kereszt t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keresztút PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keresztút

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Keresztút - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Keresztút. Bűnbánóknak menedéke! Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk. Szenvedésed drága árán Váltottad meg életünk, Ó! ne hagyj el minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Keresztút


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Keresztút

  2. Bűnbánóknak menedéke! Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk.

  3. Szenvedésed drága árán Váltottad meg életünk, Ó! ne hagyj el minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk.

  4. Szívünk, lelkünk most kitárjuk, Utad, Jézus, veled járjuk. Kérünk, mélyen belevéssed Szíveinkbe szenvedésed.

  5. Áll a gyilkos, nagy ítélet, Rajtunk immár igaz véred. Valahányszor szavam vétett, Pilátusod lettem néked.

  6. Pilátus halálra ítéli Jézust I. állomás

  7. Itt van már a kereszt fája, Hurcolnod kell Golgotára. Uram, én meg puhán, restül Vonakodom a kereszttül.

  8. Jézus vállára veszi a keresztet II. állomás

  9. Botlik, roskad szegény tested, Nem bírja a nagy keresztet. Földre sujtód, jaj! én voltam, Ki oly sokszor elbotoltam.

  10. Jézus először esik el a kereszttel III. állomás

  11. Ó jaj, látod jönni szemben Édesanyád, gyötrelemben. Ó csak én is véle járnék Krisztus után, mint az árnyék.

  12. Jézus szent Anyjával találkozik IV. állomás

  13. Vinni terhed, segítségül, Itt van Simon Cirenébül. Bárcsak én is, bűnös lélek, Keresztemmel követnélek!

  14. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni V. állomás

  15. Jámbor asszony siet hozzád, Kendőjével törli orcád. Vajjon hát én, kőszívemmel, Mennyi könnyet törültem fel?

  16. Veronika kendőt nyújt Jézusnak VI. állomás

  17. Földre roskadsz másodízben, Értem tűrő kegyes Isten. Hát én hányszor tántorultam! Bűneimbe visszahulltam!

  18. Jézus másodszor esik el a kereszttel VII. állomás

  19. Sírva jöttök ki elébe, Jeruzsálem asszonynépe. Jaj, rám is szól, ami rátok: „Magatokat sirassátok!”

  20. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat VIII. állomás

  21. A keresztnek szörnyű terhe Harmadszor is földre ver le. Ested adjon szent kegyelmet, Hogy a bűnből talpra keljek.

  22. Jézus harmadszor esik el a kereszttel IX. állomás

  23. Megcsúfoltak ruha nélkül, Borzad szájad vad epétül.Tisztes mérték, szent szemérem, Mindig, mindig maradj vélem!

  24. Jézust megfosztják ruháitól X. állomás

  25. Édes Jézus drága testét Véres fára fölszegezték. Mi egyetlen boldogságunk, Szent keresztfa, sírva áldunk.

  26. Jézust a keresztre szegezik XI. állomás

  27. Megváltásunk már betelve: Jézus lelkét kilehelte. Újra élek kegyelméből! Ki szakaszt el szerelmétől?

  28. Jézus meghal a kereszten XII. állomás

  29. Keresztfádról már levesznek, Szent Szűz szívén pihen tested. Bár pihennél mindig nálam, Tiszta szívem templomában.

  30. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe fektetik XIII. állomás

  31. Már a szent test sírba téve Újon metszett szirt ölébe, Onnan kél fel harmadnapra, Halált, pokolt letiporja.

  32. Jézus holttestét sírba teszik XIV. állomás

  33. Uram, hiszek és remélek, Én szerelmem, neked élek.Szánom-bánom minden vétkem, Légy az enyém egykor égben.

  34. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. S ott talállak, ó szűz Anya, fájdalom közt bágyadozva: Tőr veré át lelkedet.

  35. Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet Látni szegény jászolban. S midőn annyi ellenségek romlására esküvének: Tőr veré át lelkedet.