Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - PowerPoint PPT Presentation

soren
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
136 Views
Download Presentation

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i RybactwaBiuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013

  2. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   ul. Małopolska 12 70-550 Szczecin poryby@wzp.pl www.lgr.wzp.pl fax.: (91) 44-10-232

  3. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Jarosław Rzepa Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Marek Kalkowski Kierownik Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Dominik Gronettel.: +48 (91) 44-10-236dgronet@wzp.pl

  4. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   Osoby odpowiedzialne za obsługę projektów: Kinga Olejniczak+48 (91) 44-10-230kiolejniczak@wzp.pl Renata Rojek +48 (91) 44-10-247rrojek@wzp.pl

  5. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   Osoby odpowiedzialne za obsługę projektów: Agnieszka Smieskol+48 (91) 44-10-245asmieskol@wzp.pl Andrzej Binka+48 (91) 44-10-229abinka@wzp.pl


  6. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   Osoby odpowiedzialne za płatności: Krzysztof Berest+48 (91) 44-10-244kberest@wzp.pl Danuta Buczkowska+48 (91) 44-10-243dbuczkowska@wzp.pl

  7. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   Osoby odpowiedzialne za kontrolę: Magdalena Hadacz+48 (91) 44-10-211mhadacz@wzp.pl Artur Silicki+48 (91) 44-10-246asilicki@wzp.pl

  8. Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013   Pomoc techniczna:  Magdalena Gałka+48 (91) 44-10-231mgalka@wzp.pl

  9. Dziękuję za uwagę