n rodn projekt fmfi univerzita komensk ho v bratislav 2007 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Národný projekt FMFI - Univerzita Komenského v Bratislavě 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Národný projekt FMFI - Univerzita Komenského v Bratislavě 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Národný projekt FMFI - Univerzita Komenského v Bratislavě 2007. FV v architektúre, BIPV a príklad využitia obnovitelných zdrojov v návrhu rekonštrukcie budovy MFF v Prahe Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Národný projekt FMFI - Univerzita Komenského v Bratislavě 2007' - soyala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn projekt fmfi univerzita komensk ho v bratislav 2007
Národný projektFMFI - Univerzita Komenského v Bratislavě2007

FV v architektúre, BIPV a príklad využitia obnovitelných zdrojov v návrhu rekonštrukcie budovy MFF v Prahe

Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov kombinace fv prvk a teplovzdu n ho v tr n
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budovKombinace FV prvků a teplovzdušného větrání
 • Navrhnout a ověřit různé způsoby řešení solárních systémů umožňujících současně výrobu elektrické energie a ohřev větracího vzduchu a jejich integrace do stavebně architektonického řešení a techniky prostředí budov
 • Ověřit potenciální možnosti ohřevu čerstvého větracího vzduchu při současném chlazení FV panelů a stanovit účinnost vlivu chlazení na elektrický výkon FV článků a panelů
 • Vyvinout a ověřit varianty FV modulů a přímé připojení ventilátorů u vzduchotechnických systémů integrovaných do obvodových plášťů budov s vyloučením ztrát elektrické energie
 • Vyvinout pro FV hybridní systémy se vzduchotechnickým větráním a vytápěním tepelný výměník s účinností 90%
 • Vyvinout a ověřit systémy větrání s ventilátorem o výkonu do 25-35 W na byt v obytných budovách (Synergia, Dánsko)
uplatn n fv prvk v architektu e a struktu e budov
Uplatnění FV prvků v architektuře a struktuře budov
 • V rámci projektu Paslink,Joule III a dalších evropských projektů byl prováděn experimentální výzkum v laboratořích JRC, ISPRA (Institute for Environmental and Sustainability, Renewable energy Unit, Ispra, Italie) a měření na demonstračních objektech realizovaných budov v Itálii, Španělsku a v Německu.
 • Na základě zkušeností z několika výzkumných projektů řešených v rámci 6FP rámcového programu výzkumu EU bylo vytvořeno referenční zkušební zařízení, umožňující experimentální hodnocení a analýzu dat elektrického a tepelného chování fotovoltaického hybridního systému (prvku BIPV), uvažovaného pro integraci do solární fasády obvodového pláště budovy a poskytujícího vstupní data pro výpočty a modelování fasádních systémů.
 • Speciální návrh fotovoltaických modulů a referenčního testovacího zařízení umožnilo výzkum FV hybridního systému prostřednictvím analýzy teplotních, energetických a proudových elektrických polí a posoudit vhodnost použití různých materiálů pro fotovoltaické moduly.
uplatn n fv bipv v architektu e a struktu e budov
Uplatnění FV (BIPV) v architektuře a struktuře budov

Hlavní cíle a možnosti využití FV a FV/FT prvků a sytémů v archiektuře a zajištění vhodné integrace BIPV prvků (Building Integrated Photovoltaic Components) ve struktuře budov

slide5

Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budovIntegrovaná aplikace fotovoltaických kolektorů v dvojité solární fasádě obvodové konstrukce budovy

slide6
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budovSchéma nového testovacího referenčního zařízení ozn. TRE (JRC, ISPRA)
uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Základní schéma nastavení vytvořené pro otvor na jižní straně v Paslink testovacíreferenční místnosti (schéma vlevo).

Vyvinutý zkušební modul hybridního fotovoltaického systému řešeného jako samostatně stojící box určeného pro testování při různých okrajových podmínkách

(schéma vpravo).

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov1
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Teplotní efektivnost hybridního BIPV modulu obsahujícího 121 fotovoltaických článků typu sklo-sklo

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov2
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Tepelné výměny ve fotovoltaickém hybridním systému experimentálně ověřované v testovacím referenčním zařízení v JRC, Ispra

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov3
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Graf výpočtového a naměřeného výkonu hybridního fotovoltaického systému v průběhu typického slunečného dne

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov4
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Graf výpočtového a naměřeného výkonu hybridního fotovoltaického systému v průběhu typického slunečného dne

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov5
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Demonstrační objekt s dvojitou fasádou s integrovanými BIPV prvky na budově ELSA, Ispra, Itálie.

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov6
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Funkční a provozní schéma dvojité PV fasády a modelu budovy ELSA, Ispra, Itálie

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov7
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

PV-VENT návrhproobytný blok vKodaňi - Skovlunde, FV systém zajišťuje elektrickou energii pro provoz ventiltorů

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov8
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

FV integrované panely do solárního komínu zajšťujícího větrání budovy provedené při renovaci obytné budovyvKodani - Skovlunde

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov9
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Detail FV integrované fasády provedené při renovaci obvodového pláště obytné budovyvKodani - Skovlunde

uplatn n fv ft prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov
Uplatnění FV/FT prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Integrace hybridních FV/FT prvků s ohřevem vzduchu do fasády pro větrání a vytápění budov DTU Lyngby v Dánsku

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov10
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

FV/FT panely integrované ve fasádě při energetické renovaci obytné budovy v Kodani– Hedebygade.

Ve fasádě je ohříván vzduch pro větrání a vytápění budovy.

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov11
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Interace hybridní FV fasády s ohřevem vzduchu pro větrání obytné budovyvKodani - Skovlunde

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov12
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Detail Integrace hybridní FV fasády s ohřevem vzduchu pro větrání obytné budovyvKodani - Skovlunde

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov13
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Integrové hybridní FV fasády budovy Missawa Kinki v Kobe City. FV moduly vyrobeny firmou Solarwatt v Drážďanech. Články FV modulů jsou vyrobeny firmou SCHOTT Solar v Alzenau. Celkový příkon 76 kWp.

uplatn n fv prvk ve fas dn ch hybridn ch syst mech budov14
Uplatnění FV prvků ve fasádních hybridních systémech budov

Laminované nebo dvojité sklo s FV články pro fasády firmy SCHOTT

integrace fv prvk do st n ch syst m prosklen ch fas d
Integrace FV prvků do stíních systémů prosklených fasád

Solární fasáda Solar-Fabrik AG ve Freiburgu zastíněná pomocí FV panelů na vnější straně fasády

vliv st n n fv prvky v prosklen ch fas d ch
Vliv stínění FV prvky v prosklených fasádách

Solární fasáda Solar-Fabrik AG ve Freiburgu. Interiér vstupní haly zastíněný pomocí FV panelů na vnější straně fasády.

vliv st n n fv prvky v prosklen ch fas d ch1
Vliv stínění FV prvky v prosklených fasádách

Solární fasáda Solar-Fabrik AG ve Freiburgu. Interiér vstupní haly zastíněný pomocí FV panelů na vnější straně fasády

pilotn projekt dvojit hybridn fas dy budovy kateder mff uk v praze v hole ovi k ch
Pilotní projekt dvojité hybridní fasády budovy kateder MFF UK v Praze, V Holešovičkách

Pohled na jihozápadní část stávající budovy s jednoduchou fasádou

budova katedrov ho objektu mff uk s hybridn fas dou mo nosti e en pilotn ho projektu
Budova Katedrového objektu MFF UK s hybridní fasádouMožnosti řešení pilotního projektu
 • Objekt kateder MFF svou polohou a optimální orientací nabízí výjimečnou

možnost optimálního uplatnění solárních prvků a systémů integrovaných do

obvodových konstrukcí budovy, které umožňují využít až 40% dopadajícího slunečníhotepelného záření.

 • Poloha výškové budovy KO a hydrogeologické poměry areálu MFF

v blízkosti řeky Vltavy dále poskytují možnost využití energie okolního prostředí

zejména spodní vody pro klimatizaci budovy s mimořádně vysokou energetickou

efektivností a rychlou ekonomickou návratností.

 • Okolí budovy na severní straně objektunavíc poskytuje možnost umístění zemního registru a využití bioklimatických vlivůstředně vysoké zeleně pro chlazení vzduchu v centrálním sytému větrání a klimatizace.
 • Jak vyplývá z údajů uvedených výše je prostá návratnost vložených

investičních prostředků velmi příznivá, zejména při předpokládaném ročním nárůstu cenenergií o 5 – 10%.

navrhovaná patření 28 440 tis. s poměrně krátkou prostou návratností 11,8 let.

slide33

Integrace zařízení pro využití obnovitelnýchzdrojů energie dostruktury budov (VaV SN-3-73-05) Budova Katedrového objektu MFF UK v Holešovičkáchv Praze navržená k využití OZE v rámci pilotního projektu

slide34

Energetická opatření rekonstrukce objektu kateder MFF. Schéma teplovzdušného vytápění aklimatizace budovy využívajícího funkce dvojité hybridní solární fasády, zemního registru a spodní vodyza účelem snížení spotřeby primární energie.

slide35

Svislý řez modulární dvojitou hybridní fasádouBudova Katedrového objektu MFF UK v Holešovičkách v Praze Vodorovný řez dvojitou fasádou z modulárních prostorových prvků

slide36

Budova Katedrového objektu MFF UK v Holešovičkách v Praze Vliv sluneční záření v letním a zimním obdobíléto zima

slide37

Souhrn energetických opatření využívajících obnovitelné, alternativní a druhotné energie u objektu KO MFF University Karlovy v Praze, V Holešovičkách

slide38
Poznámka k tab. 1

1) společné položky pro výpočet prosté návratnosti dvojité hybridní fasády

2) společné položky pro výpočet prosté návratnosti zemního registru

3) společné položky pro výpočet prosté návratnosti solárních absorpčních kolektorů

4) bez započtení dotace na investici, kterou předpokládá Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 ERÚ pro

splnění podmínek Zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb (současné programy podpor

umožňují dotaci ve výši 45% až 80% z investičních nákladů, v případě podpor pro podnikatele z MPO tak, aby návratnost byla 6–8 let; navrhovaná verze programu řízeného MŽP v prog. období 2007–2013

předpokládá dotace pro OZE u nepodnikatelských subjektů až do výše 90%)

Souhrn energetických opatření využívajících obnovitelné, alternativní a druhotné energie u objektu KO MFF University Karlovy v Praze, V Holešovičkách

slide39
Budova Katedrového objektu MFF UK s hybridní fasádouVliv dotace naekonomické parametry ukazuje následující graf citlivostní analýzy.