utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videreg ende oppl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring. Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9. Historikk og generelt. Udir har ansvaret for grunnskoleopplæring og videregående skole for voksne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videreg ende oppl ring

Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring

Brukerforum for VigoVoksen

Bodø 4.9

historikk og generelt
Historikk og generelt
 • Udir har ansvaret for grunnskoleopplæring og videregående skole for voksne.
 • UDIR tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne herunder bruk av realkompetansevurdering.
 • Forskning
 • Ansvaret for statistikk om voksne i videregående opplæring
 • UDIR overtok dette ansvar 1.1.2010
hva er det spesielt fokus p
Hva er det spesielt fokus på?
 • Deltakere på tilbud tilpasset voksne
 • Bruk av realkompetansevurdering
 • Samfunnskontrakten
  • Praksiskandidater
  • Voksne lærlinger
 • Ny Giv
  • gjennomføring
hvordan innhenter udir opplysninger
Hvordan innhenter UDIR opplysninger?
 • Opplysninger om voksne blir innhentet sammen med andre elever og lærlinger i VGO
 • Hentes direkte fra VIGO sentralbasse
 • Innhentes i samarbeid med SSB
 • Statistikken er individbasert
 • Kun aktive deltakere eller deltakere med resultat
 • 25 år og eldre
dataflyt
Dataflyt
 • Saksbehandler
 • Administrasjonen i en skole registrerer eleven
 • Skolen
 • Informasjon om eleven sendes automatisk fra skolen til fylkene på fastsatte datoer
 • Fylke
 • Informasjon om eleven (og lærlinger) sendes fra fylkene til vigo sentralbase daglig
 • Vigo sentralbase
 • Vigo sender data til Udir på fastsatte datoer
 • Udir
 • Udirbehander data og gir tilbakemeldinger
 • Publisering
 • Udir publiserer statistikk
hvilke omr der innhenter vi opplysninger om
Hvilke områder innhenter vi opplysninger om?
 • Elever per 1.10
 • Fag
 • Resultater
 • Fag og svenneprøver
 • Lærlinger
 • Søkere
hvilke variabler innhenter vi
Hvilke variabler innhenter vi?
 • Alder og kjønn
 • Geografi
 • Elevstatus
 • Fagsstatus
 • Rettighetsstatus
 • Realkompetanse
 • Karakterer/fag- og svenneprøver
 • Tilskuddstype
hvordan lager vi statistikken
Hvordan lager vi statistikken?
 • Slår sammen deltakere per 1.10 og resultatfilen
 • Alle skal telles
 • Dubletter
 • Endring av status
 • Alle som er 25 år eller eldre regnes som voksne
hva publiseres av udir
Hva publiseres av Udir?
 • Antall
  • Kjønn
  • Alder
  • Geografi
  • Skole eller fag- og yrkesopplæring
  • Utdanningsprogram
  • Realkompetanse
  • Innvandringsbakgrunn
slide11

Indikatorer

  • Andel realkompetansevurdert
   • Totalt/Yrkesfag/studieforberedende
   • Skole
  • Gjennomføring
   • Andel som har gjennomført etter 3 eller 5 år
   • Praksiskandidater
hvor brukes statistikk om voksne
Hvor brukes statistikk om voksne?
 • KOSTRA
 • Samfunnskontrakten
 • Ny giv
 • Utdanningsspeilet
 • Innvandrere i grunnopplæringen
 • Forskning
hva nsker vi gj re fremover
Hva ønsker vi å gjøre fremover?
 • Bedre datakvalitet
 • Bedre og mer statistikk om:
  • Gjennomføring
  • Fag og yrkesopplæring
 • Indikatorer om:
  • Rettighetsstatus
  • Deltakere på opplegg tilpasset voksne
 • Øke utbredelsen av statistikken
hva nsker vi gj re fremover1
Hva ønsker vi å gjøre fremover?
 • Voksne inn nytt statistikksystem
 • Arbeider med å få voksne i videregående inn i skoleporten
  • Hvordan skal de vises?
  • Skal de fortsatt inkluderes i de andre indikatorene?
  • Hva er interessant for dere?
   • Kvalitetsutvikling
fakta om voksne i videreg ende oppl ring
Fakta om voksne i videregående opplæring
 • Totalt antall deltakere om lag 20 000
 • Gjennomsnittsalder 35 år
 • 53 prosent er kvinner
 • 25 prosent har innvandrerbakgrunn
blir alle deltakere rapportert
Blir alle deltakere rapportert?
 • NOVA undersøkelse
  • Fylkeskommunen har registret deltakere som ikke er registrert i SSBs registre
  • Perioden 2004/05 til 2008/09
  • SSB hadde ikke registret 27-44 av deltakerne
  • 15-30 prosent ble senere registrert med fullført utdanning
oppsummering
Oppsummering
 • Stor variasjon i realkompetansevurdering
  • Blir all realkompetansevurdering rapportert
 • Endring i deltaker antallet på skole
  • Er vi sikre på at alle deltakere blir rapportert?
 • Stor variasjon i rettighets- og elevstatus
  • Er denne variasjonen reel?
nytt statistikksystem
Nytt statistikksystem
 • Mer statistikk og tallmateriale enkelt tilgjengelig
 • Forsvarlig behandling av individopplysninger
 • Effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet
slide35

Innhenting

Kvalitetssikring

Sammenstilling

Publisering

Webgrensesnitt

Dataleverandør

Webgrensesnitt

Datakontrollør

Udir

Administrator

Webgrensesnitt

Bruker

1) Kildesystemer

2) Kryptering

5) Statistikkbank registre

Videregående

Grunnskole

GSI

BASIL

Datamottak og kryptering

Støttesystemer:

Oppfølgings-tjenesten

Ikke-individ

Barnehage

SSB

Vigo

6) Kuber (aggregerte data)

NSR

UBAS

GREP

PAS

Innsamlingsportalen

Statistikk og indikatorer

4) Kontrollstasjon

Brukerundersøkelser

3) Kontrollstasjon

Kontrollstasjon B

Kontrollstasjon A

hva skal brukerne kunne gj re i systemet
Hva skal brukerne kunne gjøre i systemet?
 • Se standardrapporter
  • Ferdig sammenstilte tabeller tilpasset den enkelte målgruppes behov.
 • Gjøre egne utvalg (avansert søk)
  • Hente ut et sett utvalgte data.
 • Tilpasse egen side
  • Min side-funksjonalitet. Mulighet for å lagre tabeller og spørringer.
 • Få informasjon om statistikken
  • Variabel- og begrepsdefinisjoner, dvs. hva betyr den enkelte indikator og hvordan er den regnet ut osv.