slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tepelná elektrárna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tepelná elektrárna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
sonia-mosley

Tepelná elektrárna - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
Tepelná elektrárna
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tepelná elektrárna

  2. Tepelná elektrárna • Je výrobna elektrické energie. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

  3. Tepelné elektrárny v ČR • ČR první veřejnou elektrárnu vybudoval František Křižík

  4. V ČR je 15 elektráren, např. Mělník • Vytváří el. energii zásobují okolí teplou vodou nebo párou • Tep.elektrárny nejsou tak ekologické jako jad.elektrárny, ale nedají se nahradit, protože je to finančně náročné

  5. Tepelné elektrárny

  6. Schéma tepelné elektrárny Pára Alternátor Trojfázový elektrický proud Kotel Turbína Voda Chladící voda Zdroj tepla Kondenzátor

  7. Vliv tepelné elektrárny na životní prostředí: • Při těžbě uhlí vzniká množství různých nebezpečných odpadů • V tep.elektrárnách dochází k produkci odpadů a emise oxidu uhličitého • Znečišťují nám ovzduší, ničí ozonovou vrstvu a přispívají globálnímu oteplování

  8. Vypracovali: Markéta Olšáková Aneta Černocká Alena Škorníková Martin Drevňák Ondřej Novotný Použité zdroje: www.vodni-tepelne-elektrarny.cz www.simopt.cz www.cez.cz www.phprs1.3zsmt.cz www.wikipedia.org www.google.cz