WŁADZA
Download
1 / 16

W?ADZA WYKONAWCZA - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

WŁADZA WYKONAWCZA. WŁADZA WYKONAWCZA. Modele sprawowania władzy wykonawczej:. MONISTYCZNY. władza sprawowana przez jeden organ. DUALISTYCZNY. władza sprawowana przez dwa organy, najczęściej PREZYDENTA i RZĄD. DOMINACJA PREZYDENTA. np. Francja przy braku koabitacji, Rosja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W?ADZA WYKONAWCZA' - sonia-alvarado


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

Modele sprawowania władzy wykonawczej:

MONISTYCZNY

władza sprawowana przez jeden organ

DUALISTYCZNY

władza sprawowana przez dwa organy, najczęściej PREZYDENTA i RZĄD

DOMINACJA PREZYDENTA

np. Francja przy braku koabitacji, Rosja

RÓWNOWAGA POMIĘDZY PREZYDENTEM I RZĄDEM

np. Francja w okresie koabitacji, Polska, Włochy

DOMINACJA RZĄDU

np. Niemcy, Austria, Czechy, Węgry


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

GŁOWA PAŃSTWA

MONARCHA

PREZYDENT

(tylko w parlamentaryzmie)

Rola i uprawnienia zależne od typu systemu rządów

Na ogół NIE INGERUJE W BIEŻĄCE PROCESY POLITYCZNE i NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ

 • funkcja reprezentacyjna

 • symbol jedności państwa

 • mediator w konfliktach politycznych

 • prawo łaski, prawo nadawania tytułów i odznaczeń


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

ROLA PREZYDENTA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

TYP SYSTEMU RZĄDÓW

PARLAMENTARYZM

SEMI-PREZYDENCJALIZM

PREZYDENCJALIZM

NIEMCY

CZECHY

WĘGRY

POLSKA

WŁOCHY

IZRAEL

TURCJA

FRANCJA

RUMUNIA

STANY ZJEDNOCZONE

KRAJE AMERYKI PD.

KOREA PD.

TAJWAN

+ OSOBOWOŚĆ, AUTORYTET, ZDOLNOŚCI POLITYCZNE, STYL SPRAWOWANIA WŁADZY, AFILIACJE PARTYJNE , SYTUACJA POLITYCZNA


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM NA PREZYDENTA

 • WYŻSZY CENZUS WIEKOWY niż przy kandydowaniu na inne stanowiska publiczne

PL - 35 lat, ale np. Włochy – 50, Argentyna – 30 lat, i brak w Izraelu, RPA, Egipcie

 • Konieczność posiadania obywatelstwa

 • CENZUS DOMICYLU

 • (konieczność zamieszkiwania na terytorium danego państwa przez określony czas)

+ rzadziej spotykane:

 • CENZUS MAJĄTKOWY

 • CENZUS POCHODZENIA

 • wymóg przynależności do partii politycznej

 • wymogi religijne


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

METODY WYŁANIANIA PREZYDENTA

 • wybory POWSZECHNE

reguła w systemie prezydenckim i semi-prezydenckim

BEZPOŚREDNIE m.in. w PL, Austrii, Portugalii, Rosji

[na ogół ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA,

+ często konieczna określona frekwencja]

POŚREDNIE w Stanach Zjednoczonych

 • wybór dokonywany przez PARLAMENT

m.in. w Czechach (do 2012), na Węgrzech, w Izraelu

 • wybór dokonywany przez specjalne zgromadzenie

np. w Niemczech, we Włoszech, Indiach, Indonezji

Do zwycięstwa najczęściej wymagana BEZWZGLĘDNA bądź KWALIFIKOWANA większość głosów (bardzo często 2/3)


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

DŁUGOŚĆ KADENCJI

max. 7 lat – np. Włochy, Turcja, Irlandia

6 lat – np. Austia, Meksyk, Chile, Tajwan

5 lat – np. PL, Niemcy, Izrael, Czechy, Peru

4 lata – np. USA, Brazylia, Argentyna, Rosja

min. 1 rok – Szwajcaria

MOŻLIWOŚĆ REELEKCJI

na ogół jednokrotna, m.in. PL i pozostałe kraje Europy Środkowej i Środkowo-Wsch., USA (od 1945), Argentyna, Grecja, Finlandia

wielokrotna, ale z przerwą po dwu kadencjach: Rosja

brak ograniczeń: Francja, Włochy, Austria,

brak możliwości: Turcja, Chile, Kolumbia, Meksyk


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA

PREZYDENT nie ponosi odpowiedzialności POLITYCZNEJ przed parlamentem bez względu na system rządów

Pociągnięcie go do odpowiedzialności PRAWNEJ wiąże się ze specjalną procedurą

 • WNIOSEK formułowany przez PARLAMENT (jedną z izb)

 • DECYZJA (wyrok) jest podejmowana przez:

 • PARLAMENT

 • SPECJALNY TRYBUNAŁ

 • SĄD KONSTYTUCYJNY

 • SĄD NAJWYŻSZY

 • SĄD POWSZECHNY

 • WYBORCÓW (referendum)


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

RZĄD - kolegialne centrum decyzyjne

główny ośrodek władzy wykonawczej

(w parlamentaryzmie i systemie prezydencko-parlamentarnym)

RZĄD = PREMIER + WICEPREMIERZY + MINISTROWIE

Metody dokonywania wyboru PREMIERA:

 • bezpośrednio na podst. wyników wyborów parlamentarnych (np. WB)

 • w konsekwencji uzgodnień między ugrupowaniami w parlamencie

 • w wyborach powszechnych (Izrael)


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

POZYCJA PREMIERA W RZĄDZIE

PRZEWODNICZĄCY

GABINETU

SZEF

WŁADZA ROZPROSZONA

WŁADZA SKONCENTROWANA

LIDER

JEDNOPARTYJNE rządy o SKONCENTROWANEJ WŁADZY

UCZESNTNIK PRZETARGÓW

JEDNOPARTYJNE rządy o ROZPROSZONEJ WŁADZY

ŻONGLER

WIELOPARTYJNE rządy o SKONCENTROWANEJ WŁADZY

SYMBOL

WIELOPARTYJNE rządy o ROZPROSZONEJ WŁADZY


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

UPADEK RZĄDU następuje w konsekwencji:

przeprowadzenia nowych wyborów

2. rezygnacji premiera

uchwalenia WOTUM NIEUFNOŚCI

w niektórych krajach konieczność uchwalenia KONSTRUKTYWNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI

nieudzielenia WOTUM ZAUFANIA

w systemie prezydencko-parlamentarnym – odwołania premiera przez prezydenta


W adza wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA

GABINETY KOALICYJNE

Jeśli wybory parlamentarne nie wyłonią zwycięscy wówczas:

 • Partia, która uzyskała najwięcej głosów może utworzyć RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY

 • RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY może utworzyć partia, która nie uzyskała największego poparcia (!)

 • dochodzi do utworzenia RZĄDU KOALICYJNEGO

 • dochodzi do utworzenia RZĄDU EKSPERTÓW (rządu technicznego)


W adza wykonawcza

GABINETY KOALICYJNE

Podejmując decyzję o wejściu do koalicji partie mają na celu UZYSKANIE dostatecznego POPARCIA w parlamencie, ale i REALIZACJĘ swych WŁASNYCH PROGRAMÓW.

 • Poza tym może im przyświecać:

  • chęć zablokowania innej koalicji

  • dążenie do przezwyciężenia impasu politycznego

  • małe niebezpieczeństwo utraty poparcia wyborców

KOALICJE mogą mieć charakter:

 • MNIEJSZOŚCIOWY

 • MINIMALNIE ZWYCIĘSKI

 • NADWYŻKOWY


W adza wykonawcza

GABINETY KOALICYJNE

Czynniki determinujące ostateczny kształt KOALICJI:

KONFIGURACJA POLITYCZNA PARLAMENTU

 • liczba i rozmiar ugrupowań

liczba koalicji, w których dana partia

jest uczestnikiem krytycznym

INDEKS SIŁY PARTII =

liczba wszystkich możliwych koalicji

większościowych

 • potencjał koalicyjny

TRADYCJE RYWALIZACJI POLITYCZNEJ

OGRANICZENIA KONSTYTUCYJNE


W adza wykonawcza

Prezydenci III (i IV?) RP:

Wojciech JARUZELSKI

1989-1990

Lech WAŁĘSA

1990-1995

Aleksander

KWAŚNIEWSKI

1995-2005

Lech

KACZYŃSKI

2005-2010


W adza wykonawcza

PREMIERZY III (i IV?) RP:

Tadeusz MAZOWIECKI 1989-1991

Jan K. BIELECKI 1991

Jan OLSZEWSKI 1991-1992

Waldemar PAWLAK 1992

Hanna SUCHOCKA 1992-1993

Waldemar PAWLAK 1993-1995

Józef OLEKSY 1995-1996

Włodzimierz CIMOSZEWICZ 1996-1997

Jerzy BUZEK 1997-2001

Leszek MILLER 2001-2004

x 2

Marek BELKA 2004-2005

Kazimierz MARCINKIEWICZ 2005-2006

Jarosław KACZYŃSKI 2006-2007

Donald TUSK 2007-2011

2011-...