Motivasjonsklima
Download
1 / 11

Motivasjonsklima - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Motivasjonsklima. Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt Prestasjonsorientert – vekt på sosial sammenligning, resultat-fokusering, viktig å hevde seg, treneren fremhever ”de gode”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motivasjonsklima' - sophie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motivasjonsklima l.jpg
Motivasjonsklima

 • Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt

 • Prestasjonsorientert – vekt på sosial sammenligning, resultat-fokusering, viktig å hevde seg, treneren fremhever ”de gode”


Slide2 l.jpg

Motivasjonsklima:Mestringsorientert Prestasjonsorientert


Mestringsorientert klima l.jpg
Mestringsorientertklima

 • Betones fremgang og innsats.

 • Mestring blir personlig kontrollerbart.

 • Trenerne er opptatt av å gi alle likeverdig anerkjennelse og oppmerksomhet. En vektlegger samarbeid og mange forskjellige måter å organisere aktiviteten på når en skal lære.

 • Trenerne signaliserer at det å ikke få det til er en naturlig del av det å lære, noe som gjør at det ikke blir psykologisk truende og angstvekkende å gjøre feil. Det danner basis for at en tør å gi seg i kast med nye og krevende utfordringer uansett.


I et prestasjonsklima l.jpg
I et prestasjonsklima

 • Betones det å vinne, mellompersonlig konkurranse og absolutte prestasjoner basert på sosial sammenligning.

 • Det gis mest anerkjennelse og oppmerksomhet til dem som mestrer best, og trenerne er sterkt dirigerende og gir lite rom for medbestemmelse fra utøvernes side.

 • Trenerne viser liten aksept for utøvernes prøving og feiling, de kobler feiling til mangel på ferdighet, og evaluering av utøvere gjøres gjerne mens andre får høre på.

 • Ferdighetsbaserte grupperingsformer er fremtredende.


Indre motivasjon l.jpg
Indre motivasjon

 • Skaper aktivitet

 • Holder aktivitet ved like

 • Gir mål og mening


Talentidentifisering l.jpg
Talentidentifisering

 • Harre (1982) Det er først og fremst utøvernes treningsinnsats og trenbarhet ”trainability” som bestemmer om utøveren har kvalitetene som skal til for å lykkes.

 • Carlson (1991) og Gilbert og Breivik(1998) fant at internasjonale eliteutøvere sjelden var blant de beste som 12 åringer


Slide7 l.jpg


Konklusjoner tidlig talentidentifisering l.jpg
Konklusjoner tidlig talentidentifisering gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åring

 • Ikke lurt å plukke ut talentgrupper basert på prestasjoner/ferdighetsnivå i tidlig alder

 • Vanskelig å forutsi hvem som blir god på sikt basert på tidlige prestasjoner og fysiske forutsetninger

 • Bruk av snevert talentbegrep kan medføre stort tap av reelle talenter og svekke motivasjonen i det brede lag av idrettsaktive barn og unge

 • Effekt: ”Talenteliminering” snarere enn talentidentifisering, økt frafall og færre fysisk aktive barn og unge


Teorien om systematisk aktivitetsspesifikk praktisering deliberate practice l.jpg
Teorien om systematisk, aktivitetsspesifikk gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åringpraktisering (deliberate practice)

 • For å nå høyt nivå innen musikk og andre ferdighetsfelt kreves lang tids systematisk, og vedvarende trening/øving: –10 års/10.000 timers regelen! (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993)

 • 10-års/10.000 timers regelen gjelder klart også for å nå et høyt ferdighetsnivå i idrett (Helsen, Starkes & Hodges, 1998)


10 000 kroners sp rsm lene er imidlertid l.jpg
10.000 kroners spørsmålene er imidlertid gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åring

 • Hvordan få barn/unge til å trives, lære best mulig, utvikle sine ferdigheter og fortsette med idrett ? (Egenverdien)

 • Hvordan få barn til å eventuelt øve og trene over lang tid(10 år) med sikte på å utvikle seg til utøvere på høyt nivå?


L ringskurve l.jpg
Læringskurve gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åring

Ferdighet

verdenstoppen

????

Tid


ad