l rekandidatordningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lærekandidatordningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lærekandidatordningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Lærekandidatordningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Lærekandidatordningen . En lærekandidat nevnes i Opplæringsloven og forskriften ofte sammen med lærlingen og skal på mange måter behandles som denne. Ordningen ble innført med endringen i Opplæringsloven med virkning fra 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lærekandidatordningen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l rekandidatordningen

Lærekandidatordningen

En lærekandidat nevnes i Opplæringsloven og forskriften ofte sammen med lærlingen og skal på mange måter behandles som denne.

Ordningen ble innført med endringen i Opplæringsloven med virkning fra 2000

Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingordningen, men målsettingen er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve

likhetene jfr l rlingordningen
Likhetene jfr. lærlingordningen
 • En lærekandidat skal ansettes i bedriften på sammen måten som en lærling
 • Får de samme rettighetene og pliktene som alle andre ansatte
  • Ferie
  • Sykefravær
  • Arbeidsreglement
 • Rett til å søke om støtte fra Lånekassen
 • PPT
oppl ringsplan
Opplæringsplan
 • For lærekandidatene skal det utarbeides en opplæringsplan tilpasset den enkelte
 • Hvem kjenner søkeren best? Lærekandidaten
 • Hvem er best egnet til å uttale seg om søkerens sterke sider?
 • Hvem kjenner bransjen/bedriftene der det er aktuelt med opplæringsplass?
oppl ringsplan forts
Opplæringsplan forts.
 • Læreplanens generelle del
 • Prinsipper for opplæringen, læringsplakaten
 • Læreplanen for det enkelte lærefag, Vg3
omfanget av l rekandidatordningen
Omfanget av lærekandidatordningen
 • I Sør-Trøndelag har vi siden 2001 hatt ca 40 opplæringskontrakter
 • Er dette tallet riktig eller for høyt eller lavt?
suksesskriterier
Suksesskriterier
 • Kjenne eleven så godt at man, sammen med eleven kan sette riktige mål i forhold til evner, ferdigheter og interesser.
 • Kunne veilede eleven så han/hun blir motivert til å ta riktige valg.
 • Motivere eleven til høyeste mulige ambisjonsnivå.
 • Kjenne arbeidslivet så godt at man kan sette mål for opplæringen, lærebedrift/praksissted må involveres på et eller annet tidspunkt.
 • Kunne involvere foresatte så skolen/eleven/foresatte har samme mål.
 • Tilrettelegge overgang fra elev til lærekandidat gjennom tidlig kontakt med lærebedrift (fra opplæringsansvaret hos skole til lærebedrift).
 • Kommunikasjon med opplæringsavdelingen?
avvikss kere 11 12
Avvikssøkere §11-12
 • Alle avvikssøkere skal ha skoleønske som andreønske og tredjeønske
 • Ingen fritak for teorifag
   • Hvordan teorien skal tas må gå klart frem av lærekontrakten
 • Det skal foreligge en søknad om lærekontrakt på avvik
   • Enkeltvedtak
 • Sakkyndig vurdering er ikke nødvendig
 • Er ikke på formidlingslisten
s kere med individuell oppf lging
Søkere med individuell oppfølging
 • Kommer med på formidlingslisten
 • Vedlegg sendes til lærebedriften på forespørsel