1 / 27

Zájmena a pády

Zájmena a pády. Adjust the pronouns between slash marks to fit the context. Remember to use the correct case. Vzor: Pozdravuj od / já / rodiče. Pozdravuj ode mě rodiče. *Taken from Review Lesson 10, pgs. 213-214, ex. 1 of Contemporary Czech by Michael Heim. Zájmena a pády.

solada
Download Presentation

Zájmena a pády

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zájmena a pády Adjust the pronouns between slash marks to fit the context. Remember to use the correct case. Vzor: Pozdravuj od /já/ rodiče. Pozdravuj ode mě rodiče. *Taken from Review Lesson 10, pgs. 213-214, ex. 1 of Contemporary Czech by Michael Heim.

 2. Zájmena a pády 1. Proč s /ona/ nesmí jít?

 3. Zájmena a pády 1. Proč s ní nesmí jít? 2. Nač se /oni/ mám zeptat?

 4. Zájmena a pády 1. Proč s ní nesmí jít? 2. Nač se jich mám zeptat? 3. Počkejte na /já/ chvíli!

 5. Zájmena a pády 1. Proč s ní nesmí jít? 2. Nač se jich mám zeptat? 3. Počkejte na mne chvíli! 4. Přes pěkné počasí s /my/ nechtěl jít na výlet.

 6. Zájmena a pády 1. Proč s ní nesmí jít? 2. Nač se jich mám zeptat? 3. Počkejte na mne chvíli! 4. Přes pěkné počasí s námi nechtěl jít na výlet. 5. Představil jsem ti /on/?

 7. Zájmena a pády 1. Proč s ní nesmí jít? 2. Nač se jich mám zeptat? 3. Počkejte na mne chvíli! 4. Přes pěkné počasí s námi nechtěl jít na výlet. 5. Představil jsem ti ho? 6. Pospícháme kvůli /oni/.

 8. Zájmena a pády 6. Pospícháme kvůli nim. 7. Je podobnější /já/ nebo /ty/?

 9. Zájmena a pády 6. Pospícháme kvůli nim. 7. Je podobnější mně nebo tobě? 8. Jejich cvičení opravím bez /oni/.

 10. Zájmena a pády 6. Pospícháme kvůli nim. 7. Je podobnější mně nebo tobě? 8. Jejich cvičení opravím bez nich. 9. Byl jsem k /oni/ nedávno pozván.

 11. Zájmena a pády 6. Pospícháme kvůli nim. 7. Je podobnější mně nebo tobě? 8. Jejich cvičení opravím bez nich. 9. Byl jsem k nim nedávno pozván. 10. Sedni si vedle /já/.

 12. Zájmena a pády 6. Pospícháme kvůli nim. 7. Je podobnější mně nebo tobě? 8. Jejich cvičení opravím bez nich. 9. Byl jsem k nim nedávno pozván. 10. Sedni si vedle mne. 11. Pořád jsme se /ona/ smáli.

 13. Zájmena a pády 11. Pořád jsme se jí smáli. 12. Kromě /já/ nepřišel nikdo včas.

 14. Zájmena a pády 11. Pořád jsme se jí smáli. 12. Kromě mne nepřišel nikdo včas. 13. Zpíval před /vy/ nebo po /vy/?

 15. Zájmena a pády 11. Pořád jsme se jí smáli. 12. Kromě mne nepřišel nikdo včas. 13. Zpíval před vámi nebo po vás? 14. Tak já /oni/ to ukážu.

 16. Zájmena a pády 11. Pořád jsme se jí smáli. 12. Kromě mne nepřišel nikdo včas. 13. Zpíval před vámi nebo po vámi? 14. Tak já jim to ukážu. 15. Budeme obědvat u /já/.

 17. Zájmena a pády 11. Pořád jsme se jí smáli. 12. Kromě mne nepřišel nikdo včas. 13. Zpíval před vámi nebo po vámi? 14. Tak já jim to ukážu. 15. Budeme obědvat u mne. 16. Zdá se /já/, že jsem /oni/ někde už viděl.

 18. Zájmena a pády 16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl. 17. Ani se na /já/ nepodíval.

 19. Zájmena a pády 16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl. 17. Ani se na mne nepodíval. 18. Asi /ty/ nevěří.

 20. Zájmena a pády 16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl. 17. Ani se na mne nepodíval. 18. Asi ti nevěří. 19. To pro /on/ nic neznamená.

 21. Zájmena a pády 16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl. 17. Ani se na mne nepodíval. 18. Asi ti nevěří. 19. To pro něj nic neznamená. 20. Nic o /ona/ v Rudém právě nepíšou.

 22. Zájmena a pády 16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl. 17. Ani se na mne nepodíval. 18. Asi ti nevěří. 19. To pro něj nic neznamená. 20. Nic o ní v Rudém právě nepíšou. 21. To chceš prodat /já/?

 23. Zájmena a pády 21. To chceš prodat mně? 22. Půjdu na nádraží místo /on/.

 24. Zájmena a pády 21. To chceš prodat mně? 22. Půjdu na nádraží místo něj/něho. 23. Jsem rád, že /ty/ vidím.

 25. Zájmena a pády 21. To chceš prodat mně? 22. Půjdu na nádraží místo něj/něho. 23. Jsem rád, že tě vidím. 24. Dovolte /já/ to.

 26. Zájmena a pády 21. To chceš prodat mně? 22. Půjdu na nádraží místo něj/něho. 23. Jsem rád, že tě vidím. 24. Dovolte mi to. 25. Nevíš o /on/ něco nového?

 27. Zájmena a pády 21. To chceš prodat mně? 22. Půjdu na nádraží místo něj/něho. 23. Jsem rád, že tě vidím. 24. Dovolte mi to. 25. Nevíš o něm něco nového?

More Related