vrozen chromosom ln aberace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrozené chromosomální aberace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrozené chromosomální aberace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Vrozené chromosomální aberace - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Vrozené chromosomální aberace. Typy aberací. Numerické Strukturální Balancované Nebalancované Autosomů Gonosomů. Vznik VCA. 20% zděděné 80% de novo. Frekvence VCA. Živě narození 0,6% Balancované 0,2% Nebalancované 0,4% SA 50% Mrtvěrozené děti 11,1%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vrozené chromosomální aberace' - sona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
typy aberac
Typy aberací
 • Numerické
 • Strukturální
 • Balancované
 • Nebalancované
 • Autosomů
 • Gonosomů
vznik vca
Vznik VCA
 • 20% zděděné
 • 80% de novo
frekvence vca
Frekvence VCA
 • Živě narození 0,6%
 • Balancované 0,2%
 • Nebalancované 0,4%
 • SA 50%
 • Mrtvěrozené děti 11,1%
 • Novorozenci s VVV 15%
 • Nedonošení 2,5%
selekce anom li
Selekce anomálií
 • Normální plod-riziko SA 8%
 • VCA 93%
 • Downův syndrom 75%
 • Edwardsův, Patauův syndrom 95%
 • Turner syndrom až 99%
 • VCA strukturální balancované 16%
 • VCA strukturální nebalancované 86%
z vislost na v ku matky
Závislost na věku matky
 • Věk matky riziko VCA v % +21 vše
 • 20-24 pod 0,1
 • 35 0,4 0,9
 • 40 1,3 2,9
 • 45 4,4 6,2
 • 47 7,0 9,6
mo nosti vy et en
Možnosti vyšetření
 • Prenatální
 • Postnatální
prenat ln diagnostika
Prenatální diagnostika
 • Screeningová vyšetření
 • Cílená vyšetření
 • Neinvazivní
 • Invazivní
mo nosti vy et en pre i post nat ln
Možnosti vyšetření (pre- i post-natálně)
 • Cytogenetické vyšetření – karyotyp
 • Molekulárně cytogenetické vyšetření – detekce drobných změn, původu nadbytečných „marker“ chromosomů, malé mozaiky, rychlá detekce určitého chromosomu – většinou prenatálně
numerick vca
Numerické VCA
 • Jiný počet než 46 chromosomů
 • Downův syndrom 47,XX,+21, 47,XY,+21
 • Edwardsův syndrom 47,XX,+18
 • Pataův syndrom 47, XY, +13
 • Turner syndrom 45,X
m down 21
M. Down, +21
 • 1/800 - novorozenci, 1/28 - SA
 • androtropie 3:2
 • 75% plodů s trisomií 21 se potratí spont.
 • 95%- prostá trisomie, 5% translokace
 • asi 1/3 srdčení vada, typicky A-V kanál
 • klinciky typická kraniofaciální dysmorfie, malá postava, PMR, příčná dlaň. rýha, hypotonie, časté infekce, ALL, další VVV
biochemick screening ii trimestr
Biochemický screening II. trimestr
 • 16.-18.t.g. dle UZ
 • Riziko M. Down (+21),Syndrom Edwards (+18), NTD, syndrom Smith-Lemli-Opitz
 • Výpočet individuálního rizika pro těhotenství – počítačový program
 • Hranice - riziko 1/250 – positivní screening
m down
M. Down
 • AFP snížen – pod 0,5 MOM
 • HCG zvýšen – nad 2 MOM
 • uE3 snížen – pod 0,6 MOM
 • Absolutní čísla jsou pro screening nedostačující
 • Mediány jsou orientační
 • Počítačový výsledek ind. rizika je základem hodnocení
 • UZ – NT nad 3mm, VCC - A-V kanál
syndrom edwards 18
Syndrom Edwards, + 18
 • 1/5000 novorozenců, 1/45 SA
 • gynekotropie 4:1
 • SA - 95%, většinou úmrtí do 1 roku
 • protáhlé patičky, protáhlé záhlaví, atypické držení rukou a prstů rukou, atypický profil obličeje, malá brada, hypotrofie, různé VVV
syndrom edwards
Syndrom Edwards
 • AFP – snížen
 • HCG – snížen
 • uE3 - snížen
 • UZ – hypotrofie, VVV, atypické držení prstů, atypický profil obličeje….
syndrom patau 13
Syndrom Patau, +13
 • 1/5000 -10 000 novorozenců, 1/90 SA
 • 95% plodů se spont. potratí
 • většinou úmrtí do 1 roku
 • oboustranný rozštěp rtu a patra, vývoj. vady CNS a oka, postaxiální hexadaktilie, další VVV
jin chromosom ln aberace
Jiné chromosomální aberace
 • Může být vysoký HCG - nespecifické
 • UZ specializované vyšetření
 • Atypický screening
 • Screening hodnotí vždy specialista
jin numerick chromosom ln aberace
Jiné numerické chromosomální aberace
 • Většinou mozaiky
 • +8 Syndrom Warkany
 • +9 Syndrom Réthoré
struktur ln aberace
Strukturální aberace
 • Chybění či přebývání části genetického materiálu kteréhokoli chromosomu, atypická struktura – vedle sebe se dostanou části genetického materiálu, které tam za normálních okolností nepatří – poziční efekt
 • Částečné-parciální delece
 • Parciální trisomie
 • Inverze, inzerce, duplikace….
syndrom wolf hirshorn 4p
Syndrom Wolf-Hirshorn,4p-
 • Těžká mentální retardace, typická kraniofaciální dysmorfie - hypertelorismus, hruškovitý nos, kapří ústa, pre- a postnatální růstová retardace, neprospívání
 • další přidružené vývojové vady - srdeční, uregenitálního traktu...
syndrom cri du chat 5p
Syndrom Cri du chat, 5p-
 • Anomálie hrtanu způsobuje typický pláč podobný kočičímu mňoukání - jen v kojeneckém věku
 • nízká PH a PD, mentální retardace, malý vzrůst, neprospívání, měsíčkovitý drobný obličej, antimongoloidní postavení očních štěrbin, mikrocephalie
 • další VVV - končetin, VCC...
vca gonosomy
VCA - gonosomy
 • Turnerův syndrom - 45,X, 45,X/46,XX, 46,XiX…
 • POZOR - 45,X/46,XY- malignita
 • Klinefelterův syndrom -47,XXY
 • 47,XXX
 • 47, XYY
 • ženy 46,XY, female
 • muži 46,XX, male
turner v syndrom
Turnerův syndrom
 • 1/2500 děvčátek, min 95% plodů se potratí
 • prenat.- hydrops foetus, hygroma coli
 • lymfedém nártů a bérců, pterygium coli, VCC - koarktace ao, malý vzrůst (léčba STH), další VVV, hypogenitalismus, hypergonadotropní hypogonadismus sterilita
 • asi 45% jiný karyotyp - mozaiky, strukturální aberace X
klinefelter v syndrom
Klinefelterův syndrom
 • Vysoká eunuchoidní postava, porucha růstu vousů, ženská distribuce podkožního tuku, hypoplasie testes, častěji retence, gynekomastie, sterilita - postupně až azoospermie
 • PMR v max 5%
dal gonosom ln aberace
Další gonosomální aberace
 • 47,XXX - většinou hlavně reprodukční potíže
 • mozaiky 45,X / 47,XXX /46,XX - častý nález u pacientek s poruchami reprodukce
 • 47,XXY - vysoký vzrůst, poruchy reprodukce, agresivní chování ???
 • 48,XXXX a více X - stigmata, PMR
46 xx male
46,XX, male
 • Translokace Yp někam - většinou na X
 • klasickou cytogenetikou nelze tento malý úsek najít - nutno doplnit FISH nebo DNA
 • normální mužský fenotyp, někdy rysy Kliefelterova syndromu, sterilita - reprodukční problémy
46 xy female
46,XY,female
 • Syndrom gonadální dysgenese - hypoplastická děloha a vagina většinou přítomny + dysgenetické gonády, amenorhea - po hormon. substituci mohou menstruovat
 • Syndrom testikulární feminizace - většinou slepě zakončená hypoplastická vagina, gonády - testes - často zjištěno při operaci inq. Hernie, amenorhea
 • fenotyp normální ženský
 • CAVE - malignita gonád