Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.

play fullscreen
1 / 33
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.
319 Views
Download Presentation
sovann
Download Presentation

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása. Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről.. 7.4A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai.A Függetlenségi Nyilatkozat.

 2. Augusztus 31-én Bécs visszavonta : pénzügyminisztérium had Szeptemberi fordulat Jelasics átkell a Dráván

 3. Bécs tiltakozása ellenére Kossuth az országgyűlés Védelem megszervezése Kossuth- bankók OHB Elrendeli az újoncozást Pákozd 1848. Szeptember 29. magyar győzelem

 4. Schwechati vereség Hadsereg újjászervezése Windischgratz Görgey Artúr 1848 december Ferenc József uralkodóváltás

 5. Váci Nyilatkozat A hadsereg hű marad az esküjéhez Csak a hadügyminisztertől fogad el parancsot Görgey Artúr (Barabás Miklós) Fel-dunai hadtest Kossuth új fővezért nevezett ki Dembinszky

 6. Klapka György Bem József Ellenfeleit kiszorítja Erdélyből Felső –tiszai serege egyesült Fel-dunai hadtesttel Lehetővé tette, hogy a magyar haderő ellentámadásba kezdjen

 7. Tavaszi hadjárat Diadalmas csaták sorozata

 8. Tápióbicskei győzelem (1849 április 4.)

 9. Április 6 Isaszegi győzelem Az isaszegi csatábanGörgei Artúr megállítja Klapka visszavonuló honvédeit, ezzel döntő fordulatot adva a csatának (Than Mór festménye)

 10. Hatvani győzelem Tápióbicskei győzelem Isaszegi győzelem Fő célját az ellenfél bekerítését nem érte el Az osztrák sereg visszatudott vonulni Pest felé Kudarcai miatt leváltották Windischgratz

 11. Váci csata

 12. Nagysalló (1849 április 19)

 13. Komárom Komárom

 14. Komáromi csata

 15. április19 április10 Nagysalló Vác újabb győzelmek Komárom Nemsikerült megakadályozni az ellenséges főerők kimenekülését az országból Az ország nagy része ismét a kormány ellenőrzése alá került

 16. Buda ostroma

 17. Buda ostroma

 18. Buda bevétele

 19. Buda Görgey serege Komáromtól Háromhetes ostrom Függetlenségi Nyilatkozat Debrecen 1849. Ápr. 14. Habsburg-ház trónfosztása Független Magyarország Kossuth Lajos kormányzó Szemere Bertalan miniszterelnök

 20. Görgei és táborkara a komáromi csatában 1848 július

 21. Piski híd

 22. Tápiai csata

 23. Temesvár

 24. Temesvár

 25. Komárom

 26. 2005 /május 18. A feladat az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcról szól. (hosszú) Elemezze a források és ismeretei alapján a katonai helyzet alakulását 1848. ősze és1849. tavasza közötti időszakban. Térjen ki a bel- és külpolitikai helyzet főbb jellemzőire! Használja a Történelmi atlaszt!

 27. „Ma délben Budát és Pestet kardcsapás nélkül birtokomba ejtettem. Arra számítottam,hogy [...] Buda előtt a csatát elfogadják, ahol sikeresen legyőzhetem őket. De úgy látszik, hogy az ellenség a Bábolna és Mórnál szenvedett kudarcok folytán még meglevő önbizalmát végkép elveszítette, [...] Szolnok felé a Tisza mögé visszavonuljon. Tulajdonképpeni ereje most már nagyjában csak rendes lovasságából és tüzérségéből áll, amennyiben rendes gyalogsága még meglevő maradványai felette csekélyek, sőt még ezek is teljesen demoralizáltak. A honvéd zászlóaljak és az önkéntesek a visszavonulás alatt minden valószínűség szerint lassankint végleg feloszolnak.” (Windischgrätz hg. jelentése.)

 28. „Miután a fel-dunai hadtest, szem előtt tartva Magyarország alkotmányára letett esküjét és önnön becsületét, teljes tudatában van annak, hogy mit akar és mit kell tennie: ezennel végül kijelenti, hogy az ellenséggel folytatott, bármely egyezkedésnek eredményét csak abban az esetben ismeri el, ha az egyrészt Magyarországnak azon alkotmányformáját, melyre a hadtest megesküdött, másrészt magának a hadtestnek katonai becsületét is biztosítja.” (Görgey Arthur)

 29. Kronológia: 1848. szept. 29. pákozdi csata 1848. okt. 30. Schwechati csata 1848. dec. 25. Kolozsvár 1848. dec. 27. Győr feladása 1848. dec. 30. móri csata 1849. jan. 4. Pest eleste 1849. jan. 5. váci kiáltvány 1849. jan. 31. tokaji csata 1849. febr. 5. Branyiszkóiszoros elfoglalása