slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Itä-Suomen työkoulu 2000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Itä-Suomen työkoulu 2000 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Itä-Suomen työkoulu 2000. Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama hanke vv. 2001-2004 ESR:n tavoiteohjelma 1, toimintalinja 2: Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien parantaminen, toimenpidekokonaisuus 4: Työelämän tasa-arvon edistäminen HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Itä-Suomen työkoulu 2000' - sohalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Itä-Suomen työkoulu 2000

 • Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama hanke vv. 2001-2004
 • ESR:n tavoiteohjelma 1, toimintalinja 2: Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien parantaminen, toimenpidekokonaisuus 4: Työelämän tasa-arvon edistäminen
 • HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
 • Hankkeen avulla vastataan nuorten työstä ja koulutuksesta syrjäytymisen ongelmaan
 • organisoimalla työkouluperiaatetta ja vaihtoehtopedagogisia työmuotoja toteuttavien ammatillisten oppilaitosten verkosto
 • tuottamalla innovaatioita syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi sosiaalipedagogisen viitekehyksen pohjalta
 • järjestämällä nuoruusiän syrjäytymisen problematiikkaan, sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja vaihtoehtopedagogisiin työmuotoihin perehdyttävää opettajan- ja mentorikoulutusta

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide2

Itä-Suomen työkoulu 2000

PROJEKTIN TAVOITTEET

1) Ehkäistä 96 nuoren syrjäytyminen yhteiskunnasta

2) Parantaa työelämän yhteistyövalmiuksia mentorikoulutuksen kautta

3) Kehittää opettajien ammatillisia valmiuksia kohdata haasteellisia nuoria

4) Luoda sellaisia pedagogisia ja koulutuspoliittisia innovaatioita ts. hyviä käytäntöjä, jotka edistävät nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja lievittävän toimintakulttuurin kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide3

Itä-Suomen työkoulu 2000

 • HANKKEEN RESURSSOINTI
 • Kokonaisbudjetti 3 miljoonaa euroa
 • a) Verkostokouluosio 2,5 miljoonaa euroa
 • - oppilaitosten työkouluryhmien osuus 1,7 miljoonaa (yhden koulun osuus n. 300 000 euroa)
 • - verkostokoulun hallinto + työpaikkaohjaajakoulutus
 • 800 000 euroa
 • b) Opettajien täydennyskoulutus 80 000 euroa
 • c) Tutkimustoiminta + johto 350 000 euroa
 • TYÖKOULURYHMIEN RESURSSOINTI
 • Erityisopetuksen resurssi
 • Kehittämisrahaa n. 300 000 euroa/kolme lukuvuotta
 • Omarahoitusosuus 8400 euroa/vuosi
 • Toiminnan vakiinnuttamiseen 16 000 euroa/lukuvuosi 2003-2004

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide4

Itä-Suomen työkoulu 2000

ORGANISAATIO JA OSAKOKONAISUUDET

1) Itä-Suomen vaihtoehtoinen verkostokoulu ja työelämäyhteistyö (mentorikoulutus)

Organisoidaan työkouluperiaatetta ja vaihtoehtopedagogisia työmuotoja toteuttavien ammatillisten oppilaitosten verkosto sekä järjestetään mentorikoulutus.

Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus

2) Opettajien täydennyskoulutusohjelma (PD)

Järjestetään syrjäytymisen problematiikkaan, sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja vaihtoehtopedagogisiin työmuotoihin perehdyttävä opettajankoulutus parantamaan opettajien valmiuksia kohdata haasteellisia nuoria.

Kuopion ja Joensuun yliopistot

3) Kehittämis-ja seurantatutkimus

Tuotetaan analysoitua tutkimustietoa hankkeessa kokeiltavista toimintamuodoista ja pedagogisista malleista.

Hankekokonaisuuden koordinointi, taloushallinto ja raportointi Minna Canth -instituutin kautta.

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide5

Itä-Suomen työkoulu 2000

 • Itä-Suomen vaihtoehtopedagoginen verkostokoulu ja työelämäyhteistyö
 • Verkostokoulun tavoitteet
 • Ammatillinen pätevyys
 • Elämänhallintataitojen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen paraneminen, yhteiskunnallisen identiteetin vahvistaminen
 • Vastuun ottaminen omasta oppimisesta
 • Työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittyminen
 • Verkostokoulun toiminta ja toteutus
 • Kuusi verkostokoulua: Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus, Mikkelin ammattiopisto, Pohjois-Savon ammatillinen instituutti, Metsä- ja puutalous, Siilinjärvi, Savonlinnan ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi.
 • 16 oppilaan ryhmät + ryhmäohjaajat
 • Työpaikkaohjaajakoulutus
 • Paikallisyhteistyöverkoston luominen ja koulutus
 • Verkostokoulun johtaja + kaksi koordinaattoria

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide6

Sosiaali- ja erityispedagogiikan yhdistäminen työkoulussa

ERITYISPEDAGOGINEN VIITEKEHYS

AMMATTITAITOINEN OSAAJA JA ONNISTUJA

 • 1. PUUTTEELLINEN KOULUTUS
 • (työtaito)
 • Kouluallergia
 • Puutteelliset pohjatiedot
 • Oppimisen ongelmat
 • Teorian ja käytännön vastakkainasettelu
 • Alisuoriutuminen
 • Heikko itsetunto
 • Korkea oppimiskynnys

Oppijaidentiteetin

uudelleenrakentaminen

YKSILÖLLINEN OPPIMISPOLKU

OPISKELUN KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TOTEUTUS

SOSIAALIPEDAGOGINEN VIITEKEHYS

 • 2. HEIKKO ELÄMÄNHALLINTA
 • (työkyky, työhalu)
 • Heikot elämisen taidot
 • - arkiset perusvalmiudet
 • Puutteellinen subjektius
 • - ajautuminen, kohteen asemassa olo,
 • motivaatio-, suunnittelu- ja sitoutumistaidot

ELÄMÄNHALLINTA

SUBJEKTIUS

VASTUULLINEN AIKUISUUS

Empowerment

OPISKELIJALÄHTÖISYYS

OPISKELIJAN KOKONAISVALTAINEN TUKEMINEN

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide7

TYÖKOULUMALLI AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

 • I TOIMINTAA OHJAAVAT PEDAGOGISET PERIAATTEET
 • II TOIMINNALLISET ELEMENTIT

Työkouluaate Sosiaali- ja erityispedagogiikan Vaihtoehtopedagogiset

yhdistäminen työmuodot

A. YKSILÖLLINEN, OPISKELIJALÄHTÖINEN JA JOUSTAVA OPISKELUPOLKU

Hojks,yksilölliset tavoitteet, menetelmät & arviointi

B. OPISKELUN KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TOTEUTUS

 • Ammatilliset opinnotYhteiset opinnot
 • Työvaltaisuus,60-80% työssäoppien - jaksotus koko opintojen ajalle - elämänläheisyys - ainerajojen rikkominen - integrointi ammattiaineisiin - yksilöllisten valmiuksien huomiointi - kokonaisuuksien opettaminen - joustavat opetusjärjestelyt - lyhyet opetustuokiot - opetuksen keskittäminen muutamille opettajille - opettajien ryhmäyttäminen
 • opiskelijoihin
 • LÄHIOPETUS
 • joustavat mallit (3pv+2pv, 4vko+1vko ym)
 • työssäoppimisen ja luokkahuonemuotoisen opiskelun nivominen mielekkääksi kokonaisuudeksi

C. OPISKELIJAN KOKONAISVALTAINEN TUKI

Sosiaalipedagogiset työmuodot, tehokas opiskelijahuolto, moniammatilliset verkostot

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide8

Itä-Suomen työkoulu 2000

Hankkeen lähtökohtana on ajatus sosiaalipedagogisesta työkoulusta, jossa käytetään vaihtoehtopedagogisia työmuotoja. Tässä

- ”sosiaalipedagoginen” koskee sosiaalisten ongelmien pedagogisen kohtaamisen teoriaa ja käytäntöä ja viittaa pyrkimyksiin ehkäistä ja lievittää sosiaalista syrjäytymistä pedagogisilla keinoilla

- ”työkoulu” tarkoittaa työkeskeistä koulukulttuuria ja työn kautta tapahtuvaa opiskelua, ammattitaidon hankkimista ja työmoraaliin kasvamista

- ”vaihtoehtopedagoginen” merkitsee luovaan toimintaan perustuvien työmuotojen käyttöä sekä toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden korostamista opiskelussa ja koulun toiminnassa

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot

slide9

Itä-Suomen työkoulu 2000

KRIITTISET MENESTYSTEIJÄT TYÖKOULUHANKKEESSA

1) Työkoulumallin mukainen opetus ja opiskelu

2) Henkilöstön valinta, sitoutuminen ja jaksaminen

3) Työelämän sitoutuminen

4) Kasvatusvastuun jakaminen ja kantaminen

5) Hankkeen integroituminen oppilaitoksen arkeen

EUROOPANYHTEISÖRakennerahastot