slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Работа с директории и файлове PowerPoint Presentation
Download Presentation
Работа с директории и файлове

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Работа с директории и файлове - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Лекция 10. Работа с директории и файлове. Perl. Работа с файлове. Отваряне/създаване на файл. Чрез файлов манипулатор ( file handle ), който се асоциира към конкретен файл чрез open FILEHANDLE, MODE, EXPR; Отваряне на файл за четене :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Работа с директории и файлове


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Отваряне/създаване на файл
 • Чрез файлов манипулатор (file handle), който се асоциира към конкретенфайл чрезopen FILEHANDLE, MODE, EXPR;
  • Отваряне на файл за четене:
  • open OUTF, " C:/temp/pass.txt ";( подразбира се ' < ' )
  • Отваряне на файл за запис(файла се създава, ако не съществува):
  • open OUTF, " >", "C:/temp/pass.txt ";
  • Отваряне на файл за добавяне
  • open OUTF, " >>", " C:/temp/pass.txt ";
 • При възникване на грешки:
  • open OUTF, " C:/temp/pass.txt "ordie "Can't open the file: $!";
slide4
Четене от файл
 • <FILEHANFLE>- прочита пореден ред от файла, асоцииран с манипулатора FILEHANDLE. Файла трябва да е отворен за четене.
 • open INF, "c:/temp/pass.txt";
 • while ($line=<INF>){
 • print "$line";
 • }
 • !В $line ще се съдържа текущия ред плюс символа за нов ред - по дефиниция:'\n'. При необходимост може да се премахне чрез:
 • chomp ($line);
 • ! Текущия номер на прочетен ред се съдържа в автоматичната променлива '$.'.
 • print " $. - $line";
slide5
Запис във файл
 • print FILEHANDLE EXPR;
 • open INF, "c:/temp/pass.txt";
 • open OUTF, ">", "c:/backup/pass.txt";
 • while ($line=<INF>){
 • print OUTF "$line";
 • }
 • close FILEHANDLE;
  • затваряне на файл:
slide6
Изтриване на файл
 • unlink FULL_FILENAME; - изтрива указания файл, подобно на системната команда 'del'.Изтрива само файлове, но не и директории. Може да се зададе списък с имена на файлове за изтриване - и тогава функцията връща броя на успешно изтритите файла.
 • $dir = "c:/temp";
 • opendir DIR, $dir or die "Can't open $dir: $!";
 • foreach $file ( readdir DIR){
 • if ( unlink "$dir/$file" ) {
 • print "$file successfully deleted!\n";}
 • else {
 • print "Can't delete $file: $!\n" };
 • };
slide7
Статус на файл
 • -r : дали потребителя може да чете от файла
 • -w : дали потребителя може да записва във файла.
 • -x : дали файла може да бъде стартиран от потребителя.
 • -e : дали файла съществува.
 • -s : връща размера на файла ('истина', ако е различен от 0, и
 • 'лъжа' ако е 0)
 • -d : дали файла е директория.
 • -T :дали файла е текстов.
slide9
Четене от директория
 • opendir DIRHANDLE, EXPR; - директорията е достъпна единствено за четене !
 • closedir DIRHANDLE ; - затваря съответната директория.
  • След като сме асоциирали манипулатор към дадена директория,
  • можем да четем съдържанието й чрез функцията:
 • readdir DIRHANDLE;
 • - в списъчен контекст връща списък от всички файлове в съответната директория (включително и " . " и " .. ");
 • - в скаларен контекст, връща името (само името, без пътя! ) на поредния файл от дадената директория. Ако всички файлове са прочетени - връща undef.
 • Промяна на текущата директория - чрез :
  • chdir EXPR - сменя текущата директория с тази зададена в EXPR.
  • Например:
 • chdir("c:/temp") ordie "Can't cd: $!";
slide10
Създаване/изтриване на директория
 • mkdir DIRNAME, MASK; - създава директорията с име DIRNAME , а правата за тази директория се определят от стойността на MASK. Например:
  • mkdir ( "c:/temp/back", 0777 ) || die "cannot makedir: $!";
  • - създава директорията "c:/temp/back, с пълни права за всички.
  • - ако MASK = 0666 => само четене/запис
  • - ако MASK = 0444 => само четене
 • rmdir DIRNAME; - изтрива посочената директория
slide11
Работа с директории - пример
 • Извеждане на съдържанието на директория "c:/temp" в азбучен ред, без системните файлове ('.' и '..'):
 • $dir = "c:/temp";
 • opendir DIR, $dir or die "Can't open $dir: $!";
 • foreach $file ( sort readdir DIR){
 • if ($file ne '.' and $file ne '..') {
 • print "$file\n"
 • }
 • }
slide12
Допълнителен материал: Работа с директории
 • Друг вариант за четене от директория, който наподобява повече системните
 • команди, е чрезглобални символи за избор на файл/ове (wild cards): *, ?, [] .
 • Използват се в изрази заградени в < > или изрази подавани на glob.
 • Следния пример извежда всички файлове (в текущата директория) с разширение
 • 'mp3' или 'mp4' :
 • @mp3 = glob( " *.mp? " );
 • foreach (@mp3){
 • print "$_ \n";
 • }
 • А ако искаме да изведем всички текстови файлове в директория "c:/temp" :
 • $dir="c:/temp";
 • @txt= glob("$dir/*.txt")
 • foreach (@txt){
 • print "$_ \n";
 • }