biến PowerPoint Presentation
Download Presentation
Điều khiển cảm biến

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Điều khiển cảm biến - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Điều khiển cảm biến. SaigonTech SRobot Workshop. Nội dung. Cảm biến chạm (Touch Sensor) Cảm biến khoảng cách (Ultrasonic Sensor) Cảm biến ánh sáng (Light Sensor) Cảm biến màu sắc (Color Sensor) Cảm biến âm thanh (Sound Sensor) Bài tập. 1. Cảm biến chạm (Touch Sensor). Yêu cầu :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Điều khiển cảm biến


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Điềukhiểncảmbiến SaigonTechSRobotWorkshop

  2. Nội dung • Cảmbiếnchạm (Touch Sensor) • Cảmbiếnkhoảngcách (Ultrasonic Sensor) • Cảmbiếnánhsáng (Light Sensor) • Cảmbiếnmàusắc (Color Sensor) • Cảmbiếnâmthanh (Sound Sensor) • Bàitập

  3. 1. Cảmbiếnchạm (Touch Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnchạm ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngchotớikhinàochạmbứctườngthìdừnglại.

  4. 1.1. Tạokiểu robot

  5. 1.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhcóvậtcảnnhưsau

  6. 1.3. Viếtchươngtrình

  7. 1.4. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềhướngđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhicảmbiếnchạmđụngvàobứctường

  8. 2. Cảmbiếnkhoảngcách(Ultrasonic Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnkhoảngcách ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngchotớikhinàocáchbứctường 20 cm thìdừnglại.

  9. 2.1. Tạokiểu robot

  10. 2.2. Viếtchươngtrình

  11. 2.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềhướngđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhicáchbứctường 20 cm

  12. 3. Cảmbiếnánhsáng(Light Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnánhsáng ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳngtrênlànsơnvẽsẵntrênmặtđất, dừnglạikhidichuyểnhếtlànsơn.

  13. 3.1. Tạokiểu robot

  14. 3.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhgiảlậpcócáclànsơnvớichiềudàivàmàusắckhácnhau

  15. 2.3. Viếtchươngtrình

  16. 3.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổithôngsốvềvịtríđặt robot giảlập, đảmbảo robot sẽdừnglạikhidichuyểnhếtlànsơn

  17. 4. Cảmbiếnmàusắc(Color Sensor) • Yêucầu: Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnmàusắc ở phầntrướccủa robot. Hãylậptrìnhcho Robot đithẳng, dừnglạikhidichuyểnđếnlànsơnmàuxanhdatrời (đỏ, xanhlácây, vàng, trắng, đen).

  18. 4.1. Tạokiểu robot

  19. 4.2. Thiếtkếđịahìnhgiảlập • Thiếtkếđịahìnhgiảlậpcócáckhốimàuliêntụcnhưsau:

  20. 4.3. Viếtchươngtrình

  21. 4.4. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổigiátrịmàumà robot cầnphảidichuyểntới (đỏ, xanhlácây, vàng, trắng, đen), đảmbảo robot dừnglạitạiđúngmàuquyđịnh.

  22. 5. Cảmbiếnâmthanh(Sound Sensor) • Yêucầu:Khaibáomột Car Robot cógắncảmbiếnâmthanh. Hãylậptrình Robot đithẳngchotớikhikhingheâmthanhđầutiênthìdừnglại.

  23. 5.1. Tạokiểu robot

  24. 5.2. Viếtchươngtrình

  25. 5.3. Kiểmthửchươngtrình • Thayđổigiátrịđộlớnngưỡngâmthanh, đảmbảo robot robotsẽdừnglạikhinghethấyâmthanhđủlớn.

  26. 6. Bàitập • Khaibáomột Car Robot có 1 cảmbiếnkhoảngcáchgắn ở trướcgiữa, 2 cảmbiếnchạmtrướctráivàtrướcphải. Robot đặttạiđầuvàocủamêcungnhưsau:

  27. Hãylậptrìnhcho robot đi qua mêcungbằngphươngphápsau: • Đithẳng, nếukhoảngcáchtớivậtcảnphíatrước <= 10 cm thìtiếnhành so sánhđườngđi 2 bêntráiphảibằngcách quay trái/phảimộtgóc 90 độ. Sauđó robot sẽ quay theohướngcókhoảngcáchtớivậtcảnlàxanhấtvàtiếptụcđithẳng. • Trongquátrìnhdichuyển, nếucóbịchạmbêntráithìlùi 5cm vàquẹophải 200, nếucóchạmbênphảithìlùi 5cm vàquẹotrái 200.