zarz dzanie zagro eniami dla zdrowia i rodowiska management of health and environmental hazards n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards). “MANHAZ”. Główne cele naukowe Centrum :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards)' - sol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zarz dzanie zagro eniami dla zdrowia i rodowiska management of health and environmental hazards

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska(Management of Health and Environmental Hazards)

“MANHAZ”

g wne cele naukowe centrum
Główne cele naukowe Centrum:
 • Stworzenie powszechnego forum zarówno dla twórców modeli analiz zagrożeń i modeli zarządzania poważnymi zagrożeniami oraz systemów podejmowania decyzji, jak również dla pracowników centrów awaryjnych, inspektorów ochrony środowiska i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach chemicznych. Forum umożliwi zainicjowanie szerszej dyskusji i współdziałania twórców modeli komputerowych z użytkownikami instalacji niebezpiecznych.
 • Konsolidacja wysiłków ekspertów ochrony środowiska w celu wprowadzenia zaawansowanych modeli do obecnie używanego oprogramowania komputerowego.
 • Zapoznanie szerokiego grona specjalistów pracujących na rzecz ochrony środowiska z najnowszymi kierunkami matematycznego modelowania procesu analizy ryzyka.
g wn e kierunk i dzia a centrum
Główne kierunki działań Centrum:

(1)umożliwienie wymiany informacji pomiędzy naukowcami a osobami zaangażowanymi w proces tworzenia polityki bezpieczeństwa na temat metod analizy zagrożeń, oraz

(2)pełnienie funkcji źródła informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych stron.

slide4

Główne działania Centrum skupią się na organizacji spotkań roboczych (warsztatów) oraz przygotowaniu materiałów szkoleniowych i technicznych w postaci broszur, przewodników, narzędzi programistycznych i dedykowanych portali WWW.

p lan pracy manhaz
Plan pracy „MANHAZ”

WP1. Modelowanie transportu zanieczyszczeń w atmosferze i środowisku wodnym na potrzeby systemów wspomagania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

slide6

W ramach pakietu 1 będą zorganizowane 4 spotkania robocze.

Celem trzech pierwszych warsztatów będzie prezentacja przez specjalistów aktualnego poziomu modeli do symulowania transportu zanieczyszczeń, które mogą być zastosowane w zaawansowanych systemach zarządzania kryzysowego w sytuacjach wywołanych groźną awarią.

Ostatnie spotkanie będzie miało częściowo formę „konferencji decyzyjnej” w symulowanej sytuacji napięcia powodowanego potrzebą wypracowania decyzji.

Pierwszy pakiet roboczy ma na celu promowanie podstawowych metodologii stosowanych w działalności Centrum. Niektóre z tych metodologii znajda zastosowanie w pakietach WP2 i WP3.

p lan pracy manhaz c d
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP2.Modele i narzędzia do ocen ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym.

W ramach pakietu 2 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi do wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu lądowego towarów i substancji niebezpiecznych.

p lan pracy manhaz c d1
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP3.Metody i modele oceny ryzyka związanego z transportowaniem niebezpiecznych substancji rurociągami.

W ramach pakietu 3 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi dla wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu rurociągami substancji niebezpiecznych.

p lan pracy manhaz c d2
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP4.Porównawcze oceny ryzyka różnych cykli paliwowych w procesach generacji energii elektrycznej.

W ramach pakietu 4 którego celem jest oszacowanie wpływu różnych technologii generacji elektryczności na zdrowie i środowisko, będzie zorganizowane spotkanie robocze oraz stworzona odpowiednia witryna internetowa.

p lan pracy manhaz c d3
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP5.Organizacja krajowych grup roboczych dla ocen bezpieczeństwa związanego z użyciem materiałów promieniotwórczych w medycynie.

Pakiet roboczy 5 jest pomyślany głównie dla zorganizowania spotkania pn. „Oceny bezpieczeństwa w medycznych zastosowaniach technik radiacyjnych – harmonizacja ze standardami UE” i prezentacji wyników prac Światowego Kongresu Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedycznej, 2003.

p lan pracy manhaz c d4
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP6.Organizacja szkoły letniej pn.

„Zarządzanie zagrożeniami dla środowiska".

Pakiet roboczy 6 ma zadania edukacyjne i jego głównym celem jest: organizacja letniej szkoły dla ok. 100 uczestników i przygotowanie odpowiednich skryptów.

p lan pracy manhaz c d5
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP7.Funkcje „clearing house”wymiana i weryfikacja informacji.

Głównym celem pakietu roboczego 7 jest stworzenie, w formie portalu WWW, powszechnej platformy dostarczania niezbędnej informacji i promocji współpracy regionalnej i międzynarodowej.

p lan pracy manhaz c d6
Plan pracy „MANHAZ”c.d.

WP8.Zarządzanie projektem i koordynacja.

Pakiet roboczy 8 zawiera zadania organizacyjne i koordynacyjne dla całego projektu.

opis i plan prac pakietu roboczego wp 3
Opis i plan prac pakietu roboczego WP3

Głównym celem warsztatów jest prezentacja metod i modeli ryzyka stosowanych w transporcie substancji niebezpiecznych rurociągami.

Wzięte będą pod uwagę:

- sposoby techniczne i procedury zabezpieczeń przed awariami, minimalizujące ich wpływ na rurociąg i inne elementy systemu jak pompy, zawory, zbiorniki, urządzenia uwolnień bezpieczeństwa, systemy sterowania i pomiaru, systemy alarmowe, systemy zapobiegania wzrostowi ciśnienia, systemy pożarowe i przeciwwybuchowe;

slide15

- normy i regulacje stosowane w projektowaniu i budowie systemów rurociągów, które są rozstrzygające z punktu widzenia bezpieczeństwa dla środowiska i ludności;

- systemy zarządzania integralnością rurociągu poprzez uwzględnianie następujących aspektów: systematyczna identyfikacja kluczowych czynników ryzyka, programy inspekcyjne, procedury testowania, utrzymania, zapobiegania uszkodzeniom zewnętrznym, programy kontroli korozji i grubości pokrycia rurociągu ziemią, przewidywanie zmęczenia materiału z powodu zmian ciśnienia, zapobieganie niewłaściwej eksploatacji;

-  instrumenty regulacyjne UE dla zapewnienia bezpieczeństwa rurociągów.

opis i plan prac pakietu roboczego wp 3 c d
Opis i plan prac pakietu roboczego WP3 c.d.

Planuje się, że w spotkania robocze skupią się na:

- wynikach badań podejmowanych przez MAHB na temat instrumentów bezpieczeństwa i przypadków awarii rurociągów z niebezpiecznymi substancjami,

-  rekomendacjach warsztatów OECD na temat rurociągów, w Oslo w roku 1996,których gospodarzem były władze Norwegii, a które zawierały przegląd awarii rurociągów na całym świecie,

-  wnioskach i rekomendacjach z Warsztatów UE na temat rurociągów, w Berlinie w październiku 1997, których gospodarzem były władze Niemiec, a które skupiły się m.in. na szczegółowym uwzględnieniu zawartości możliwych instrumentów zarządzania rurociągami,

zagadnienia tematyczne warsztaty wp3 listopad 2004
Zagadnienia tematyczne Warsztaty WP3, listopad 2004
 • Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym w świetle dyrektyw SEVESO i ATEX.
 • Przegląd awarii rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji.
 • Projekty rozwiązań praktycznych UE odnoszące się do poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych.
 • Metoda indeksów dla oceny zagrożeń generowanych przez rurociągi przesyłowe.
 • Rozwiązania systemowe stosowane w krajach zaawansowanych technologicznie w zakresie zagadnień integralności rurociągów.
 • Praktyczne metody oceny skutków awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych.
 • Praktyczne podejście do zarządzania integralnością rurociągów oparte o analizy ryzyka, rekomendowane przez Amerykański Instytut Petrochemiczny.