slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Gazdálkodói Információs Szolgálat. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY BEMUTATÁSA Jogszabályi háttér : 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A TANÁCS 73/2009/EK RENDELETE (mezőgazdaságot érintő EK rend.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.' - sook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Gazdálkodói Információs Szolgálat
 • A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY BEMUTATÁSA
 • Jogszabályi háttér :
 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 • A TANÁCS 73/2009/EK RENDELETE (mezőgazdaságot érintő EK rend.)
 • A kormány 343/2011. (XII.29.) korm. rendelete a környezetvédelmi
 • termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
 • 209/2005.(X.5.) korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
 • Eljáró hatóság: a NAV vámszerve

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Általános rendelkezések

A törvény hatálya a termékdíj köteles termékre és az azzal kapcsolatos

tevékenységre terjed ki.

Termékdíj köteles termékek:

 • Az akkumulátor,
 • A csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (együtt csomagolószer),
 • Az egyéb kőolajtermék
 • Az elektromos, elektronikai berendezés,
 • A gumiabroncs,
 • A reklámhordozó papír.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat1
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A termékdíj-kötelezettség

A termékdíj köteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő:

 • Bejelentkezési,
 • Bejelentési, változás-bejelentési,
 • Termékdíj-megállapítási, termékdíj előleg megállapítási,
 • Termékdíj-bevallási, termékdíj előleg bevallási,
 • Termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
 • Bizonylat kiállítási, megőrzési, számlán történő feltüntetési,
 • Nyilvántartás-vezetési,
 • Adatszolgáltatási (a nem csomagolószerként forgalomba hozott csomagolószer katalógusban szereplő árukra is),
 • Nyilatkozattételi kötelezettség.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat2
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Kit terhel a termékdíj kötelezettség?

 • Az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
 • Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználóját,
 • Bérgyártás esetén a bérgyártatót terheli.

Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti első belföldi forgalomba

hozatalnak – belföldi előállítás esetén – a nyomdai szolgáltatás teljesítése

(nyomtatás és átadás) minősül.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat3
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Milyen esetben keletkezik a termékdíj kötelezettség?

A környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség: a termékdíj köteles termék

forgalomba hozatala, vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.

Saját célú felhasználásnak minősül: a tv. 3. § (3) bekezdése értelmében a

termékdíj köteles termék, ideértve más termék tartozékaként, vagy

alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként

a kötelezett saját, vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való

felhasználása.

Ide tartozik az alap- és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, beruházás,

felújítás, karbantartás, megsemmisítés, alaktalanítás, és minden más, ami nem

a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet

létrehozását eredményezi.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat4
Gazdálkodói Információs Szolgálat

További saját célú felhasználás

Külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolószer saját célú

felhasználásának minősül a csomagolás elválasztása a terméktől.

Saját célú felhasználás címén termékdíj kötelezettség keletkezik:

 • A kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén a tulajdonában tartott,

vagy vagyonában nyilvántartott termékdíj köteles termék után, amelyre a

termékdíj nem került megfizetésre.

b) A termékdíj köteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény

végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó

leltárhiány és a termékdíj köteles termék megsemmisülése esetén – az

elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével – a

megsemmisült mennyiségre.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat5
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Mikor keletkezik a termékdíj kötelezettség?

Általános esetben 5. §:

 • az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán feltüntetett teljesítés

napján,

 • illetve saját célú felhasználáskor a saját célú felhasználás költségként való elszámolás napján.

Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba

hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját

célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján.

A termékdíj kötelezettség a kötelezett döntése alapján készletre vételkor is

Keletkezhet 6. §.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat6
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A termékdíj alapja, mértéke

A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege.

A termékdíj tételeit a törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Eszerint

termékdíj köteles

egy termék, ha a mellékletben meghatározott vámtarifaszámok alá tartozik és

az adott termékdíj köteles termékcsoport a törvényben meghatározott

fogalomnak is megfelel.

Egyéni hulladékkezelés esetén a termékdíj tételeit és kiszámításának módját a

törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

slide9
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Termékdíj előleg

A kötelezett – a csomagolószer első beszerzőjeként nyilatkozó, valamint az átalányfizetésre jogosult kötelezett kivételével – a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve – e törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – termékdíj előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

A termékdíj előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a.

Nincs a termékdíj előleghez külön bevallás.

A kötelezett a termékdíj előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt tesz eleget, és a termékdíj előleget a tárgyév december 20-ig fizeti meg.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat7
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Csomagolás, vagy csomagolószer?

Csomagolás 2. § 7. :olyan tétel, amelyet a termelő, vagy a felhasználó valamely

termék befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására

használ.

A kötelezettség általános esetben 2012. január 1-től nem a

csomagoláshoz kötődik!

Lehetnek kivételek: a fogalom fellelhető még a csekély mennyiségű csomagolás,

a kereskedelmi csomagolás, a kis mennyiségű csomagolás, valamint a

csomagolószer csomagolás részekénti átruházása, illetve egyes saját célú

felhasználás körében.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat8
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Csomagolószer kötelezettsége

A törvény hatálya a termékdíj köteles termékre és azzal kapcsolatos

tevékenységre terjed ki.

Az 1. § (3) bekezdés b) pont alkalmazásában a csomagolóeszköz, az egyéb

csomagolószer, együtt csomagolószer a termékdíj köteles termék.

A csomagolószerként is felhasználható termékeket a végrehajtási rendelet 1.

számú melléklete, a Csomagolószer katalógus (Csk.) tartalmazza.

A termékeket az itt meghatározott vámtarifaszám és Csk. Kódok alapján kell

besorolni, és a kötelezettséget megállapítani.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

slide12
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni I.

A törvény 3. § (6) bekezdés értelmében, ha a kötelezett első vevője

(nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy:

a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4)

bekezdés szerinti termékdíj-átalány fizetésére jogosult, vagy

b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdés

feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel,

{Az a) b)pontok szerinti nyilatkozattételre a mezőgazdasági termelő is jogosult,

ezen nyilatkozata alapján (nyilatkozóként) válhat a gazdálkodó a termékdíj

átalány kötelezettjévé .}

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat9
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni II.

c) Az egyéb csomagolószert mint annak végfelhasználója nem csomagolás

előállítására használja fel.

A nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha nyilatkozatával ellentétesen jár el!

Ha a csomagolószert nem a megfelelő mértékben, vagy célra használja fel,

illetve a felhasználás tényét nem tudja igazolni, termékdíjat és a beszerzéstől

számított késedelmi pótlékot kell fizetni.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat10
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Képviselet

Kötelezettet kizárólag az Art. szerinti, vagy termékdíj ügyintéző szakképesítésű

állandó meghatalmazással rendelkező képviselő képviselheti:

 • A bejelentési kötelezettség teljesítése,
 • A bevallási kötelezettség teljesítése,
 • az igazolás/ok kérése,
 • A termékdíj-visszaigénylési eljárás,
 • Az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás,
 • A nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
 • A fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások,
 • A termékdíj befizetése (egyetemlegesség) során.

Harmadik országban letelepedett gazdasági társaságnak az Art. Szerinti

pénzügyi képviselő megbízása kötelező.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat11
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A termékdíj kötelezettség átvállalása

Számlán:

Belföldi előállítású termékdíj köteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi

forgalomba hozó, annak a kibocsátott számlán történő feltüntetésével a

kötelezettől átvállalhatja.

Szerződésben:

Az első belföldi vevő, ha a megvásárolt termékdíj köteles termék legalább 60%-át

külföldre értékesítik. A bérgyártó. A termelői szerveződés. A csomagolószer első belföldi

vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből. Továbbá a kötelezett vevője

nyilatkozat alapján (átalány kötelezett nyilatkozata).

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat12
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Az átvállalás számlán történő feltüntetése

A számlán:

 • számlán történő átvállalás esetén, vagy
 • a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben,
 • csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor

a törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott számlazáradékkal

megegyező szöveget kell feltüntetni.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat13
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A termékdíj átalány I.

Alanyát a törvény 15. §-a az általános kötelezettségektől eltérően határozza

meg. Átalány kötelezett lehet:

a) Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célú

Felhasználó, csekély mennyiségű csomagolást forgalomba

hozó kötelezett termékdíj átalánya 12.000 Ft/év.

b) A 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő, akinek éves

árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot.

Ha a mezőgazdasági termelő tárgyévet megelőző évben elért nettó árbevétele

legfeljebb 10 millió forint, a termékdíj átalány összege 2000 Ft/év.

Ha a termelő tárgyévet megelőző évben elért nettó árbevétele 10 és 50 millió

forint között alakul a termékdíj átalány összege 7000 Ft/év.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat14
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A termékdíj átalány II.

A tárgyévben kötelezetté vált termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év.

Új, hogy atermékdíj átalány kötelezettség 2012. január 01-től

választáshoz kötött!!

A választás feltételét a 3. § (6) bekezdésben írt kötelezett első vevőjének

nyilatkozatához köti a törvény.

Kötelezett nyilatkozhat arról, hogy:

 • A csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15.§ (4)

bekezdés szerinti termékdíj átalányra jogosult mezőgazdasági termelő,

b) A csomagolószert csomagolás előállítására a 27.§ (2) bekezdés szerint

újrahasználható csomagolóeszközként használja fel pl. betétdíjas rendszerben,

c) Az egyéb csomagolószert mint annak végfelhasználója, nem csomagolás

előállítására használja fel pl. elektronikai eszközök.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat15
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Reklámhordozó papír termékdíja I.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyéb korlátairól szóló

törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, médiaszolgáltatásokról

és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az

időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, továbbá a grafikát,

rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép is. Beleértendő az is, ha

mindezek más, nem termékdíj köteles kiadvány külön mellékletét képezik.

Fontos, hogy: a kötelezettség ezen esetekben a megrendelőt, és nem a nyomdát

terheli.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat16
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Reklámhordozó papír termékdíja II.

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

 • kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
 • A közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott termék, időszaki lap,
 • A könyv, tankönyv.

Belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a megrendelőnek a Vhr. 26.§-ban

foglaltak szerint nyilatkoznia kell a termékdíj kötelezettséget meghatározó feltételekről.

Nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő termékdíj kötelezetté válik.

Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is

betölt, akkor a termékdíj kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat17
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Termékdíj visszaigénylés I.

A befizetett termékdíj:

 • A termékdíj köteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása,
 • A termékdíj köteles termék változatlan formában, állapotban más termékbe

Történő beépítés után külföldre történő értékesítése esetén,

 • Nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő

tevékenység esetén,

 • Az Észak-atlanti Szerződés biztonsági programjával összefüggő szerződés,
 • A termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen alapanyagként felhasznált termékdíj köteles termék felhasználása esetén,
 • A 27.§ (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,
 • Egyéb csomagolószer esetén nem csomagolás előállítására való felhasználáskor.

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

gazd lkod i inform ci s szolg lat18
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Köszönöm szíves figyelmüket

Fogarasiné Bodnár Mária

[email protected]

06-1/802-6132

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."

ad