mgr vendula babou kov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postižení pohybového aparátu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postižení pohybového aparátu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Postižení pohybového aparátu - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Mgr. Vendula Baboučková. Postižení pohybového aparátu. Pojem tělesné postižení . postižení pohybového ústrojí – kosti , klouby a svaly . osoba, jejíž pohybový handicap je zjevný a nedá se přehlédnout. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Postižení pohybového aparátu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojem t lesn posti en
Pojem tělesné postižení
 • postižení pohybového ústrojí – kosti, klouby a svaly.
 • osoba, jejíž pohybový handicap je zjevný a nedá se přehlédnout.
 • Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná.
 • Vrozené vady vznikají buď během těhotenství, nebo při porodu.
 • Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo různé choroby. Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života.
pat sem nap
Patří sem např.
 • amputace a deformace končetin
 • degenerativní onemocnění svalstva (svalová dystrofie)
 • stavy po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky
 • dětské mozková obrny
my si probereme problematiku
My si probereme problematiku:
 • osob s amputacemi
 • osob na vozíku
 • centrální poruchy hybnosti
 • jiné hybné poruchy
rozd len dle mobility
Rozdělení dle mobility:
 • tělesně postižené mobilní (chodící)

-amputace, stavy po DMO, deformace končetin i páteře, stavy po centrální obrně apod.

-schopnost chůze bez či s pomůckami

 • imobilní (vozíčkáři), sedící
osoby s amputacemi
Osoby s amputacemi
 • Postižení DK –Při amputacích dolní končetiny je omezení podstatně větší. Většina sportů se provádí bez protézy, zachovalá dolní končetina bývá soustavně přetěžována, takže se na ní nezřídka vyvinou artrotické změny. Také asymetrické zatěžování páteře může vést k jejím poruchám a následným komplikacím. Zachovalé svaly fungují u amputovaných zcela normálně a naopak bývají kompenzačně hypertrofické
slide7

Postižení HK –Při amputacích na horní končetině je podstatně změněná situace pro ty sporty, které vytěžují obě horní končetiny (například plavání, kanoistika), zatímco v jiných lze přizpůsobit příslušný styl pohybové činnosti tělesné asymetrii

celkov se amputovan sportovci len do dev ti t d a1 a9
Celkově se amputovaní sportovci člení do devíti tříd (A1 - A9):

A1 - oboustranná

A2 - jednostranná amputace nad kolenem

A3 - oboustranná

A4 - jednostranná amputace pod kolenem

A5 - oboustranná

A6 - jednostranná amputace nad loktem

A7 - oboustranná

A8 - jednostranná amputace pod loktem

A9 - kombinované amputace horních a dolních končetin

slide9

Pro zimní sporty (sjezdové lyžování, lyžařský běh, biatlon, sáňkování a hokej) se užívá detailnější klasifikace. I když převážná většina amputovaných není odkázána na pojízdné křeslo, mnozí sportovci s amputací dolní končetiny či obou končetin se zapojují do sportovních soutěží vozíčkářů - paraplegiků

esk klasifikace pro individu ln sporty
Česká klasifikace pro individuální sporty

1.postižení HK – omezená pohyblivost velkých kloubů nad 30% (OPVK)

- snížení svalové síly st.3 a níže sval. testu (SSS)

- větší defekty ruky a zkrácení končetin o ¼ (VDR)

2. postižení DK lehčí – OPVK nad 30%

- SSS

- VDN – zkrácení nejméně o 4 cm

3. amputace HK – ruky, předloktí, paže

4. amputace podkolenní

5. amputace nadkolení

slide11

6. amputace na více končetinách

7. postižení DK těžká – těžké omezení pohyblivosti kloubu, nestabilní zlomeniny až paklouby, velké deformace vyžadující chůzi pomocí jedné opěrné pomůcky

8. postižení DK velmi těžká – schopnost chůze pomocí dvou opěrných pomůcek

sporty jedinc s amputacemi
Sporty jedinců s amputacemi
 • Baseball - amputovaní nad kolenem mohou hrát jakoukoliv pozici, amputace nad kolenem (většinou chytač, nadhazovač, 1.meta)
 • Cyklistika – s protézou i bez, klipsny, může se použít protetická pata na pedál
 • Kajaky
 • Kanoistika – nižší sedátko - lepší stabilita, může být opěrátko. Jeden z mála sportů, kde postižený může být rovnocenným soupeřem ostatním. Amputovaní mají výhodu lehčího těla – větší rychlost
slide13

Fotbal – wheelchair football

 • crutch soccer –je hrán amputovanými i zdravými – užívá se jedné nohy a páru berlí. Neužívá se protéz, úder do míče holí je přestupek. Neamputovaní hráči užívají berlí, zvolí si nezatěžovanou nohu, kterou nesmí během hry vyměnit. Brankář (obvykle s amputací paže) hraje 1 paží a oběma nohama. Brankář s amputací obou paží užívá jen nohou k zastavení míče. Neamputovaný brankář má jednu ruku pod tričkem
 • Sitting voleyball
 • Basketball vozíčkářů
slide14

·Běhy – speciální protézy grafitové jádro pro překonání otřesů.

·Golf – zhoršená rovnováha a rytmus, problém rotace nohy (rotátory – 2 nad a pod kolenem)

·Turistika

·Jezdectví

·Bruslení, hokej – speciální protézy pro bruslení, skating cage (vozíčky) – pro bruslení bez protéz

·Lyžování – monoski

·Kolečkové brusle, skateboardy

·Plavání – HK – prsa, znak, DK – kraul, znak. Znak je obvykle nejjednodušší, kraul a prsa mohou být únavné. Možné je i plavání na boku (nezávodní styl)

klasifikace t lesn posti en ch na voz ku
Klasifikace tělesně postižených na vozíku
 • Kvadruplegie C4-C5 – brániční dýchání, úplná centrální plegie HK i DK, úplná závislost na okolí, elektrický vozík pro postižené nezbytný, ovládání automobilu nemožné
 • Kvadruplegie C6 – C7 – brániční dýchání, periferní či smíšená paréze HK, nesoběstačnost těžkého stupně, vozík nezbytný,kompenzační pomůcky pro ruce nezbytné, ovládání automobilu eventuelně možné.
 • Kvadruplegie C8 – Th1 – bráničnídýchání, periferní či smíšená paréza HK, nesoběstačnost středního až lehkého stupně, vozík nezbytný, řízení automobilu možné při ovládání rukama a automatické spojce
slide16

Paraplegie Th2 – Th5 – zmenšený dechový objem, úplná nezávislost ve všech denních činnostech, vozík nezbytný, chůze přísunem s aparáty na DK, řízení automobilu možné při ovládání rukama.

 • Paraplegie Th6 – Th10 – úplná nezávislost, vozík nezbytný, chůze švihem možná s aparáty na DK a francouzskými berlemi, řízení automobilu možné při ovládání rukama
 • Paraplegie Th11 – L3 - úplná nezávislost, chůze švihem a čtyřdobá chůze možná při použití aparátů a berlí, vozík nezbytný, řízení automobilu možné při ovládání rukama
 • Paraplegie L4 – S2 - úplná nezávislost doma i mimo dům, vozík není nutný, chůze se dvěma berlemi možná, řízení automobilu možné při ovládání rukama
klasifikace m n ch poran n ismgf international stoke mandeville games federation
Klasifikace míšních poranění ISMGF (International Stoke Mandeville Games Federation)

Legenda:

C = vertebra cervicalis (krční obratel)

Th = vertebra thoracica (hrudní obratel)

L = vertebra lumbalis (bederní obratel)

S = vetebra sacralis (křížový obratel)

a = speciální plavecké kategorie

t lesn v chova a sport osob na voz ku
Tělesná výchova a sport osob na vozíku
 • Odhaduje se, že u nás žije přes pět tisíc vozíčkářů, přičemž ročně asi 200 až 300 přibývá.
 • Vozíčkáři jsou sužováni specifickými zdravotními problémy:

- atrofie ochrnutých svalů, demineralizace kostí, zhoršená cirkulace v ochrnutých dolních končetinách, která může vyústit v tvoření trombů nebo dekubitálních vředů a všeobecně snížená oxygenace – okysličování organismu.

- v sociální a psychologickésféře

v znam t lesn v chovy a sportu pro voz k e
Význam tělesné výchovy a sportu pro vozíčkáře
 • pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické i sociální klima vozíčkáře.
 • kladný vliv na rozvoj osobnosti, rozvoj individuálních schopností,získávání částečné nebo úplné samostatnosti a soběstačnosti,naplňování seberealizačních a aspiračních tendencí, případně zvládání a odreagování fyziologických a psychických stresů
c le t lesn v chovy a sportu voz k
Cíle tělesné výchovy a sportu vozíčkářů:
 • rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, což jsou obratnost, síla, vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová orientace, rychlost reakce, bravurní zvládnutí jízdy na vozíku ve smyslu „vozíku jako součásti těla“, manuální zručnost, hygienické návyky
 • osvojení žádoucích regeneračních a kompenzačních metod, psychorelaxační techniky, automasáž, kompenzační cvičení, posilování, strečink
 • formování psychických vlastností, volního úsilí, schopnost koncentrace, zvládání emocí, adaptace a kooperace, vyrovnávání se s konfliktními situacemi, kompenzace pocitů méněcennosti
slide21

překonávání sociálních bariér, přijetí sociálních rolí, navazování kontaktů uvnitř subpopulace zdravotně postižených, společenské kontakty zdravých a postižených, pozitivní příklad pro dosud nesportující vozíčkáře, možnost výměny zkušeností a informací, propagace dosažených výsledků, sportovní diváctví

 • předcházení vzniku takzvaných civilizačních chorob například z nedostatku pohybu, nevhodné životosprávy (pití alkoholu, kouření či ignorování racionální výživy), z časté neurotizace, z vlivu stresogenních faktorů
c entr ln poruchy hybnosti
Centrální poruchy hybnosti
 • Poruchy hybnosti (motoriky) jsou souborem poruch vyvolaných nejrůznějšími příčinami, které se projevují změnou volních a mimovolních pohybů svalů nebo svalových skupin.
 • Dvěmi základními jednotkami, které se účastní hybnosti jsou:

sval příčně pruhovaný nebo hladký

motoneuron

 • Dále se do řízení hybnosti zapojují:

páteřní mícha a její segmentární okruhy

mozkový kmen

mozková kůra

bazální ganglia, mozeček a vestibulární systém

 • Všechny tyto části jsou vzájemně propojeny a postižení každé z nich vyvolá poruchu svalového napětí nebo poruchu hybnosti.
klasifikace poruch hybnosti
Klasifikace poruch hybnosti
 • I. Primární svalové poruchy beze změn nervového zásobení

Sem řadíme např. myopatie=obecný název pro svalové nezánětlivé onemocnění nebo svalovou poruchu.

 • II. Poruchy převodu vzruchu na nervosvalové ploténce

Sem řadíme myastenie (= onemocnění projevující se nadměrnou a stupňovanou svalovou únavností) a intoxikace.

 • III. Poruchy periferního motorického neuronu

Sem řadíme dětskou obrnu, amyotrofickou laterální sklerózu (=degenerace nervových kořenů s nejasnou příčinou ,postupně se rozvíjející porucha koordinace pohybů až smrt na obrnu dýchacích svalů) .

slide24

IV. Poruchy centrálního motorického neuronu

Sem řadíme cévní mozkové příhody, zranění, které mohou vyvolat příslušné postižení.

 • V. Poruchy tzv. mimopyramidového systému.

Jedná se o možnost řady poruch bazálních ganglií, mozečku, vestibulárního systému, retikulární formace či jejich drah, které vedou k poruchám hybnosti. Řadíme sem např. Parkinsonovu chorobu, intoxikace mozečku atd.

poruchy svalov ho nap t
Poruchy svalového napětí
 • Svalové napětí (tonus) je reflexně udržované svalové napětí, které se mění v závislosti na informacích z periferních receptorů a na informacích z CNS. Je výsledkem působení reflexního oblouku segmentárních míšních reflexů, dále vestibulárního systému (labyrintová regulace), tonoregulačních struktur mozkového kmene, mozečku (ten zvyšuje svalový tonus) a centrálního motoneuronu (má pravděpodobně tlumivý vliv na svalové napětí).
slide26

Snížení svalového napětí (hypotonie)

 • Zvýšení svalového napětí (hypertonie) – typická je spasticita, kdy sval klade při pasivním natahování stále větší odpor. Po uvolnění držení se končetina vrací do původní polohy. Avšak po dosažení určité hranice pohybu odpor svalu náhle zmizí a končetinou lze pohybovat. Jedná se o tzv. fenomén kapesního nože.
parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba
 • neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané černá substance. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.
 • Parkinsonova choroba je známá již od starověku. Poprvé však byla popsána roku 1817londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.
 • Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u mužů a žen nad 50 let. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Vědci se však kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí. Existují ovšem i případy, kdy se Parkinsonova choroba vyskytla i u lidí kolem 40. roku (např. herec Michael J. Fox) ve výjimečných případech i u mladších lidí.