kszta cenie nastawione na podmiotowo ucz cego si l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się. Leszek Kuras lkuras@ahe.lodz.pl. Rozumienie KRK. Zmiana organizacyjno – prawna zmiana „naskórkowa”. Zmiana rozumienia filozofii człowieka i procesu edukacyjnego zmiana stylu i mentalności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozumienie krk
Rozumienie KRK

Zmiana organizacyjno – prawnazmiana „naskórkowa”

Zmiana rozumienia filozofii człowieka i procesu edukacyjnego

zmiana stylu i mentalności

podmiot i podmiotowo
Podmiot i podmiotowość

Mianem podmiotu (osoby podmiotowej) zwykło określać się osobę świadomą, myślącą, aktywną, otwartą na nowe doświadczenia.

Pojęcie podmiotu i podmiotowości łączy się z działaniem, podejmowaniem decyzji. Tak więc, podmiot to osoba, która ma wpływ na otoczenie, która steruje swoim życiem, ograniczając zewnętrzną determinację swoich losów. Z pojęciem podmiotowości łączy się zatem nierozerwalnie pojęcie sprawstwa, czyli poczucie wolności wyboru i kontroli podjętego działania, a także poczucie skuteczności.

Termin podmiot używany jest do nazwania bytu świadomego, który chce i może działać, który jest w stanie tak potencjalnie, jak i realnie dysponować sobą. Innymi słowy, podmiot jest bytem mającym wpływ na treść, formę i przebieg zdarzeń, w których bierze udział. Jest bytem, działającym zgodnie z własną wolą, z nastawieniem na zmianę siebie i otaczającego świata społecznego, technicznego, przyrodniczego itd.

podmiot i podmiotowo6
Podmiot i podmiotowość

Podmiot – osoba zdolna do samostanowienia o swoich zachowaniach i samodzielnego oddziaływania na otoczenie.

autorytaryzm i jednostka autorytarna
Autorytaryzm i jednostka autorytarna

Jednostka autorytarna żywi przekonanie, iż życie ludzkie jest zdeterminowane przez siły stojące na zewnątrz własnego „ja” człowieka i uznaje tym samym, że szczęście leży w poddaniu się tym siłom. W autorytaryzmie, nie ma miejsca na równość. Zakłada się bowiem, iż świat składa się z osób obdarzonych siłą i ludzi jej pozbawionych. Jednostki autorytarne są uległe i oczekują od władzy ochrony i opieki, czyniąc ją jednocześnie odpowiedzialną za swoje życie. Można wymienić następujące komponenty składające się na syndrom osobowości autorytarnej:

 • Konwencjonalizm – rozumiany jako sztywne przywiązanie do konwencjonalnych wartości klasy średniej;
 • Autorytarne podporządkowanie – czyli brak krytycyzmu wobec autorytetów własnej grupy, podległość;
 • Autorytarna agresywność – czyli potępianie, odrzucanie i karanie osób łamiących konwencjonalne wartości;
 • Antyintracepcja – odrzucanie subiektywizmu, wyobraźni;
 • Przesądność i stereotypowość – uleganie przesądom i stereotypom, skłonność do myślenia w sztywnych kategoriach;
dystans w adzy
Dystans władzy -

- emocjonalna przestrzeń oddzielająca podwładnych od przełożonych

Społeczeństwa o dużym dystansie władzy:

 • nauczyciel jest autorytetem, któremu należy się szacunek i bezwzględne podporządkowanie
 • od ucznia oczekuje się bezwarunkowego posłuszeństwa i wykonywania poleceń

Społeczeństwa o małym dystansie władzy:

 • relacje na linii uczeń-nauczyciel mają charakter partnerski
 • dziecko zachęca się do samorozwoju, dyskusji, podważania opinii dorosłych
 • uczeń jest tu podmiotem procesu edukacyjnego. Ceni się go za samodzielność, inicjatywę, poszukiwanie własnych rozwiązań, wyrażanie krytycznych opinii

W pierwszym i w drugim przypadku, w sposób naturalny dochodzi do reprodukcji systemu społecznego, przy czym w pierwszym mamy do czynienia z odtwarzaniem struktury o charakterze autorytarnym, a w drugim o charakterze podmiotowym.

rola szko y uczelni
Rola szkoły (uczelni)
 • Szkoła (uczelnia) odpowiada za „wierność” w realizacji narzuconego (ustalonego) programu.
 • Szkoła (uczelnia) reguluje styl życia i przekonania (ideologię).
 • Szkoła (uczelnia) samodzielnie określa treści i formy kształcenia.
 • Szkoła (uczelnia) odpowiada za jakość kształcenia.
 • Jednocześnie uczeń (student) jest odpowiedzialny za efekty kształcenia.
rola nauczyciela wyk adowcy
Rola nauczyciela (wykładowcy)
 • Nauczyciel (wykładowca) jest odpowiedzialny za to co wie i umie uczeń (student).
 • Przedstawia algorytmy i wymusza trening tych algorytmów.
 • Stosuje środki przymusu w stosunku do ucznia (studenta).
 • Zadaniem nauczyciela (wykładowcy) jest sformułowanie trudności i doradztwo w zakresie ich rozwiązania.
 • Podmiotem jest uczeń (student), który jest odpowiedzialny za proces uczenia się.
rola ucznia studenta
Rola ucznia (studenta)
 • Uczeń (student) potrafi działać wg wymuszonych algorytmów, bądź przyjąć nowe, ale narzucone z góry sposoby postępowania.
 • Nie jest samodzielny w podejmowaniu decyzji.
 • Uczeń (student) jest odpowiedzialny za jakość procesu edukacyjnego i efektów jakie uzyskuje.
 • Samodzielnie organizuje swoją pracę i formułuje projekty.
rola oceny
Rola oceny
 • Oceniana jest zgodność z modelem, tzn. na ile wykonana praca przystaje do modelu.
 • Ocena nastawiona jest głównie na wskazanie niedostatku.
 • Może blokować aktywność realizującego zadanie.
 • Mamy tutaj do czynienia nie tyle z oceną, co z ewaluacją, tzn. weryfikacją tego, co udało osiągnąć się w zrealizowanym projekcie, jaką nadwyżkę uzyskaliśmy w stosunku do przeszłości.
 • Ewaluacja służy zaprojektowaniu przyszłych zmian.
 • Nastawiona jest na wsparcie podmiotu w jego aktywności i stymulowanie jego działań.
slide13

Wiedza

Szkoła tradycyjna

Kompetencje osobowościowe

Szkoła podmiotowa

Rys. za: prof. Makary Stasiak

nowa podmiotowa strategia edukacyjna
Nowa (podmiotowa) strategia edukacyjna

1. Marginalizacja paradygmatu „przekazywania wiedzy” na rzecz paradygmatu „zdobywania wiedzy”

2. Uczenie uczenia się – metody muszą być nakierowane na samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych

3. Wytwarzanie wiedzy przez uczących się – szkoła ma służyć wytwarzaniu wiedzy, a nie jej przekazywaniu

4. Uczenie się poprzez wykonywanie praktycznych zadań

rola krk
Rola KRK

Można wprowadzić KRK nie zmieniając nic w stylu zarządzania procesem edukacyjnym i w samym nauczaniu

bądź

Można wykorzystać projektowaną reformę systemu edukacyjnego do wprowadzenia i urzeczywistnienia kształcenia podmiotowego

slide16
Dziękuję za uwagę

Leszek Kuras

lkuras@ahe.lodz.pl