Sch matick zna ky hradel
Download
1 / 15

Schématické značky hradel - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Schématické značky hradel. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Schématické značky hradel' - sophie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sch matick zna ky hradel

Schématické značky hradel

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.czSchématické značky hradel

Náplň výuky- logický člen, hradlo- schématická značka - druhy norem pro značky logických členů a) Německá norma (DIN) b) Americká norma (US) c) Česká norma (ČSN)d) Evropská norma (IEC – Euro)


Sch matick zna ky logick ch len

Logický člen – takový číslicový obvod, který je fyzickou realizací nějaké logické funkce.

Jeho starší název zní hradlo– např. hradlo typu AND , NAND apod.

Schématické značky logických členů

Logické funkce, které jsou realizovány logickými členy (hradly) je možno vyjádřit také graficky – pomocí schémat – tyto používají normou definované grafické symboly – značky, které se liší tvarem, vepsanými symboly a znaky.

Obr. 1 Příklad schématu v ČSN normě – realizace log. funkce Implikace


Normy pro vyjadřovaní schematických značek logických členů (hradel) jsou celkem 4

a) Německá DIN

dříve užívána i u nás ve starší literatuře, dnes už téměř ne

b) Americká norma (US)

vychází z trojúhelníku

c) Česká norma (ČSN)

jako základ používá obdélníky orientované na výšku

d) Evropská norma (IEC – Euro)

jako základ používá čtverce


a) Německá DIN (DeutscheInternationaleNorme)

Lze se s ní setkat i v literatuře u nás – např. v knihách a časopisech ze 70. let.

základem je půlelipsa

čarami přes něj se vyznačí typ logického členu

prvkem pro negaci je prázdné kolečko

OR

NOR

AND

NAND

NOT

Obr. 2

XOR


b) Americká norma (US)

vychází z trojúhelníku

jednotlivé logické členy jsou tvarově rozlišeny – a to:

- pomocí rovné či prohnuté hrany vstupů

- ukončením výstupu (oblé či do špičky)

- prvkem pro negaci je prázdné kolečko

OR

NOR

AND

NAND

NOT

Obr. 3

XOR


c) Česká norma (ČSN)

jako základ používá obdélníky orientované na výšku

(proto musí být uvnitř obdélníku vepsán rozlišovací symbol a to:

& – log. součin (AND, NAND)

1 – log. součet (OR, NOR), také negace (NOT)

=1 – exkluzivní součet (XOR)

prvkem pro negaci je prázdné kolečko

OR

NOR

AND

NAND

NOT

Obr. 4

XOR


d) Evropská norma (IEC – také jako Euro)

- jako základ používá čtverce

(proto musí být uvnitř čtverce vepsán rozlišovací symbol, a to:

&–logický součin (AND, NAND) – (stejně jako v ČSN)

>=1– logický součet (OR, NOR)

= 1 – exkluzivní součet (XOR) – (stejně jako v ČSN)

1 – negace (NOT)(stejně jako v ČSN)

- prvkem pro negaci je šikmá čára (na výstupu pak je malý trojúhelník)

OR

NOR

AND

NAND

NOT

Obr. 5Poznámka:

VSTUPY – dosud uvedené schématické značky logických členů mají buď jeden vstup – jde o člen NOT

nebo dva vstupy – jde o ostatní členy (OR, NOR, AND, NAND, XOR)

Ale co když potřebujeme člen s více vstupy (3, 4, více)?

Některé členy se používají (tedy i kreslí a také vyrábějí) jako více vstupové – např. typické je to pro členy AND (NAND) – mají pak 3, 4, 8 vstupů.

Jinou možností je např. třívstupový člen nahradit pomocí dvou dvouvstupových – používá se to u členů OR (NOR) a XOR.

Obr. 6

AND – ČSN – 3 vstupy


Kontroln ot zky

1. Počet norem, kterými lze grafickyvyjádřit logickou funkci je:

2

3

c) 4

Kontrolní otázky

2. Norma, která se už nepoužívá (alespoň v ČR) je:

americká (US)

německá (DIN)

evropská (IEC)

3. Pomocné znaky uvnitř schématických značek používají normy:

americká (US) a německá (DIN)

Žádná

česká (ČSN) a evropská (IEC)


Seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: vlastní, Příklad schématu v ČSN normě – realizace log. funkce Implikace

Obr. 2: vlastní, Schématické značky v německé normě (DIN)

Obr. 3: vlastní, Schématické značky v americké normě (US)

Obr. 4: vlastní, Schématické značky v české normě (ČSN)

Obr. 5: vlastní, Schématické značky v evropské normě (IEC)

Obr. 6: vlastní, AND – ČSN – 3 vstupy


Seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] Matoušek, D.: Číslicová technika, BEN, Praha, 2001, ISBN 80-7232-206-0

[2] Blatný, J., Krištoufek, K., Pokorný, Z., Kolenička, J.: Číslicové počítače, SNTL, Praha, 1982

[3] Kesl, J.: Elektronika III – Číslicová technika, BEN, Praha, 2003, ISBN 80-7300-075-Xad