welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Welkom. Basisworkshop voor beginnende TFC’s. Waarom een TFC?. Romeinen 12: 4 en 5; “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - sondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom

Welkom

Basisworkshop voor beginnende TFC’s

waarom een tfc
Waarom een TFC?
 • Romeinen 12: 4 en 5; “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.”
slide3

Waarom een TFC?• Omdat een zendeling niet zonder gebed kan• Omdat een zendeling financiële steun nodig heeft• Omdat een zendeling hierdoor gestimuleerd wordt om verantwoording af te leggen van zijn werk• Omdat het zending dichterbij de gemeente + achterban brengt

waarom een tfc de gemeente achterban bidt offert enz de tfc heeft een centrale rol
Waarom een TFC?De gemeente/achterban bidt, offert, enz.; de TFC heeft een centrale rol:
 • stimulans/motivering van de achterban > blijvende betrokkenheid. Bijv. informatievoorziening (algemeen + bijv. gebedsinfo)
 • aanspreekpunt voor de achterban
 • ondersteuning van de werker (geestelijk, moreel, praktisch)
 • zorg voor de financiën
 • verzorging nieuwsbrieven (verzending; bewaking, frequentie en inhoud)
bouwstenen voor een goed tfc
Bouwstenen voor een goed TFC
 • • Gebed
 • • Financiën (beheer en fondswerving)
 • • Communicatie / PR (creatief denken; lay out en spelling)
 • • Praktische steun (bijv. vervanging laptop)
 • • Morele steun (bijv. post, email, telefoon, Skype)

Zelf + anderen inschakelend (vooral op gebied van gebed, financiën en steun)

Dit in alle fasen:

 • • rondom vertrek
 • • tijdens verblijf op veld
 • • rondom verlof
 • • rondom definitieve terugkeer
samenstelling van de tfc
Samenstelling van de TFC
 • Geheel achter de zendeling staan
 • Hart voor zending. Zendingservaring: ja of nee?
 • Vrienden
 • Vertegenwoordiger van de gemeente /zendingswerkgroep
 • Vertegenwoordiger TFC in zendingswerkgroep
 • In geval van zendingsgezin: evt. soortgelijk gezin in TFC
 • Leeftijd gemixt
 • Geslacht gemixt
welke functies voorbeeld om
Welke functies? (voorbeeld OM)

Contactpersoon/voorzitter

 • Aanspreekpunt voor gemeente, familie, overige achterban
 • Voorzitten van TFC-vergaderingen, opstellen van de agenda
 • Contactpersoon voor de zendingsorganisatie
 • Doorgeven van post of email voor TFC-leden en achterban, o.a.: Uitnodiging ThuisFrontdag
 • Organisatie zaken m.b.t. verlof
slide9

GebedscoördinatorGebed stimuleren in de gemeenteGebedspunten doorgeven per emailGebedspartners werven (ouderen?)Contact met de werker voor dank- en gebedspuntenGebedspunten van het veld: nieuwsbrieven van de organisatie, internet

Financiën en fondswerving

 • Aanspreekpunt voor vragen m.b.t. financiën
 • Bijhouden van binnengekomen support
 • Rapportage tijdens TFT-vergaderingen
 • Evt. gemachtigd zijn over privé-rekening van de werker
 • De werker vergezellen naar de EZA i.v.m. de verzekeringen.
slide10

Communicatie en PRFrequentie van nieuwsbrief in de gaten houdenOpmaken nieuwsbriefVerbeteren van veld-jargon en/of Engelse uitdrukkingen in de nieuwsbriefBijhouden van het adressenbestand van nieuwsbrieflezersDistributie nieuwsbrief per post of via email

slide11

Vertrouwenspersoon- Actief luisteren op afstand! Tussen de regels door lezen en horen wat de werker echt bezighoudt. Doorvragen, kritische vragen stellen.- Aanspreekpunt voor advies over ingrijpende zaken in het persoonlijk leven van de werker.- Note: wie moet wat wanneer weten: (zendingsorganisatie, de gemeente, de achterban). Check dit met de werker.- Tot zekere hoogte verslag uitbrengen van het persoonlijk wel en wee van de OM'er tijdens TFC-vergaderingen.- Bij persoonlijke problemen van de werker contact hebben met de contactpersoon zendingsorganisatie om te zien hoe we de werker verder kunnen helpen.- Het bijwonen van de re-entry training gegeven door OM-Ned.- Meekomen met de werker naar het evaluatiegesprek met OM-Ned. na terugkeer van het veld.

- Ook na terugkeer betrokkenheid houden i.v.m. re-entryproces.

contactpersoon voor de kinderen
Contactpersoon voor de kinderen
 • Bijwonen van de training “Met het gezin de zending in” (InTransit)
 • Bruggen bouwen tussen Nederland en de kinderen (en ouders) door contacten te bevorderen
 • Kaartje sturen wanneer de kinderen jarig zijn
 • Contact blijven onderhouden met de thuisgemeente; met peutergroep, kindernevendienst/zondagschool
 • Aanspreekpunt voor de contacten met de basisschool en kijken hoe het contact met de leeftijdsgenoten van de school te blijven onderhouden
 • Vertrouwenspersoon zijn voor de kinderen
 • Signaleren van problemen
 • Het bijwonen van de re-entry training, specifiek met het oog op de terugkeer van de kinderen
algemeen
Algemeen
 • Een vliegende keep: ondersteunen van andere TFC-leden; opstellen en verspreiden van de notulen van de vergaderingen
 • Het opstellen van een jaarplanning (deadline nieuwsbrieven (ook i.v.m. de december- uitkering en vakantietoeslag in mei), vergaderdata, verjaardagen, eventuele verlofperiode, activiteiten van de zendingsorganisatie
aanvullende hulpmiddelen
Aanvullende hulpmiddelen
 • • Samen uit, Samen thuis – Jaap Ketelaar
 • • Een Thuisfront voor de Zendeling – Neal Pirolo€ 7,95
 • • Bruin Boord met Kaas – InTransit
 • • Enkeltje thuis (of: wat het thuisfront moet weten als een zendeling terugkeert…) – Neal Pirolo, € 9,95
 • •Hellup…leven van giften!...ik? - Joop Strietman € 2,-
 • Uitg. WEC, te bestellen bij www.wec-int.nl
 • • Handboek voor ThuisFrontTeams – Margriet Muurling (InToMission)
 • •TFC-handleiding - ECM
 • • TFT-handleiding OM (ab.vanaalst@om.org)