tutundurma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TUTUNDURMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TUTUNDURMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

TUTUNDURMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 636 Views
 • Uploaded on

TUTUNDURMA. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Karması Tüketicinin Etkilenme Süreci ve AİDA Modeli Hazırlayan : AYHAN İNAN. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Karması. İşletmenin yaptığı herşey ,özellikle pazarlama faaliyetleri tutundurma etkisine sahiptir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TUTUNDURMA' - soyala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tutundurma
TUTUNDURMA
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Karması
 • Tüketicinin Etkilenme Süreci ve AİDA Modeli

Hazırlayan : AYHAN İNAN

b t nle ik pazarlama leti imi ve tutundurma karmas
Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Karması
 • İşletmenin yaptığı herşey,özellikle pazarlama faaliyetleri tutundurma etkisine sahiptir.
 • İşletmeler tarihsel olarak tutundurma metodları içerisinde önce
 • Kişisel Satış
 • Reklamlar
 • Halkla İlişkiler
 • Satış geliştirme
 • Ve Son olarak Doğrudan Pazarlamametodlarını geliştirmiştir.
slide3

Aslında tutundurmanın nihai amacı belirli bir hedefi kişi,örgüt veya kitleye,onun davranışını olumlu yönde etkilemek üzere ulaşmaktır.

 • Bunu gerçekleştirirken 3 ana amaç vardır.

* Bilgi vermek,

* İkna etmek,

* Hatırlatmaktır.

 • Tutundurma metodları ve tüm pazarlama karması unsurlarını ayrı ayrı kullanmak yerine ,tümünü kullanabilen bütünleşik ya da BPİ-Bütünleşmiş Pazarlama İletişimi öne çıkmıştır.
 • BPİ kavramında yönetici; pazarlama karması unsurları ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinden her birini tek tek,yer yer tüketicinin zihnini karıştıracak, bir biriyle çelişen mesajları değil birbirini destekleyecek şekilde,koordineli ve uyumlu mesajlar vermek zorundadır.Burdaki önemli nokta pazarlama karması unsurlarının ve tutundurma karması elemanlarının sinerji etkisi yaratmasıdır.
slide4

Bir malın pazarlama çalışmalarında,tasarımdan ambalajlamaya,fiyatlandırmaya dağıtım kanalı seçimine kadar hemen her işlem tüketiciyle iletişim kurmakla ilişkilidir.

 • BPİ kavramını geliştiren Schult ve diğerlerine göre “1990’lardan beri pazarlama iletişimdir,iletişimde pazarlamadır.”Bu nedenle tüm mesajların uygun bir şekilde bütünleştirilmesi çok önemlidir.

Mamul Geliştirmeden -Kullanıma İletişim Biçimleri.

t keticinin etkilenme s reci ve a da modeli
Tüketicinin Etkilenme Süreci ve AİDA Modeli
 • İşletmelerce yürütülen pazarlama faaliyetlerinde,özellikle tutundurma çalışmalarından tüketicilerin ne şekilde etkilendiklerine yönelik bir çok model geliştirilmiştir.
 • Bunlardan en popüler olanı AIDA Modeli (Etkiler Hiyerarşisi) dir.1925’te E.K.Strong tarafından geliştirilmiştir.Tüketiciyi etkileme sürecini bir takım aşamalarla göstermiştir.

*Dikkat Çekme(Attention)

*İlgi Uyandırma(İnterest)

*İstek Uyandırma(Desire)

*Harakete geçirme(Action)

slide6

Dikkat Çekme :İşletme öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak,onu mamulünden haberdar ederek dikkatini çekecektir.

 • İlgi Uyandırma:Malın varlığından haberdar olan tüketicinin o mala ilgi göstermesi sağlanacaktır.
 • İstek Uyandırma :İlgi olumlu yöne çekilerek,değerlendirme,malı satınalma isteğine dönüştürülecektir.
 • Harekete Geçirme:Satın alam isteğinin satın alma işlemenine dönüşmesi ile satış gerçekleşecektir.
zetle
ÖZETLE:
 • Tutundurma karması unsurlarının AIDA modelindeki aşamalarda etkinlikleri de farklıdır;dikkat çekmeden reklam ve halkla ilişkiler etkin olurken ,harekete geçirmede kişisel satışın ve satış geliştirmenin etkinliği daha fazla olabilmektedir.