st dia v voje mnohobun n ch organism n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Stádia vývoje mnohobuněčných organismů. ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ. Předpokládá se, že na počátku byla velká, složitá a vícejaderná buňka zhruba takového typu jako mají nálevníci (Ciliophora).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vznik mnohobun n ch ivo ich jak k tomu do lo

Předpokládá se, že na počátku byla velká, složitá a vícejaderná buňka zhruba takového typu jako mají nálevníci (Ciliophora).

Ta se rozdělila do jednotlivých buněčných úseků, jež si ponechaly původní specializaci. Z „buněčných úst” tak vznikl skutečný ústní otvor, ze stažitelných vakuol původní buňky mnohobuněčné vylučovací orgány…

Vznik mnohobuněčných živočichů – jak k tomu došlo?
oplozen z kladn pojmy

Gamety– pohlavní buňky s 1 n chromozomů (spermie a vajíčka).

Meioze – redukční dělení při vzniku pohlavních buněk.

Mitóza – nepřímé dělení somatických buněk (počínaje rýhováním zygoty) – dceřinné buňky mají 2 n chromozomů.

Oplození – základní pojmy
oplozen

Proces splynutí spermie a vajíčka:

  • Oplození vnější – splývání gamet mimo tělo samice.
  • Oplození vnitřní – splynutí gamet v těle samice.
  • Samooplození – splynutí gamet téhož jedince (některé druhy hermafroditů).
Oplození
blastogeneze

Rýhování vajíčka:

  • Vznik moruly
   • Typy rýhování:
    • Celkové – rovnoměrné (blastomery stejně velké)
    • Částečné – rýhuje se jen cytoplazma
  • Vznik blastuly
 • Tvorba zárodečných listů – gastrulace

Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

Blastogeneze
r hov n oplozen ho vaj ka
Rýhování oplozeného vajíčka
 • A – zygota
 • B – mitóza (2 nové buňky s 2n chromozómů)
 • C – mitóza (4 nové buňky)
 • D, E – morula
 • F – blastula
v vojov stadia r hov n oplozen ho vaj ka
Vývojová stadia – rýhování oplozeného vajíčka
 • Zygota
 • Morula
 • Blastula
 • Gastrula

Vznik žahavce

blastula
Blastula

Buňky vytvářejí vrstvu blastoderm a uvnitř vzniká prvotní tělní dutina

blastocoel

vznik gastruly
Vznik gastruly

Postupná invaginace blastuly

tvorba z rode n ch list gastrulace
Tvorba zárodečných listů - gastrulace

d

e

f

g

h

Počáteční vývoj oplozeného vajíčka, které po několikerém dělení vytvoří shluk buněk zvaný morula (d), v němž se po čase utvoří dutina obalená jedinou vrstvou buněk – vzniká blastula (e – f). Na jednom místě se stěna blastuly vchlípí do vnitřní dutiny a vzniká gastrula (g – h).

houby porifera

Starobylí vodní (mořští) živočichové

 • V dospělosti přisedlí
 • Velikost – několik cm až 1 m
 • Tvar nepravidelný
 • Stavba těla jednoduchá – vývojový stupeň gastruly
  • Dvě vrstvy buněk a nezenchymatická hmota
Houby (Porifera)
kmen houby porifera
Kmen: Houby (Porifera)

Límečkovitá buňka

 • Ektoderm – krycí funkce (1)
 • Entoderm – límeč-kovité buňky (2)
 • Mezenchym – pružná rosolovitá hmota mezi oběma vrstvami (3)
 • Oscolum – vyvrhovací otvor (4)

4

1

2

3

Tělní dutina mořské houby

ahavci cnidaria

Vyskytují se ve slané i sladké vodě.

Velikost od mm po 1-2 m.

Tělo je paprsčitě souměrné.

Láčka – vyvrhovací i přijímací otvor.

Žahavé buňky – knidoblasty.

Hermafrodité i gonochoristé.

Žahavci (Cnidaria)
t da polypovci
Třída: Polypovci

Nezmar zelený – žahavá ramena kolem tělní dutiny (láčky)

rozmno ov n nezmar
Rozmnožování nezmarů
 • Pohlavní – výměna gamet (oplození vnitřní i vnější).
 • Nepohlavní– vnější pučení (vznik kolonii, jedinci mají jednu společnou láčku).
t da med zovci
Třída: Medúzovci

Čtyřhranka

středomořská

Talířovka ušatá

t da med zovci1
Třída: Medúzovci

Talířovka svítivá

Cyanea arctica – největší medúza

rozmno ov n med z
Rozmnožování medúz

Střídání přisedlé a volné formy

postupn v voj ahavce
Postupný vývoj žahavce

Vývoj od larvy po dospělce

t da kor lnatci
Třída: Korálnatci
 • Mořští žahavci.
 • Vytvářejí pouze typ polypa.
 • Žijí přisedle v koloniích.
 • Vytvářejí skelet.
 • Láčka je rozdělena přepážkami.

Větevník mozkový

t da kor lnatci1
Třída: Korálnatci

Sasanka s žahavými vlákny

Korál červený

kor lov tesy
Korálové útesy
 • Korálové útesy v tropických vodách po celém světě jsou komplikovanými ekosystémy, poskytujícími útočiště rybám, krabům, mořským ježkům a řadě dalších živočichů.
 • Vznikají činností korálů – z jejich tělních schránek.
kor lov tesy1
Korálové útesy

Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

opakov n

Popište jednotlivá stadia vývoje mnohobuněčných živočichů.

Jaká je tělesná stavba mořských hub?

Jaké tělní listy rozlišujeme na gastrule?

Jak probíhá nepohlavní rozmnožování nezmarů?

Opakování
pou it zdroje

Bumerl, J., Hrabě, M.: Biologie 1 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997

http://www.vesmir.cz

http://cs.wikipedia.org

http://www.luc.edu

http://www.scienceworld.cz

Použité zdroje