Mediatheek R5 Good practice Economische instituten - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediatheek R5 Good practice Economische instituten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

play fullscreen
1 / 19
Mediatheek R5 Good practice Economische instituten
130 Views
Download Presentation
soren
Download Presentation

Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mediatheek R5 Good practice Economische instituten

 2. Inhoud • Overzicht economische domeinen • Historie instituutscontacten Mediatheek R5 • Werkwijze • Resultaten

 3. Economische InstitutenMediatheek R5 • FH Communicatie (20) • FH Financieel Management (23) • FH Management, Economie en Recht (24) • FH Marketing Management (26)

 4. Facts & Figures Economische Instituten Aantal studenten: ca. 5000 Collectiebudget boeken: ca. € 25.000 Collectiebudget tijdschriften: ca. € 16.000 Normbudget boeken: ca. € 2000

 5. Communicatie • Afstudeervarianten • Corporate communicatie analyse en strategie • Corporate communicatie coördinatie en planning • Marketing communicatie analyse en strategie • Marketing communicatie coördinatie en planning • Marketing communicatie concept en creatie

 6. Financieel Management • Afstudeerrichtingen • Accountancy • Bedrijfseconomie • Fiscaal recht en economie • MinorFinanciële planning

 7. Management Economie en Recht • Afstudeerrichtingen • Management Economie en Recht • Financial Services Management • Vastgoed en Makelaardij • Minor Ontwerp een gebouw

 8. Marketing Management • Afstudeerrichtingen • Commerciële economie • International Business and Management Studies (IBMS) • Small Business and Retail Management (SBRM) • Minors • Academische oriëntatie alfa-gamma • Marketing • Vrijetijdsbesteding - leisure

 9. Historie Instituutscontacten • Oude situatie (tot ca. 1999) • Vrijwel geen samenwerking met als gevolg: • Mediatheek niet ingebed in het onderwijs • onbekendheid met faciliteiten mediatheek • Een algemeen budget • Collectievorming naar eigen inzicht • Verouderde collectie

 10. Historie Instituutscontacten • Overgangssituatie (2000-2002) • Nieuwe teamleider, nieuwe werkwijze • Invoering budget per instituut • Contactpersonen per instituut • Realisatie informatiebalie

 11. Huidige situatie • Voorwaarden goede communicatie instituutscontacten • gedegen voorbereiding • affiniteit met het vakgebied • vakinhoudelijke kennis • Bevorderen positie als gelijkwaardige gesprekspartner

 12. Huidige situatie • Werkwijze • Vakdocenten persoonlijk benaderd: • via contactpersoon instituut • opgebouwd ‘social network’ activeren • bezoek op de werkplek van de docent

 13. Huidige situatie • Werkwijze (vervolg) • In samenwerking met vakdocent: • saneren (verouderde) collectie • upgraden collectie, hiaten opvullen • collectieonderdelen afstemmen op • onderwijsinhoud

 14. Huidige situatie • Werkwijze (vervolg) • Communicatie met instituut • Overleg op afroep • -snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen • -met vakdocenten en/of vakgroepcoördinatoren • Persoonlijke benadering docenten (vice versa) binnen instituut: je gezicht laten zien! • Presentatie Management Teams

 15. Huidige situatie: resultaten • Netwerk vakdocenten gerealiseerd • Collectievormingin overleg met vakdocenten • Docenten sturen studenten naar de mediatheek • Vanuit onderwijs wordt specialist benaderd

 16. Huidige situatie: resultaten (vervolg) • Meerwaarde mediatheek is doorgedrongen • Mediatheek ingebed in onderwijs • Kwalitatiefgoedecollectie, afgestemd op onderwijs • Indien nodig tussentijdse ophoging budgetten

 17. Huidige situatie : resultaten(vervolg) • Digitaal aanbod als breekijzer • Digitale collectievorming in overleg met instituten • Workshop informatievaardigheden • Ondersteuning talenpracticum i.s.m. instituut en actief meedenken ontwikkelingen • Faciliteiten Mediatheek bekend en afgestemd op de behoeften (AV voorzieningen)

 18. Bedankt voor de aandacht! • Vragen, opmerkingen? • Discussie?