Hastane enfeksiyonlar n n nemi ve tan mlar
Download
1 / 49

Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi. Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar. Sunumu hazırlayan Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi’ne teşekkür ederiz. “Primum non nocere”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar' - spence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hastane enfeksiyonlar n n nemi ve tan mlar

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar

Sunumu hazırlayan

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi’ne teşekkür ederiz.


Primum non nocere
“Primum non nocere”

“The first requirement of a hospital is that it should do the sick no harm”

Sir James Simpson

Florence Nightingale


 • Nosos: Hastalık

 • Komein: To care for

 • Nosocomium: Hastane

 • Nozokomiyal: Hastane kökenli veya kaynaklı

Nazokomiyal


Hastane enfeksiyonlar sonu lar
Hastane EnfeksiyonlarıSonuçlar

 • Hastanede kalış süresinde uzama

 • Morbiditede artış

 • Yaşam kalitesinde bozulma

 • Mortalitede artış

 • İş gücü ve üretkenlik kaybı

 • Maliyette artış

  Am J Epidemiol 1985;121;182-205.

  Am J Infect Control 1985;13:97-108.


Hastane enfeksiyonlar mali y k
Hastane EnfeksiyonlarıMali Yük

 • Amerika Birleşik Devletleri (ABD):

  • 1995 yılında 4,5 milyar $

  • 2001 yılında 7 milyar $

  • 88.000 ölüm/yıl (1 ölüm/6 dakika)

 • İngiltere:

  • 100.000 ölüm /yıl,

  • 1 milyar £/yıl

 • Türkiye:

  • Yatış süresinde ortalama 10 gün uzama, ortalama 1500$ maliyet, nozokomiyal infeksiyonlara bağlı mortalite %16

   Emerg Infect Dis 1998;4:416-20.

   J Chemother 1997;9:411-4.

   Lancet 2003;361:2068-77.


Institute of medicine report 1999
Institute of Medicine Report,1999

 • Önlenebilir tıbbi hatalar nedeniyle ölen hasta sayısı = 44.000-98.000/yıl

 • Hastaneye yatan hastaların %5-15’inde hastane enfeksiyonu gelişiyor.

  • Üriner sistem enfeksiyonları

  • Cerrahi alan enfeksiyonları

  • Nozokomiyal pnömoni

 • YBÜ hastalarının %25-50’sinde hastane enfeksiyonu gelişiyor.


Device-Associated NIs in the ICUs of Latin America, Turkey, India, and MoroccoFindings of an International NI Control Consortium (INICC)

Ann Intern Med 2006;145(8):582-91.


Device-Associated NIs in the ICUs of Latin America, Turkey, India, and MoroccoFindings of an International NI Control Consortium (INICC


T rkiye de hastane enfeksiyonlar
Türkiye’de Hastane Enfeksiyonları

 • Hastane enfeksiyonu (HE) hızları (hastane geneli)= %1-%8,6

  Arman D. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1997;1:144-52.

 • YBÜ’lerde HE hızları yüksek:

  • Anestezi ve Reanimasyon YBÜ’de HE hızı= %51,8 (56,8/1000 hasta günü)

   Erbay H, et al. Intensive Care Med 2003;29:1482-8.

  • Nöroloji YBÜ’de HE hızı= %88,9 (84,2/1000 hasta günü)

   Cevik MA, et al. J Hosp Infect 2005;59:324-30.


T rkiye de hastane enfeksiyonlar1
Türkiye’de Hastane Enfeksiyonları

 • YBÜ’lerde hastane enfeksiyonlarının prevalansı

  • Nokta prevalans çalışması

  • 22 farklı merkezden 56 YBÜ, 236 olgu

  • YBÜ’de kazanılmış enfeksiyon prevalansı= %49

  • En sık görülen enfeksiyonlar:

   • Pnömoni ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları: %28

   • Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşımı enfeksiyonu: %23

   • Üriner sistem enfeksiyonu %16

  • Etkenler:

   • P. aeruginosa: %21

   • S. aureus %18

   • Acinetobacter spp: %18

   • Klebsiella spp %16

Esen S, et al. Scand J Infect Dis 2004;36:144-148.


T rkiye de hastane enfeksiyonlar2
Türkiye’de Hastane Enfeksiyonları

 • YBÜ’lerde hastane enfeksiyonlarının prevalansı

  • Nokta prevalans çalışması (17 Şubat 2004)

  • 43 farklı merkezden 133 YBÜ, 1030 olgu

  • YBÜ’de kazanılmış enfeksiyon prevalansı= %21

  • En sık görülen enfeksiyonlar:

   • Pnömoni %45.5

   • Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşımı enfeksiyonu: %26

   • Üriner sistem enfeksiyonu %18

  • Etkenler:

   • P. aeruginosa: %12.3

   • Acinetobacter spp: %11.6

   • S. aureus %7.8

   • C. Albicans %5.2

   • Non-albicans candida %4.8

   • Bilinmiyor %34.2


Hastane enfeksiyonlar kalite
Hastane Enfeksiyonları-Kalite

 • Hastane enfeksiyon (HE) hızları sağlıktaki en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

  • Ventilatör ilişkili pnömoni hızı (VİP)

  • Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu hızı (Kİ-ÜSE)

  • Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu hızı (SVK-KDE)

  • Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) hızları

 • HE hızlarının kıyaslama (benchmarking) yapmak amacıyla kullanılabilmesi için standart tanımlar ve standart bir yöntem kullanılarak sürveyans yapılmalıdır.


Her hastane enfeksiyonu bir t bbi hata m d r
Her hastane enfeksiyonu bir tıbbi hata mıdır?


Hastane enfeksiyonlar risk fakt rleri
Hastane EnfeksiyonlarıRisk Faktörleri

 • Mikrobiyal faktörler

  • Artmış antibiyotik kullanımı (flora değişikliği, multiple dirençli patojenler)

 • Konakçı faktörleri

  • Kronik akciğer hastalığı, yaş, malnütrisyon, diabetes mellitus, alkolizm, nöropati, miyopati, travma, yanık, vb.

 • Tedavi yöntemleri

  • Sedatif ilaçlar, paralitik ilaçlar, kortikosteroidler, antasidler, stres ülseri profilaksisi, antibiyotik tedavisi, multipl kan transfüzyonları


Hastane enfeksiyonlar risk fakt rleri1
Hastane EnfeksiyonlarıRisk Faktörleri

 • Çevresel faktörler

  • Cerrahi (tip, süre)

  • İnvaziv girişimler (kateterizasyon, entübasyon, vb.)

   • Nozokomiyal pnömonilerin %83’ü mekanik ventilasyonla

   • Üriner sistem enfeksiyonlarının %97’si üriner kateter kulanımı ile

   • Primer kan dolaşımı enfeksiyonlarının %87’si santral kateterlerle ilişkili

 • Hijyenik alışkanlıklar

  • El hijyeni


Hastane enfeksiyonlar nlenebilir mi
Hastane Enfeksiyonları Önlenebilir mi?

 • SENIC Sonuçları:

  • Aktif enfeksiyon kontrol programı uygulanan hastanelerde nozokomiyal enfeksiyon hızında %32’ye varan azalma sağlamak mümkün

   • Sürveyans

   • 250 yatağa bir enfeksiyon kontrol hemşiresi

   • Hastane epidemiyoloğu

   • Geri bildirim

    Am J Epidemiol 1985;121;182-205


Hastane enfeksiyonlar nlenebilir mi1
Hastane Enfeksiyonları Önlenebilir mi?

 • Hastane enfeksiyonlarının yaklaşık %40’ı önlenebilir.

 • Gelişmekte olan ülkelerde hastane enfeksiyonlarının >%40’ı önlenebilir.

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare, 2005.


Hastane enfeksiyonlar n n o u ka n lmazd r sadece bir k sm nlenebilir
Hastane enfeksiyonlarının çoğu kaçınılmazdır, sadece bir kısmı önlenebilir.

Aksi ispat edilmediği sürece her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan bir tıbbi hata olarak kabul

edilmelidir.

Institute of Medicine Report, 1999.

Ann Intern Med 2002;137:665-670.


Enfeksiyon kontrol programlar n n ama lar
Enfeksiyon Kontrol Programlarının Amaçları

 • Hastayı korumak

 • Sağlık çalışanlarını, ziyaretçileri ve hastane ortamındaki diğer insanları korumak

 • Mümkün olan her durumda ilk iki amaca “maliyet etkin” bir şekilde ulaşmak

Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19:114-24.


Hastane enfeksiyonlar 21 y zy l
Hastane Enfeksiyonları21. Yüzyıl

 • Hastane enfeksiyonları kısır döngüsü:

  • Altta yatan ağır hastalıklar-çoğul dirençli patojenler-yoğun antibiyotik kullanımı-dirençli mikroorganizmaların seleksiyonu-kısıtlı tedavi seçenekleri

 • Çözüm: Enfeksiyon Kontrolü

  • El hijyeni

  • Standart önlemler ve izolasyonlar

  • Enfeksiyon kontrol kılavuzları

  • Kontrollü antibiyotik kullanımı


Hastane enfeksiyonlar tan m
Hastane EnfeksiyonlarıTanım

 • Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlar

 • Genellikle hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde

  Am J Infect Control 1988;16:128-40


Hastane enfeksiyonlar tan m1
Hastane EnfeksiyonlarıTanım

 • Lejyonella veya su çiçeği gibi inkübasyon süresi uzun olan enfeksiyonlar için bu zaman çerçevesi uygun şekilde düzenlenir.

 • Enfeksiyon hastaneye yatış sırasında var olan enfeksiyöz bir olayın komplikasyonu veya uzantısı ise nozokomiyal kabul edilmez.


Hastane enfeksiyonlar tan m2
Hastane EnfeksiyonlarıTanım

 • Yenidoğanda nozokomiyal enfeksiyon kriterleri karmaşıktır ve hastanede kalış süresiyle ilişkilidir.

 • Annede hastaneye yatış sırasında enfeksiyon yok, ama 48-72 saat sonra doğan bebek enfekte ise bu enfeksiyon nozokomiyal kabul edilir.

 • Transplasental yoldan geçen enfeksiyonlar bu kategoriye alınmaz.


Hastane enfeksiyonlar tan mlar
Hastane EnfeksiyonlarıTanımlar

 • “Centers for Disease Control” (CDC) tarafından belirlenen hastane enfeksiyonu tanımları:

  • 1988

  • 1992 yılında cerrahi yara enfeksiyonları ile ilgili revizyon

  • 2002 yılında nozokomiyal pnömoni tanımlarında revizyon

   Horan TC, Gaynes RP. Surveillance of nosocomial infections. In:Hospital Epidemiology and Infection Control, 3rd ed., Mayhall CG, editor. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2004:1659-1702.


Hastane enfeksiyonlar tan mlar1
Hastane EnfeksiyonlarıTanımlar

 • Enfeksiyonun var olup olmadığını belirlemek veya saptanan enfeksiyonu sınıflandırmak

 • Klinik ve laboratuvar bulguları, diğer tanısal testler:

  • Hasta dosyası

  • Laboratuvar: Klinik örneklerin mikroskopik incelemesi, kültür sonuçları ve antijen/antikor testleri, radyografiler, lökosit sayımı, vb.

 • Doktorun enfeksiyon tanısı koyması


H astane enfeksiyonlar cdc tan mlar
Hastane EnfeksiyonlarıCDC Tanımları

 • Üriner sistem enfeksiyonu

 • Cerrahi alan enfeksiyonu

 • Pnömoni

 • Bakteremi

 • Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları

 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları

 • Diğer (kemik-eklem, kulak-burun-boğaz, gastrointestinal sistem, vb.)


Nozokomiyal riner sistem enfeksiyonu
Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonu

Semptomatik üriner sistem enfeksiyonu:

1. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarlılık bulgularından biri olan hastada idrar kültüründe > 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi


2. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet bulgularından ikisinin ve aşağıdakilerden birinin olması:

 • “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olması,

 • Piyüri (>10 lökosit/ml idrar veya santrifüj edilmemiş idrarın büyük büyütmesinde >3 lökosit),

 • Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi,

 • Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe >100 koloni/ml aynı üropatojenin (Gram-negatif bakteriler veya Staphylococcussaprophyticus) üremesi,

 • Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın <105 koloni/ml saf olarak üremesi,

 • Doktorun üriner enfeksiyon tanısı koyması,

 • Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.


3. 12 aylıktan küçük bebeklerde ateş (>38C), hipotermi (<37C), apne, bradikardi, disüri, letarji veya kusmadan birinin ve aşağıdakilerden birinin bulunması:

 • “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve /veya nitrat için pozitif olması,

 • Piyüri,

 • Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi,

 • Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe >100 koloni/ml aynı üropatojenin üremesi,

 • Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın <105 koloni/ml üremesi,

 • Doktorun üriner enfeksiyon tanısı koyması,

 • Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.


Nozokomiyal riner sistem enfeksiyonu1
Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonu

Asemptomatik bakteriüri:

 • İdrar kültürü alınmadan 7 gün öncesine dek üriner kateteri bulunan bir hastada ateş (>38C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmaması ve idrar kültüründe > 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi.


Nozokomiyal riner sistem enfeksiyonu2
Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonu

Asemptomatik bakteriüri:

 • İki idrar kültüründen ilki alınmadan 7 gün öncesine dek üriner kateter bulunmayan bir hastada ateş (>38C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmaması ve idrar kültüründe > 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi.


Cerrahi alan e nfeksiyonlar ca e
Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE)

 • Yüzeyel insizyonel CAE

  • Ameliyattan sonraki ilk 30 gün

  • İnsizyon yapılan cilt ve cilt altı dokusu

 • Derin insizyonel CAE

  • Kalıcı olarak yerleştirilmiş implant yoksa ameliyattan sonraki ilk 30 gün, implant varlığında ameliyattan sonraki ilk bir yıl

  • İnsizyon bölgesindeki derin yumuşak dokular (kas ve fasya tabakaları)

   Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13(10):606-8.


Cerrahi alan e nfeksiyonlar ca e1
Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE)

 • Organ/Boşluk CAE

  • Ameliyattan sonraki ilk 30 gün

  • İnsizyon dışında ameliyatta açılan veya manipüle edilen herhangi bir anatomik organ ya da boşluk

   Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13(10):606-8.


Organ bo luk ca e 1
Organ/Boşluk CAE-1

 • Arteriyel veya venöz infeksiyon

 • Endokardit

 • Miyokardit veya perikardit

 • Meme absesi veya mastit

 • Göz (konjunktivit dışında)

 • Eklem veya bursa

 • Kulak, mastoid

 • Ağız boşluğu

 • Üst solunum yolları

 • Sinüzit

 • Diğer alt solunum yolu enfeksiyonları


Organ bo luk ca e 2
Organ/Boşluk CAE-2

 • Gastrointestinal sistem

 • İntraabdominal

 • Endometrit

 • Vajinal “cuff”

 • Diğer genital sistem enfeksiyonları

 • Osteomiyelit

 • Disk aralığı

 • Menenjit veya ventrikülit

 • Spinal abse

 • İntrakraniyal, beyin absesi ve dura enfeksiyonu


Nozokomiyal pn moni
Nozokomiyal Pnömoni

 • Nozokomiyal pnömoni (NP): Hasta hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan pnömoni

  Am J Infect Control 1988;16:128-40 .

 • Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP): Trakeostomisi olan veya entübe olan ve nozokomiyal pnömoni tanısının konduğu günden önceki 48-72 saat içinde kalan dönemde solunuma destek olmak veya kontrol etmek amacıyla bir alete bağlı olan hastalarda gelişen pnömoni

  Am J Respir Crit Care Med 2005;171:388-416.


Epidemiyoloji
Epidemiyoloji

 • NP, birçok merkezde en sık görülen ikinci nozokomiyal enfeksiyon

 • Yüksek morbidite

  • NP’ye bağlı hastanede yatış süresinde ortalama 7-9 gün uzama

  • Hasta başına > 40000$ ek maliyet

  • Bildirimi zorunlu bir hastalık değil (tahminen 5-15 NP vakası/1000 yatış)

  • Mekanik ventilatöre bağlanan hastalarda insidans 6-20 kat daha fazla

   Am J Respir Crit Care Med 2005;171:388-416.


Epidemiyoloji1
Epidemiyoloji

 • YBÜ enfeksiyonlarının yaklaşık %25’i NP

  • Antibiyotiklerin %50’si NP için

 • Entübe edilen hastaların %9-27’sinde VİP gelişir

 • NP episodlarının %90’ı mekanik ventilatöre bağlı hastalarda gelişir

 • MV süresi uzadıkça VİP insidansı artar

  Crit Care Med 1999;27:887-892.

  Am J Respir Crit Care Med 2002;165:867-903.

  Chest 2002;122:2121.


Nozokomiyal pn moni tan sal yakla m
Nozokomiyal Pnömoni–Tanısal Yaklaşım

 • Öykü ve fizik inceleme

 • Akciğer grafisi

 • Arteriyel oksijen satürasyonu

 • Kan kültürleri (%25 duyarlılık)

 • Belirgin plevral effüzyonu olan hastalarda torasentez

 • Pnömoni şüphesi olan hastalarda antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alt solunum yolu sekresyonlarından kültür alınmalı

 • Pnömoni şüphesi olmayan hastaların solunum yolu sekresyonlarından kültür alınmasına gerek yok.

  Am J Respir Crit Care Med 2005;171:388-416.


Nozokomiyal pn moni1
Nozokomiyal Pnömoni

1.Fizik incelemede raller veya perküsyonda matite bulunması ve aşağıdakilerden birinin olması:

 • Hastanın pürülan balgam çıkarmaya başlaması veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,

 • Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,

 • Transtrakeal aspirat, bronşial fırçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi


2. Akciğer grafisinde yeni veya progressif infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral effüzyon saptanması ve aşağıdaki bulgulardan birinin olması:

 • Hastanın pürülan balgam çıkarmaya başlaması veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,

 • Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,

 • Transtrakeal aspirat, bronşial fırçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi,

 • Solunum sekresyonlarından virüs izole edilmesi veya viral antijen saptanması,

 • Patojene özgü IgM antikorların bir serumda, IgG antikorlarında dört katı artışın aralıklı iki serumda gösterilmesi,

 • Histopatolojik olarak pnömoninin saptanması.Klinik np tan s konulan hastalarda spesifik bakteriyel veya fungal etyolojiye y nelik kriterler
Klinik NP Tanısı Konulan Hastalarda Spesifik Bakteriyel veya Fungal Etyolojiye Yönelik Kriterler:


Primer kan dola m enfeksiyonlar
Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

 • Laboratuvar olarak kanıtlanmış kan dolaşımı enfeksiyonu (primer bakteremi)

 • Klinik sepsis


Laboratuvar o larak k an tlanm k an d ola m e nfeksiyonu
Laboratuvar Olarak Kanıtlanmış Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

 • Kan kültüründen patojen olduğu bilinen bir mikroorganizmanın izole edilmesi ve bu patojenin başka bir yerdeki enfeksiyon ile ilişkili olmaması:

  • Başka bir yerdeki enfeksiyonla ilişkili patojen kan kültüründe ürerse bu “sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu” olarak kabul edilmelidir.

  • İntravasküler katetere bağlı bakteremi ise primer kan dolaşımı infeksiyonu olarak ele alınır.


Laboratuvar o larak k an tlanm k an d ola m e nfeksiyonu1
Laboratuvar Olarak Kanıtlanmış Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

2. Ateş, titreme veya hipotansiyondan biri ve aşağıdakilerden birinin olması:

 • Cilt flora üyesi bir mikroorganizmanın (difteroidler, koagülaz-negatif stafilokoklar, mikrokoklar, vb.) iki farklı kan kültüründe üremesi ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin olmaması,

 • Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt flora üyesi bir organizma üremesi ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması,

 • Kanda patojene ait antijenin saptanması ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin olmaması,


Laboratuvar o larak k an tlanm k an d ola m e nfeksiyonu2
Laboratuvar Olarak Kanıtlanmış Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

3. 12 aylıktan küçük bebeklerde ateş (>38C), hipotermi (<37C), apne veya bradikardiden birinin olması ve aşağıdaki kriterlerden birinin bulunması:

 • Cilt flora üyesi bir mikroorganizmanın iki farklı kan kültüründe üremesi ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin olmaması,

 • Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt flora üyesi bir organizma üremesi ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması,

 • Kanda patojene ait antijenin saptanması ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin olmaması


Klinik sepsis
Klinik Sepsis

1.Başka bir nedene bağlanamayan ateş (>38C), hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mm Hg) veya oligüriden (< 20ml/saat) birinin ve aşağıdakilerden hepsinin olması:

 • Kan kültürü alınmamış olması, kültürde üreme olmaması veya kanda antijen saptanmaması,

 • Başka bir bölgede enfeksiyon olmaması,

 • Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.


Klinik sepsis1
Klinik Sepsis

2. 12 aylıktan küçük bebeklerde başka bir nedene bağlanamayan ateş (>38C), hipotermi (<37C), apne veya bradikardiden birinin ve aşağıdakilerden hepsinin olması:

 • Kan kültürü alınmamış olması, kültürde üreme olmaması veya kanda antijen saptanmaması,

 • Başka bir bölgede enfeksiyon olmaması,

 • Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.


ad