Завод за унапређивање образовања и васпитања - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Завод за унапређивање образовања и васпитања PowerPoint Presentation
Download Presentation
Завод за унапређивање образовања и васпитања

play fullscreen
1 / 25
Завод за унапређивање образовања и васпитања
204 Views
Download Presentation
soo
Download Presentation

Завод за унапређивање образовања и васпитања

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмет: Рад: Тема: Узраст: • Слађана Ђукановић, ОШ “Вук Стефановић Караџић” Крагујевац • Јасмина Љубисављевић, ОШ “Вук Стефановић Караџић” Крагујевац • Биљана Живковић, ОШ “Вук Стефановић Караџић” Крагујевац • Свет око нас • Свет у коме се стално нешто креће • (Шта утиче на брзину кретања?) • Развијање функционалног знања • 2.разред Кликните овде за унос приказа часа у Word документу! Креативна школа 2012/13.

 2. Свет у коме се стално нешто креће! Како увести децу овог узраста у свет науке? Свакако корак по корак...

 3. Корак по корак... • Зашто би изучавање кретања било неприступачно деци кад оно може постати нешто што је „лако“ и лепо, под условом да им се прикаже на један другачији, занимљивији начин: једноставним огледима и активним учешћем ученика, кроз рад у групи. Све ово омогућава ученицима другог рзреда да им овакви часови буду занимљиви и динамични па ће ученици разумети оно што су научили, а самим тим и усвојено знање ће бити трајније и применљивије. • Кључне речи: брзина кретања тела и од чега она зависи.

 4. УМЕСТО УВОДА... • Кажи ми – брзо ћу заборавити • Покажи ми – нешто ћу запамтити • Укључи ме – сигурно ћу научити Карл Ергл • Истинско учење подразумева непходност групног рада при примени истраживачког приступа, било да је реч о припреми и реализацији експеримената, писању извештаја, размени и суочавању идеја, дебати...

 5. СЦЕНАРИО: 1 корак • Ученици добијају карте за воз обележене редним бројевима, од 1 до 25 у различитим бојама (по 5 карата у плавој, зеленој, црвеној, жутој и наранџастој боји). • Ученици формирају вагоне и импровизују кретање воза кроз учионицу, уз слушање песме ,,Ивин воз“, у извођењу Драгана Лаковића и дечијег хора Колибри.

 6. 2. корак • По завршетку песме, следи кратак разговор о песми, њеном садржају и кретању о којем говори, а које су ученици извели у формацији необичног воза: • О чему говори ова песма? • Како се кретала ова необична дружина? • Осим трчања како се још можемо кретати? • Како се крећете ви на физичком када радите вежбе загревања? • Људи и животиње се могу кретати сами, а предмети? • На које начине можемо предметима променити положаје?

 7. 2. корак • Учитељица затим позива ученике да погледају кроз прозор како би уочили и прокоментарисали шта се све и на који начин креће напољу, у школском дворишту и на оближњем путу (птице, деца на часу физичког, бицикл, аутомобил...).

 8. 3. корак • Ученици се, према раније утврђеној боји вагона и редним бројевима, распоређују и формирају 5 група за рад. • Потребно је такође да свака група изабере свог вођу. • Следи објашњење начина рада у групама.

 9. 4. корак • Свака група добија радни лист и материјал за рад. Према претходном договору иобјашњењима ученици у оквиру својих група крећу са радом. Учитељица само прати и усмерава њихов рад ка утврђеном циљу.

 10. 1.ГРУПА-плави вагон ЗАДАТАК: Материјал: пластична лопта, пластични предмет облика квадра, књига, подметач. Упутство за рад: Постави књигу косо тако што ћеш је подићи на подметач. Истовремено пусти лопту и квадар низ књигу. Пуштање врши са истог места. Допуни реченице: а) Брже се кретало тело ____________________________облика. б) Брзина кретања тела зависи од ______________________________________________ Kључне речи:-----------------------------------

 11. 2.ГРУПА-жути вагон ЗАДАТАК: Материјал: 2 пластичне лопте различите величине, подлога- школска клупа Упутство за рад: У исто време, истом јачином покрени обе лопте на равној подлози, школској клупи. Покретање врши са истог места. Допуни реченице: Брже се кретала_______________________ Брзина кретања тела зависи од______________________ Kључне речи:-----------------------------------

 12. 3.ГРУПА-наранџасти вагон ЗАДАТАК: Материјал: метални точкић, пластични точкић од селотејпа исте величине, подлога- школска клупа Упутство за рад: Истовремено, истом јачином по равној подлози, школској клупи покрениметални и пластични точкић. Покретање врши са истог места. Допуни реченице: а) Брже се кретао _______________ точкић. б) Брзина кретања тела зависи од __________________________________________ Kључне речи:-----------------------------------

 13. 4. ГРУПА-црвени вагон ЗАДАТАК: Материјал: 2 гумене лопте, ребрасти картон, школска клупа Упутство за рад: Истом јачином најпре истовремено покрени лопте, једну по картону, а другупо школској клупи. Затим то исто уради са једном, па са другом лоптом. Допуни реченице: а) Тела су се кретала по _______________ и ________________ подлози. б) Брже се кретала лопта____________________________ подлози. в) Брзина кретања тела зависи од________________________________ Kључне речи:-----------------------------------

 14. 5. ГРУПА-зелени вагон ЗАДАТАК: Материјал: гумена лопта, маркери Упутство за рад: Стани код улазних врата учионице. Десном руком узми лопту и гурни је јако.Обележи маркером место до ког је стигла. Затим исту лопту, са истог местагурни лагано итакође маркером обележи место до ког је стигла. Допуни реченице и одговори на питање: Веће растојање прешла је ___________________________________ Зашто? Брзина кретања тела зависи од _________________________________ Kључне речи:----------------------------------

 15. 5. корак • По завршеном раду представници сваке групе извештавају о томе шта је био задатак њихове групе, као и до каквог су закључка дошли након извођења огледа. • Извештај употпуњују извођењем огледа.

 16. 6. корак • На основу изведених огледа и закључака, свака од група чита кључне речи, тј. појмове везане за појам брзине кретања и њену условљеност: • обликом, • величином тела, • подлогом по којој се креће, • материјалом од кога је направљено, • јачином којом је тело покренуто.

 17. Очекивани изглед табле после кључних речи: • Шта утиче на брзину кретања облик тела подлогапо којој се тело креће величина тела БРЗИНА КРЕТАЊА материјал од кога је тело направљено јачина којом је тело покренуто ученици цртају шему у своје свеске

 18. 7.корак • Поновно формирање група (вагона), с тим што вођа групе остаје на истом месту. • Све групе раде следећи тест:

 19. тест 1) Допуни реченицу: Да би се кретала нека тела морају бити _________________________________ Подвуци тела која се сама могу кретати и заокружи тела која морају бити покренута: а) ауто, г) бицикл, б) дечак, д) птица, в) цвет, ђ) авион. 2.Заокружитe тачан одговор: Ако три дечака крену у школу у исто време, са истог места, први ће стићи: а) дечак који вози ролере, б) дечак који вози тротинет, в) дечак који вози велики бицикл. 2.Поређајте их по реду почевши од оног који ће стићи први. _____________________________________________________________ 3.Заокружите тачан одговор: Ако у исто време и истом јачином покренемо дрвену и гумену лопту, брже ће се кретати: а) дрвена лопта, б) гумена лопта. 2. Зашто? _______________________________________________________________ 4.Повежи стрелицама како се хода којим делом стазе или површине: - уз брдо - веома лако - кроз воду - лако - низ брдо - тешко - травнатом стазом - веома тешко - 5.У једној продавници су са истог места, исте корпе гурали тата и син. До касе је први стигао: а) син б) тата Зашто? ________________________________________________________________

 20. 8. корак • Свака група даје одговор на по једно питање, док остале групе проверавају тачност одгово- ра. Учитељ одређује којим ће редом групе читати одговоре, водећи рачуна о томе да представници група не дају одговорна питање које је имала њихова претходна група.

 21. 9. корак • По завршеном раду ученици ће причу о брзини кретања уобличити цртањем необичног превозног средства из маште, којим би они волели да управљају и да се крећу, уз слушање песме Миње Суботе ,,Деца су украс света".

 22. 10. корак Ученици презентују своје радове правећи мини изложбу, тако што излазе пред таблу држећи свој рад. Посматрају при том радове једни других, како би на крају часа изабрали “најбрже” или “најбржа” превозна средства од нацртаних. Аутори радова објашњавају где су замислили да путују њиме.

 23. Уместо закључка... • Трчи, лети, плива... Окреће се, котрља, пада. Њише се, клати, таласа.Тако изгледа свет у коме се стално нешто креће. • А ту је дечја машта и жеља да се иде што брже, што даље - да се вине високо до неба!

 24. И ЗА КРАЈ... • Наш задатак је да подстичемо дечју радозналост, експериментисање, закључивање, креативност, јер дете из основне школе треба да изађе оспособљено да уочава реалност, поставља питања, изводи закључке, буде креативно!

 25. Литература: • Милица Ћук, Гордана Стевановић, Бранко Стевановић, Свет око нас за 2. разред, Београд: Ауторски тим Нове школе, НОВА ШКОЛА, 2007. • Биљана Животић, Свет око нас 1.део, Београд, КЛЕТТ, 2010. • Вера Бојовић, Кретање, Београд,ЗУНС, 1992.год • Слободанка Антић, Растко Јованов, Ана Пешикан, Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Београд, Институт за пхихологију, 2005. • Жoрж Шaрпак, превод на српски језик, Стеван Јокић, Рука у тесту, Београд, ДФС, 2001.