nurhak l e m ll e t m m d rl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

sol
176 Views
Download Presentation

NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 2. Hüseyin MARANGOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

 3. MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ Misyonumuz: • Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatı, ulusal ve evrensel hukuk ve etik ilkeleri, İnsan hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesini, tüm kurumlarda hakim kılmak. Her seviyede ve farklılıkları olan çocukların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap vermek. Eğitim çevremizdeki bireylerin ve grupların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını sezinlemek, bunları programlamak ve karşılamak. Bağlı kurumlarda yönetim, teknoloji işgören ve hizmet üretim standartlarını en yüksek seviyeye çıkarmak. Eğitim çevremizdeki öğretim kurumları arasındaki (müfredat hariç) her türlü standart farklılıklarını en aza indirgemek. Her tür ve kurumlar arasındaki yatay ve dikey ” bilgi-iş akımını “ en hızlı ve en az hata ile yapabilmek. Yine iletişim, işbirliği, takım çalışmasını hızlı ve amacına uygun olarak gerçekleştirmek. Çalışma ve öğrenme ortamlarında olumlu bir iklim yaratılmasını sağlayarak “çalışmaktan mutlu olan işgören ” kimliklerini yaygınlaştırmak. Öğrencilerin, işgörenlerin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin nihai hedefi olan “olabileceklerinin en iyisi olma” yolundaki engelleri kaldırmak , bireysel ve kurumsal vizyon geliştirmelerine örnek ve destek olmak. Öğrencilerin, işgörenlerin, kurumların sorun çözme, değişimi planlama, farklı düşünme becerilerini geliştirme ve sinerji yaratabilmelerine örnek ve destek olmak. Hizmet sunumunu etkili hale getirmek için işgörenlerin performansını arttıracak maddi ve manevi ödülleştirme araçlarını geliştirerek işgörenleri motive etmek. Harcanan beyin ve beden gücünün karşılığı olan maddi doyumun elde edilmesi için çaba harcamak. Her türlü eğitsel ve yönetsel duygu ve davranışı Atatürk İlke ve İnkılapları´ nınnihai hedefi olan “çağdaşlaşma vizyonu” ile bağdaştırabilmek. • Vizyonumuz: • Milli Eğitim Bakanlığı´nın, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ve Nurhak Kaymakamlığı´nın benimsediği vizyonu paylaşarak, gelişimine katkıda bulunmak,“ Bilgi ve Teknoloji Çağı” nın gerektirdiği; ufuk, bilgi, beceri,değer ,duygu ve davranışları en üst düzeye çıkarmak, ülkemizdeki gelişmeye paralel olarak Kahramanmaraş İl düzeyinde yürütülen ve çağdaş medeniyetin gereği olan eğitim-öğretim faaliyetlerine Nurhak İlçesi ölçeğinde destek vermek, çağdaş dünya ile yarışabilecek nesilleri yetiştiren kurumlarımızı çabalarında cesaretlendirmek, eğitim ve öğrenme süreçlerine yenilikçi ve kolektif aklın sonucu olan değerler katmak, paydaşlarımıza sunulabilecek hizmetin en iyisini sunarak, öğrenci ve yetişkinlerin “olabileceklerinin en iyisi olmalarında” model ve lider bir kurum olmaktır.

 4. İLÇEMİZİ TANIYALIM • .Tarih • Adını eteklerinde kurulduğu 3090 m. yüksekliğindeki Nurhak dağından almış olanNurhak ilçesi çok eski bir yerleşim yeridir. Tarihi İpek Yolu'nun içerisinden geçtiği İlçede eski tarihi harabeler halen görülmekte ve ayrıca bu yoldan geçmiş dönemlerde Bağdat Postası’nın işlediği yaşlılar tarafından ifade edilmektedir. Bölge 15 Nisan 1277 yılına kadar İlhanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmış, bu tarihte Elbistan Ovası'nda Memluklular ile İlhanlılar arasında yapılan savaşta İlhanlıların mağlup olmasıyla İlhanlı hakimiyeti son bulmuştur. İlhanlı İmparatorluğu bünyesindeki tüm beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Sonuç olarak bölgeye yerleşen Moğolların Taraklı oymağından gelen Halil Beyliği 60 yıl bölgeye hakim olmuştur. 1336-1337 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından yararlanan Halil Beyliği, Elbistan'ı zaptederek kendisine bağlamıştır. Ancak bu durum uzun sürmemiş, 1338 yılında daha sonra Osmanlı egemenliği altına girecek olan Dulkadiroğlu Beyliği bölgenin hakimiyetini almıştır. Bölgede 180 yıl hüküm süren Dulkadiroğlu Beyliği 13 Haziran 1515'te Osmanlılar ile yapılan savaşta yenilerek, Osmanlıların Anadolu'da sınırlarına kattıkları son beylik olarak fiilen sona ermiş ve bölge bu tarihten itibaren Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.Cumhuriyet döneminde,önceleri Elbistan İlçesine bağlı bir köy olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla da, ilçe statüsünü kazanmıştır.

 5. COĞRAFİ KONUMU • 1-COĞRAFİ DURUM: • İlçemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin kuzeydoğusunda, Toros Dağları’nın bir uzantısı olan 3090 m. yüksekliğindeki Nurhak Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. Kuzeyinde Elbistan, güneyinde Çağlayancerit, batısında Ekinözü, doğusunda Malatya’nın Doğanşehir ve Adıyaman’ın Gölbaşı İlçeleri bulunur. Nurhak İlçesinin yüzölçümü 634 km2’dir. Nurhak İlçe sınırları içinden Göksu Çayı, Değirmen deresi ve Tatlar Deresi akarsuları geçmektedir. Ortalama 1500 m. rakıma sahip olan ilçenin çevresi ardıç ve meşe ormanlarıyla kaplıdır. Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümünde yer almasına rağmen karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar daha çok ilkbaharda Mart-Nisan, sonbaharda Ekim-Kasım aylarında görülür.

 6. NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI • Nufüs: 13.733 • Yüzölçüm : 634 km2 • Köy Sayısı : 3

 7. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 8. OKUL /KURUM YÖNETİCİSAYILARI

 9. İLÇEMİZİN OKUL DURUMU 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 Bağımsız Ana Okulu 9 İlkokul 6 Ortaokul 1 Çok Programlı Lise 1 Halk Eğitimi Merkezi 1 Öğretmenevi Olmak Üzere Toplam 20 Kurumumuz Bulunmaktadır.

 10. ÖĞRENCİ SAYIMIZ 250Okul Öncesinde 899 İlkokulda 731Ortaokulda 427Lisede Toplam Olarak : 2.307 Öğrencimiz Bulunmaktadır.

 11. İLÇE ÖĞRETMEN NORM DURUMU Norm kadroya göre öğretmen ihtiyacımız ise 51’dir

 12. İLÇE ÜCRETLİ NORM DURUMU ÜCRETLİ OLARAK GÖREVLENDİRDİĞİMİZ ÖĞRETMEN SAYISI 19’DUR

 13. ÖĞRETMEN İHTİYACI Norm İhtiyaç İngilizce 9 3 Fen ve Teknoloji 9 1 Okul Öncesi 18 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 7 Sınıf Öğretmenliği 42 6 Rehber Öğretmen 6 3 İlköğretim Matematik 9 3 Müzik 5 3 Bilişim teknolojileri 5 3 Tarih 2 1 Türk Dili ve Edebiyatı 5 1 Türkçe 9 1 Beden Eğitimi 7 1 Matematik 4 1 Diğer Branşlarla Birlikte Toplam: 51 öğretmene İhtiyacımız Vardır.

 14. ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN BURSLAR • İLKÖĞRETİM EĞİTİM OKULLARI : 17 • ORTAÖĞRETİM OKULLARI : 3 • OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 • ÖĞRENCİYE BURS VERİLMEKTEDİR.

 15. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI TEMEL EĞİTİM BİLGİLERİ Nurhak genelinde 248 İlköğretim öğrencisi taşınmaktadır.

 16. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM BİLGİLERİ Nurhak geneli toplam taşınan Ortaöğretim öğrenci Sayısı 315 dir.

 17. Halk Eğitim Merkezinde Açılan Sosyal Kültürel Kurslar

 18. YATIRIM PROGRAMI

 19. 2012 YILI BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR

 20. İNŞAAT İŞLERİ – Yeni Yapılan Okullar Derslikler Atatürk İlk ve orta okulunun binasının 8 derslik olarak yeniden yapımı

 21. KARAÇAR ORTAOKULU ESKİ VE YENİ BİNASI

 22. HÜYÜK İLKOKULU ESKİ VE YENİ HALİ

 23. PROJELER NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ

 24. AB PROJELERİ • . Müdürlüğümüzce Sodes Projesi kapsamında 3 Projemiz kabul edilmiştir. • 1-“Sodesle Dershaneye” Projesi Muammen bedeli 123.160 TL olarak kabul edilmiş olup ihalesi yapılmıştır.60 Öğrencimiz dershaneye gidip gelmektedir. • 2-“Engelli Rampası” Projemiz 10 okulumuza yapılmaktadır. İhale muammen bedeli 26.500 TL dir. • 3-“Çocuk Parkı” Projemiz 3 okulumuza yapılmıştır. İhale muammen bedeli 34.500 TL dir.

 25. 2012 YILI SODES PROJELERİ

 26. SODESLE DERSHANEYE

 27. OYUN PARKI YAPILAN NURHAK İLK VE ORTAOKULU

 28. KARAÇAR İLK VE ORTAOKULU

 29. ATAÜRK İLK VE ORTAOKULU

 30. ENGELLİ OLMAK EĞİTİME ENGEL DEĞİL PROJESİ

 31. YEREL PROJELER OGP Projesi Nurhak Okuyor Kültür Etkinlikleri «Biz Başardık Sizde Başarabilirsiniz» Projesi İstihdam Garantili Hazır Giyim Kursu Okullar Hayat Olsun Bu Benim Eserim TÜBİTAK Projesi Isıtıcı Ve Pişirici Ev Aletleri Bakım Onarımcısı Kursu Belge Töreni Nurhak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve K.Maraş İŞKUR il müdürlüğü işbirliğinde “Isıtıcı Ve Pişirici Ev Aletleri Bakım Onarımcısı” kursunun belge töreni yapıldı. Nurhak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve K.Maraş İŞKUR il müdürlüğü işbirliğinde “Isıtıcı Ve Pişirici Ev

 32. NURHAKTA OKULLAR HAYAT OLSUNPROJESİ

 33. «KENDİMLE YARIŞIYORUM» PROJESİ İlçe genelinde yapılan deneme sınavları sonunda öğrencilerin ve öğretmenlerin denemeler arasındaki performansları değerlendirilip öğretmenlerin kendileri ile yarışması sağlanmaktadır

 34. GENEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ • Şu anda hizmet vermekte olduğumuz binamız Müdürlüğümüzün gereksinimlerini karşılamayıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müstakil bir hizmet binası gerekmektedir. • Memur ve Hizmetli ihtiyacı Bulunmaktadır. • İlçemiz genelinde farklı branşta 51öğretmene ihtiyacımız bulunmaktadır. • Müdürlüğümüze hizmet aracı ihtiyacı bulunmaktadır. • Müdürlüğümüz ve Okullarımıza Bilgisayar, Tarayıcı, Masa ve Koltuk takımına ihtiyaç vardır. • Okullarımızın boyanması için ödeneğe ihtiyaç vardır. • Okullarımızın küçük onarımlar adı altında çatı, sıva, wc lavabo vb. ihtiyaçların giderilmesi için ödenek ihtiyacı vardır.

 35. Teşekkür Ederim Hüseyin MARANGOZ İlçe Milli Eğitim Müdürü