slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JEODEZİK YÖNTEMLER İ LE DEPREM ÖNCES İ , ANI VE SONRASI DEFORMASYONLARIN BEL İ RLENMES İ Mehmet Emin Ayhan Harita G en PowerPoint Presentation
Download Presentation
JEODEZİK YÖNTEMLER İ LE DEPREM ÖNCES İ , ANI VE SONRASI DEFORMASYONLARIN BEL İ RLENMES İ Mehmet Emin Ayhan Harita G en

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

JEODEZİK YÖNTEMLER İ LE DEPREM ÖNCES İ , ANI VE SONRASI DEFORMASYONLARIN BEL İ RLENMES İ Mehmet Emin Ayhan Harita G en - PowerPoint PPT Presentation

soleil
327 Views
Download Presentation

JEODEZİK YÖNTEMLER İ LE DEPREM ÖNCES İ , ANI VE SONRASI DEFORMASYONLARIN BEL İ RLENMES İ Mehmet Emin Ayhan Harita G en

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JEODEZİK YÖNTEMLER İLE DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI DEFORMASYONLARIN BELİRLENMESİ Mehmet Emin Ayhan Harita Genel Komutanlığı, Jeodezi Dairesi Ankara, eayhan@hgk.mil.tr

 2. SUNUŞ PLANI Yanal Atımlı Fayların Deformasyonu DepremÖncesi(İntersismik) Deformasyonlar Deprem Anı(Kosismik) Deformasyonlar Deprem Sonrası(Postsismik) Deformasyonlar Sonuç Ve Öneriler

 3. Yanal Atımlı Fayların Deformasyonu

 4. DEPREM DÖNGÜSÜ Deprem Öncesi Deprem Anı Deprem Sonrası Fay Zonu b a a : Sismojenik Tabaka Kalınlığı. b : Deformasyon Zonu Genişliği. 2-3 x a dır.

 5. Sağa Yanal Atılımlı Fay

 6. DepremÖncesi Deformasyonlar

 7. 1992-1999 GPS ÖLÇÜLERİ İLE HESAPLANAN DEPREM ÖNCESİ YATAY HIZ ALANI

 8. MS 26 mm/yr 24 mm/yr 2 0 0 GS 17 mm/yr 17 mm/yr 13 mm/yr SL BGI 1 5 0 GF 13v DF GI 21 mm/yr I 20 mm/yr 1 0 0 11 mm/yr 0 100 200 300 400 500 600 700 km

 9. Deprem Anı Deformasyonlar

 10. 17 Ağustos 1999, İzmit Depremi, Mw=7.5

 11. 17 Ağustos 1999, İzmit Depremi, Mw=7.5

 12. 12 Kasım 1999, Düzce Depremi, Mw=7.2

 13. 12 Kasım 1999, Düzce Depremi, Mw=7.2 Yanal Atım Düşey Atım

 14. İzmit ve Düzce Depremlerinde Toplam Yatay Atım (Fay Düzlemi Modellemesi)

 15. Deprem Sonrası Deformasyonlar

 16. 17 Ağustos 1999, İzmit Depremi, Mw=7.5

 17. 17 Ağustos 1999, İzmit Depremi, Mw=7.5

 18. SONUÇLAR KAFZ içinde oluşan depremlerde deformasyon; Deprem Öncesi 2-3 cm / yıl Deprem Anında± 2-3 metre Deprem Sonrasında± 5-6 cm / 75 gün mertebesindedir. Deprem öncesi deformasyon sismojenik tabaka kalınlığının(10 – 20 km) 2-3 katı alanda ( 20 – 60 km ) oluşur. Plaka sınırı deformasyon bölgesi genişliği KAF için 40 – 120 km arasında değişmektedir.

 19. Deprem anı deformasyon, depremin büyüklüğüne ( 6 – 7.5 için ) ve yüzey kırığının geometrisine bağlı olarak KAFZ için 100 – 250 km yarıçaplı alanda etkili olmaktadır. Deprem sonrası deformasyon ise zamanla doğrusal değişmeyip, depreme anı deformasyona benzer yapıda ve KAFZ için yüzey kırığı çevresinde 100 – 250 km yarıçaplı bir alanda etkilidir.

 20. Jeodezik yöntemlerle deprem döngüsü içindeki deformasyonlar ölçülmek istendiğinde; Deformasyonun türü göz önünde tutulmalı, Jeodezik ağ deformasyon bölgesinin dışına taşacak biçimde planlanmalı, Nokta dağılımı, Ölçme ve değerlendirme yöntemi ve Ölçü yineleme aralığı uygun seçilmelidir.