Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediatheek R5 Good practice Economische instituten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

 2. Inhoud • Overzicht economische domeinen • Historie instituutscontacten Mediatheek R5 • Werkwijze • Resultaten

 3. Economische InstitutenMediatheek R5 • FH Communicatie (20) • FH Financieel Management (23) • FH Management, Economie en Recht (24) • FH Marketing Management (26)

 4. Facts & Figures Economische Instituten Aantal studenten: ca. 5000 Collectiebudget boeken: ca. € 25.000 Collectiebudget tijdschriften: ca. € 16.000 Normbudget boeken: ca. € 2000

 5. Communicatie • Afstudeervarianten • Corporate communicatie analyse en strategie • Corporate communicatie coördinatie en planning • Marketing communicatie analyse en strategie • Marketing communicatie coördinatie en planning • Marketing communicatie concept en creatie

 6. Financieel Management • Afstudeerrichtingen • Accountancy • Bedrijfseconomie • Fiscaal recht en economie • MinorFinanciële planning

 7. Management Economie en Recht • Afstudeerrichtingen • Management Economie en Recht • Financial Services Management • Vastgoed en Makelaardij • Minor Ontwerp een gebouw

 8. Marketing Management • Afstudeerrichtingen • Commerciële economie • International Business and Management Studies (IBMS) • Small Business and Retail Management (SBRM) • Minors • Academische oriëntatie alfa-gamma • Marketing • Vrijetijdsbesteding - leisure

 9. Historie Instituutscontacten • Oude situatie (tot ca. 1999) • Vrijwel geen samenwerking met als gevolg: • Mediatheek niet ingebed in het onderwijs • onbekendheid met faciliteiten mediatheek • Een algemeen budget • Collectievorming naar eigen inzicht • Verouderde collectie

 10. Historie Instituutscontacten • Overgangssituatie (2000-2002) • Nieuwe teamleider, nieuwe werkwijze • Invoering budget per instituut • Contactpersonen per instituut • Realisatie informatiebalie

 11. Huidige situatie • Voorwaarden goede communicatie instituutscontacten • gedegen voorbereiding • affiniteit met het vakgebied • vakinhoudelijke kennis • Bevorderen positie als gelijkwaardige gesprekspartner

 12. Huidige situatie • Werkwijze • Vakdocenten persoonlijk benaderd: • via contactpersoon instituut • opgebouwd ‘social network’ activeren • bezoek op de werkplek van de docent

 13. Huidige situatie • Werkwijze (vervolg) • In samenwerking met vakdocent: • saneren (verouderde) collectie • upgraden collectie, hiaten opvullen • collectieonderdelen afstemmen op • onderwijsinhoud

 14. Huidige situatie • Werkwijze (vervolg) • Communicatie met instituut • Overleg op afroep • -snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen • -met vakdocenten en/of vakgroepcoördinatoren • Persoonlijke benadering docenten (vice versa) binnen instituut: je gezicht laten zien! • Presentatie Management Teams

 15. Huidige situatie: resultaten • Netwerk vakdocenten gerealiseerd • Collectievormingin overleg met vakdocenten • Docenten sturen studenten naar de mediatheek • Vanuit onderwijs wordt specialist benaderd

 16. Huidige situatie: resultaten (vervolg) • Meerwaarde mediatheek is doorgedrongen • Mediatheek ingebed in onderwijs • Kwalitatiefgoedecollectie, afgestemd op onderwijs • Indien nodig tussentijdse ophoging budgetten

 17. Huidige situatie : resultaten(vervolg) • Digitaal aanbod als breekijzer • Digitale collectievorming in overleg met instituten • Workshop informatievaardigheden • Ondersteuning talenpracticum i.s.m. instituut en actief meedenken ontwikkelingen • Faciliteiten Mediatheek bekend en afgestemd op de behoeften (AV voorzieningen)

 18. Bedankt voor de aandacht! • Vragen, opmerkingen? • Discussie?