m let med projekt entrepren rskab p kryds tv rs er n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er: - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:. At udvikle innovative studieformer på alle professionsuddannelserne med sigte på at øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i deres senere arbejdsliv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:' - sondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m let med projekt entrepren rskab p kryds tv rs er
Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:
 • At udvikle innovative studieformer på alle professionsuddannelserne med sigte på at øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i deres senere arbejdsliv.
 • At underviserne i fællesskab kan udvikle ideer til, hvordan innovative studieformer og undervisning i entreprenørskab fortsat kan iværksættes i den eksisterende undervisning og professionsuddannelser.
 • At udvikle, gennemføre og opsamle viden og erfaringer fra et kombineret fire dages efteruddannelsesforløb
 • At underviserne afprøver erhvervet viden og kompetencer i egen undervisning.
 • At professionsuddannelsener får uddannet egne innovationskonsulenter, som kan fungere som katalysatorer i forhold til en generel udbredelse af innovative studieformer samt undervisning i innovation og iværksætteri på professionsuddannelserne.
 • At projektet markerer startskuddet til dannelse af et formaliseret ”Innovationsnetværk” på tværs af de tre professionshøjskoler.
 • At give andre professionshøjskoler og uddannelsesinstitutioner muligheder for at hente inspiration og viden fra projektet.
m let med projekt entrepren rskab p kryds tv rs er1
Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:
 • At styrke kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen, herunder at sti-

mulere og kvalificere studerende til at anvende egen faglighed i nye og utraditionelle kontekster.

 • At opkvalificere undervisere på professionsuddannelserne og inspirere til nye undervisningsformer, materialer og innovativ didaktisk tænkning.
 • at tænke kreativt og udvise virkelyst indenfor entreprenørskab, så de innovative kompetencer bliver styrket både for undervisere gennem at deltage i uddannelsesforløbet såvel som deres for studerende på professionshøjskolerne i Region Syddanmark.
 • at udvikle og afprøve pædagogiske didaktiske redskaber, hvor kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab lægges i nogle rammer, der medvirker til innovativ læring.
 • At erhvervsudviklingsstrategiens nøgleord: Initiativ, nytænkning og virkelyst også er nøgleord for projekt Entreprenørskab på kryds og tværs.
 • At projektet vil styrke undervisernes adfærd til i højere grad at være entreprenante og arbejde kontinuerligt med en innovativ didaktik.
 • At projektet medvirker til at skabe og fastholde en iværksætterkultur på professionshøjskolerne og samtidig være med til at øge antallet af iværksættere, der kommer ind i et vækstforløb efter endt professionsuddannelse.
 • At der ved en opkvalificering af undervisere på professionshøjskolerne skabes bedre rammer og betingelser for, at flere studerede inden for de videregående uddannelser vil udvikle entreprenør- såvel som intreprenørskab.
didaktiske overvejelser
Didaktiske overvejelser…

Projektet skal fremme:

• lysten og evne til at være entreprenante og innovative undervisere

• et innovativt miljø på uddannelserne

• nye undervisningsforløb der udvikler det entreprenante hos undervisere og studerende

• undervisernes innovationsdidaktiske handlekompetence

Underviserne skal gennem uddannelsesforløbet opleve og gennemføre kreative processer og udvikle sine doing-kompetencer sideløbende med knowing-kompetencer.

Den innovative didaktiks mål er at etablere undervisningsstrategier, der udvikler den lærendes evne til at få nye ideer gennem bevidst anvendte metoder til nytænkning, idéskabelse og kreativitet.

Den innovative didaktik lægger op til udvikling af nye undervisningsformer.

Indholdsmæssigt har projektet undervisning i -og om entreprenørskab.

Målet for efteruddannelsen er at underviserne principielt betragter dette fagområde som andre fagområder og underviser med sigte på at styrke nogle brede og vedvarende entreprenørskabs- og innovative kompetencer.

projekt forl b
PROJEKT-FORLØB

Udvikling af

pilotprojekt

En repræsentant fra hvert

UC i projektgruppen.

2 sparringsmøder fra 6

forskellige grundudd.

a 2 timer.

Pilotprojekt

10. undervisere fra hvert UC

30 undervisere i alt

Forsøg med frivillig

overnatning

Uge 9 (ons,tor,fre)

18 lektioner

Justering

Vidensopsamling og

vidensopbygning

2 sparringsmøder fra 6

forskellige grundudd.

a 5 timer

 • Gennemførsel af 4.
 • udd. dag.
 • Konkurrence
 • Oplæg

Uddannelsesforløb

2 hold med 25 undervisere

på hvert hold på de tre UCér

3 sammenhængende dage

150 undervisere går

gennem det samme forløb

kursus model

1. dag

2.dag

3. dag

Anne Kirketerp

Danfoss Universe

Universe Research Lab

”SKUB metoden”

Ebbe Kromann

Frederiksberg

Seminarium

”KIE model”

Valdemar Duus

Syddansk Universitet

”Entreprenørskabs

Søjlen”

Den kreative platform

Ålborg Universitet

Den kreative platform

Ålborg Universitet

Den kreative platform

Ålborg Universitet

Kursus model

Teori

Øvelser

sparrings gruppen
Sparrings gruppen
 • UC Vest:
 • Jordemoruddannelsen
 • Fysioterapi uddannelsen
 • UC Lillebælt:
 • Læreruddannelsen
 • Ergoterapiuddannelsen
 • UC Syd:
 • Pædagoguddannelsen (Åbenrå)
 • Sygeplejerskeuddannelsen
 • Projektgruppen:
 • Læreruddannelsen
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Pædagoguddannelsen