Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku
Download
1 / 24

Dotychczasowe dzia?ania - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku Konsultacje społeczne Kielce, 26.01.2012. Dotychczasowe działania. 2004 – Uchwalenie RSIWŚ 2005 – 2013 – Okres wdrażania do 2007 – etap I do 2013 – etap II 2010 – Ewaluacja RSIWŚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dotychczasowe dzia?ania' - sopoline-abbott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dotychczasowe dzia ania

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 rokuKonsultacje społeczne Kielce, 26.01.2012


Dotychczasowe dzia ania
Dotychczasowe działania Świętokrzyskiego do 2020 roku

2004 – Uchwalenie RSIWŚ

2005 – 2013 – Okres wdrażania

do 2007 – etap I

do 2013 – etap II

2010 – Ewaluacja RSIWŚ

2010-2012 – Aktualizacja Strategii.

2010 – Specjalizacje innowacyjne

2011 – Priorytety innowacyjnego rozwoju

2012 – mechanizmy wdrażania.

2012 – Uchwalenie nowej RSIWŚ


2004 2010
2004 - 2010 Świętokrzyskiego do 2020 roku

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

Wizja:

Świętokrzyskie to dynamicznie rozwijający się region, otwarty i przyjazny dla przedsiębiorczych ludzi, zdolny do tworzenia i absorbowania innowacji, dysponujący rozwiniętą sferą badawczo-rozwojową o szerokich powiązaniach z przemysłem, o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, sprzyjający rozwojowi innowacyjności podmiotów gospodarczych.


2004 20101
2004 - 2010 Świętokrzyskiego do 2020 roku

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

Cel strategiczny:

Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji - trwałego partnerstwa między przemysłem, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, administracją rządową oraz samorządami mieszkańców dla zdynamizowania działań innowacyjnych w regionie.


2004 20102
2004 - 2010 Świętokrzyskiego do 2020 roku

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

Cele warunkujące


2010 ewaluacja rsiw
2010 – ewaluacja RSIWŚ Świętokrzyskiego do 2020 roku

Parametry ewaluacji


2010 ewaluacja rsiw1
2010 – ewaluacja RSIWŚ Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Słaba znajomość RSIWŚ wśród odbiorców.

 • Brak spójności dokumentów strategicznych w regionie.

 • Brak problematyki rozwoju lokalnego w treści strategii.

 • Cele zbyt „ogólne”/„pojemne”.

 • Treść mało zrozumiała.

 • Brak/ograniczony zakres „selektywności” RSIWŚ.

 • Niewyraźna rola MSP w strategii.

 • Życzeniowy charakter zapisów.


2010 ewaluacja rsiw2
2010 – ewaluacja RSIWŚ Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Wizja rozwoju województwa na rok 2013 nakreślona w strategii jest równie odległa, jak w okresie jej formułowania mimo upływu pięciu lat.

 • Cel strategiczny RSI nie został osiągnięty, gdyż system innowacji nie funkcjonuje.

 • Wdrażanie = realizacja dużej ilości rozproszonych tematów, powtarzanie takich samych lub podobnych tematów badawczych, często podejmowanych przez te same zespoły, lecz w ramach innych projektów, mnożących opracowania zawierające podobne treści.


2011 aktualizacja
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku


2011 aktualizacja1
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

Outcomemapping


2011 aktualizacja2
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

WIZJA (W ROKU 2025)

ŚWIĘTOKRZYSKIE MIEJSCEM O WYSOKICH KOMPETENCJACH DO KREOWANIA I ROZWOJU NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH GOSPODARCE REGIONU I JEGO MIESZKAŃCOM.


2011 aktualizacja3
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

MISJA

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku wyznacza kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu, angażując i uwzględniając role wszystkich podmiotów mogących włączyć się w procesy zmian.


2011 aktualizacja4
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

Logika działania

Koncentracja wokół czynników rozwoju innowacyjnego

(Cele Operacyjne)

Nowoczesna gospodarka

Nowoczesne firmy

Wysiłek instytucji regionalnych i ich ewolucja

(doskonalenie potencjału)

x

=


2011 aktualizacja5
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

CEL GŁÓWNY

ROZWÓJ INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

CELE OPERACYJNE


2011 aktualizacja6
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

WYZWANIA INSTYTUCJONALNE


2011 aktualizacja7
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

Cel główny: Rozwój innowacyjnych firm


2011 aktualizacja8
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Rozwinięte i konkurencyjne specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym


2011 aktualizacja9
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Rozwinięte i konkurencyjne specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym


2011 aktualizacja10
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Rozwinięte i konkurencyjne specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym


2011 aktualizacja11
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Rozwinięte i konkurencyjne specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym


2011 aktualizacja12
2011 - aktualizacja Świętokrzyskiego do 2020 roku

 • Rozwinięte i konkurencyjne specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym


Dotychczasowe dzia ania

Pytanie kluczowe: Świętokrzyskiego do 2020 roku

Jaki potencjał Kielc/powiatu kieleckiego można włączyć w proces realizacji RSIWŚ?

Jak Kielce/powiat kielecki mogą skorzystać z zapisów zaktualizowanej RSIWŚ?

Dyskusja


Www spinno pl rsi
www.spinno.pl Świętokrzyskiego do 2020 roku/rsi


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę Świętokrzyskiego do 2020 roku

dr Michał Klepka