ORGANISASJONSGJENNOMGANG
Download
1 / 16

ORGANISASJONSGJENNOMGANG KONGSBERG KOMMUNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ORGANISASJONSGJENNOMGANG KONGSBERG KOMMUNE Om nødvendigheten av, og utfordringer ved, å drive kontinuerlig utviklings- og omstillingsarbeid Mellomledersamling 22.01.2008. Individuelle ferdigheter. Ledelse og kultur. Utvikling av Kongsberg kommune. Organisering Struktur Rutiner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORGANISASJONSGJENNOMGANG KONGSBERG KOMMUNE' - sonya-holden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organisasjonsgjennomgang kongsberg kommune

ORGANISASJONSGJENNOMGANG

KONGSBERG KOMMUNE

Om nødvendigheten av, og utfordringer ved, å drive kontinuerlig utviklings-

og omstillingsarbeid

Mellomledersamling 22.01.2008


Organisasjonsgjennomgang kongsberg kommune

Individuelle

ferdigheter

Ledelse og kultur

Utvikling av Kongsberg kommune

Organisering

Struktur

Rutiner

Prosedyrer

Styringssystem

Verdier

Teknologi

Struktur og systembygging

Relasjon samspill og

samhandling


Viktigheten av drive kontinuerlig utviklingsarbeid
Viktigheten av å drive kontinuerlig utviklingsarbeid ?

 • Vi lever i en tid med omskiftelige rammebetingelser

 • Gårsdagens løsninger er ikke – selv om vi gjerne skulle ønske det - morgendagens løsninger

 • Kommunene er inne i en langvarig utviklingsprosess hvor;

  • Oppgavene øker

  • Ressursene ikke holder tritt med oppgaveøkningen

  • Brukerne har stadig høyere forventninger

  • Media kaster seg over alt som kan minne om skandale

 • Ansvaret for å lede omstillingsprosesser er tett sammenvevd med lederansvaret. Utvikling og omstilling er det viktigste en leder driver med.

 • En leder må evne å fokusere på omstillingsmulighetene

 • Og hun må evne å motivere sine medarbeidere til å gjennomføre dem


Organisasjonsgjennomgang kongsberg kommune

Individuelle

ferdigheter

Ledelse og kultur

Utvikling av Kongsberg kommune

Organisering

Struktur

Rutiner

Prosedyrer

Styringssystem

Verdier

Teknologi

Struktur og systembygging

Relasjon samspill og

samhandling

Hvilken av disse områdene er vanskeligst å endre?


Hvor befinner virkeligheten seg
Hvor befinner virkeligheten seg?

Eller der inne?

Her ute?


Personlighet
Personlighet

 • Både måten vi reagerer på omstillingsutfordringer på og vår evne til å gjennomføre omstillingsprosjekter er avhengig av vår personlighet.

 • Vi mennesker er rare og forskjellige og vi er skrudd sammen på ulike fabrikker

 • Når vi oppfatter ting ulikt skyldes forskjellene vanligvis ikke at vi ikke er intelligente nok til å oppfatte verden på ”riktig måte”, men personligheten vår gjør at vi ser verden helt forskjellig


Hva er en mental modell
Hva er en mental modell?

Et indre byggverk av begreper, forståelser og antagelser som hjelper oss til å gjenkjenne og forstå verden rundt oss

De mentale modellene former på kort sikt våre tanker og handlinger

På lang sikt vil interaksjonen med verden omkring oss forme våre mentale modeller.


Mentale modeller p virkes av
Mentale modeller påvirkes av:

Kunnskap

Kompetanse

MENTALEMODELLER

Erfaring

Verdier

Holdninger

Atferd

Samarbeid


Organisasjonsgjennomgang kongsberg kommune

Hva skaper utvikling?

 • Utvikling skjer via endring av mentale modeller

 • Endring av mentale modeller skjer ved at medarbeidere og ledere begynner å tenke, kommunisere og jobbe på nye måter

 • Sosialt samspill er verktøyet for utvikling i organisasjonen

 • Lederatferden gir retningslinjer, modeller og rammer for dette samspillet

 • Ledergrupper/-nettverk blir en viktig drøftingsarena for denne utviklingen


Noen klassiske mentale modeller
Noen klassiske mentale modeller

 • Kongsberg kommune har alt for få ressurser.Og vi har færre ressurser enn andre

 • Ressursinnsats er et godt mål på kvalitet. Lærertetthet, pleiertetthet, antall vedlikeholdskroner pr. bruker osv.

 • Økt antall brukere må føre til økt ressursramme

 • Det viktigste målet på om vi lykkes eller ei er budsjettstørrelsen. (Vi trenger ikke andre måleparametere enn det!)

 • Politikerne og rådmannen skjønner ikke behovene våre. De er ikke villige til å prioritere oss!!

 • Vi har allerede prøvd det meste!!

 • Hadde jeg hatt flinkere og mer kompetente ansatte så kanskje, men slik situasjonen er nå så nytter det ikke.


Hvorfor er utviklingsarbeid s utfordrende
Hvorfor er utviklingsarbeid så utfordrende ?

For å få til gode omstillingsprosesser må vi arbeide med:

 • Organisasjonens struktur

 • Organisasjonens kultur

 • Som ledere møter vi også på noen veritable ledelsemessige utfordringer

 • Og det hele avhenger både av våre egne og medarbeidernes erfaringer og personlighet


Struktur
Struktur

For å gjennomføre endringer i en enhet må vi ha kunnskap om:

 • Fag

 • Prosesser

 • Teknologi

 • Og kostnadselementene i den enkelte enhet.

 • Ledere opplever ofte at de selv ikke har tilstrekkelig kunnskap.

 • Men hvem kjenner enheten bedre enn enheten selv?


Kultur
Kultur

 • Enhver organisasjonskultur vil være sentrert rundt opprettholdelsen av eget selvbilde og egen selvforståelse

 • En hver omstilling vil kunne oppleves som en trussel mot dette

 • Helt naturlige reaksjoner på omstillingsutfordringer er; ”Det vi gjør i dag er bra. Vi har allerede gjort det vi kan for å effektivisere oss. Vi jobber fryktelig mye. Vi løper beina av oss”

 • Kulturer er sterke - ofte sterkere enn enkeltindivider


Ledelse
Ledelse

For å gjennomføre omstillingsprosesser må vi som ledere ha:

 • ”Fart og retning”

  • Vi må vite hvor vi skal

  • Vi må vite hvordan vi kan komme dit

  • Vi må evne å få alle med oss på ferden

 • Dette innebærer at vi må;

  • Være bevisst på hvilke evner og ferdigheter dette krever

  • Reflektere over i hvilken grad vi har disse egenskapene

  • Trene på de ferdighetene vi trenger


Organisasjonsgjennomgang kongsberg kommune

Individuelle

ferdigheter

Ledelse og kultur

Utvikling av Kongsberg kommune

Organisering

Struktur

Rutiner

Prosedyrer

Styringssystem

Verdier

Teknologi

Struktur og systembygging

Relasjon samspill og

samhandling


Gruppeoppgave
Gruppeoppgave

 • Hva er de største utfordringene dere som ledere i Kongsberg kommune står ovenfor?

  • Prioriter de tre viktigste utfordringene

 • Forslag til arbeidsform:

  • Bruk tre minutter hver for dere og skriv ned de utfordringene du mener er viktigst.

  • Gå deretter en runde i gruppen og skriv alle utfordringene opp på en flip-over.

  • Diskuter og prioriter