kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Kontinuálne vzdelávanie 1.časť Lektorka: Mgr. Jana Fugová. Čo je to eTwinning. Program medzinárodného partnerstva škôl - história Program , ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu škôl - MŠ, ZŠ a SŠ v EÚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet' - sofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Kontinuálne vzdelávanie

1.časť

Lektorka: Mgr. Jana Fugová

o je to etwinning
Čo je to eTwinning

Program medzinárodného partnerstva škôl - história

 • Program , ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu škôl - MŠ, ZŠ a SŠ v EÚ
 • rok 2005 – hlavná aktivita Dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie
 • rok 2007 – pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania
 • 2008 – 2013 – Celoživotné vzdelávanie
 • rok 2013 – eTwinning Plus : krajiny európskeho susedstva – Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina, Tunisko
 • 2014 – 2020 – ERASMUS plus
pre o etwinning
Prečo eTwinning
 • bezplatný prístup
 • zmysel pre komunitu
 • bezpečné prostredie
 • možnosť profesionálneho rozvoja
 • šťastné deti
 • zábava v triede
 • žiadna byrokracia
 • uznanie vašej práce
 • projekty zamerané na spoluprácu škôl

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A7mmKrxYBAM#!

port l etwinning www etwinning net
Portál eTwinning www.etwinning.net
 • hlavný pracovný priestor na realizáciu programu
 • Je prístupný v 25 jazykoch
 • Úrad centrálnej podpornej služby pracuje pod vedením
 • Siete európskych škôl
 • Medzinárodného partnerstva 33 európskych ministrov školstva
 • Na národnej úrovni pracuje 35 úradov národných podporných služieb
 • NSS Slovenska má sídlo na Žilinskej univerzite v Žiline:

www.etwinning.sk

registr cia do programu
Registrácia do programu
 • www.etwinning.net - verejný portál
slide6
po registrácii počkať na e-mail z NSS
 • po obdržaní e-mailu dokončíte registráciu
prihl senie sa do programu
Prihlásenie sa do programu

Nastaviť jazyk

Prihlásenie sa

pracovn plocha
Pracovná plocha

1. Prejsť na pracovnú plochu

2. Upraviť profil

slide9
3. Upraviť osobné údaje
 • údaje o škole
 • bližšie informácie
 • fotogaléria
 • 4. Úloha na doma:
 • Vložte do fotogalérie učiteľov svoju fotografiu
 • Do fotogalérie školy obrázok, ktorý vás charakterizuje
pracovn plocha n stroje na informovanie
Pracovná plocha – nástroje na informovanie

INFORMÁCIE Z KOMUNITY

INFORMÁCIE ZO SLOVENSKA

profil
Profil

PODĽA UPRAVEN0HO PROFILU

IHNEĎ UPRAVIŤ!

n js kontakty
Nájsť kontakty

PRESNÝ KONTAKT - MENO

FÓRUM – VYHĽADÁVANIE PARTNEROV DO PROJEKTOV

KONTAKT PODĽA KRITÉTIÍ

tvorba projektu
Tvorba projektu
 • Definovanie cieľov – Čo chceme dosiahnuť?

Ciele:

 • Konkrétne – výstižne a presne formulované
 • Merateľné – či boli úspešné alebo neúspešné
 • Dohodnuté – odsúhlasené celým tímom
 • Realistické – dajú sa dosiahnuť so zreteľom na možnosti žiakov a obmedzenia projektu
 • Časovo viazané – ohraničené harmonogramom, termínmi

* Rada - ciele projektu musia vyhovovať učebnému plánu všetkých zúčastnených strán, musia podporovať rozvoj osobných, spoločenských a odborných schopností žiakov

tvorba pl nu
Tvorba plánu
 • Spolupracujte na tvorbe úloh s partnerom – konzultujte si svoje návrhy a nápady.
 • Zapojte do tvorby úloh aj svojich žiakov.
 • Zadávajte si splniteľné úlohy
 • Úlohy prerozdeľujte rovnomerne : žiak – tím – skupina
 • Termíny musia byť realistické a flexibilné, pozor na to, aby sa neprelínali s časom prázdnin, skúšok ktorejkoľvek zo zúčastnených škôl

* Rada: vzorový plán

charakteristika projektu
Charakteristika projektu
 • Partnerstvo eTwinning Plus
 • Titulok
 • Stručná charakteristika
 • Jazyky, v ktorých budete komunikovať
 • Vek žiakov
 • Počet žiakov - spolu
 • Tematické oblasti
 • Využité nástroje
 • Ciele
 • Pracovný postup
 • Očakávané výsledky – v závere projektu
o alej
Čo ďalej...
 • Čakáte na odsúhlasenie projektu partnerskou školou /triedou
 • Súhlas NSS
 • Kontrola – aký je status projektu
opakovanie a pomoc
Opakovanie a pomoc
 • Zborovňa:
 • Místnost pro vyhledávaní česko-slovenských projektových partnerů
 • Michalovce akreditované školenie – zborovňa nášho školenia
 • Webová stránka školenia:

http://etwinning-michalovce-skolenia.webnode.cz/

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Prajem veľa chuti a pevnej vôle pri vyhľadávaní partnerov a tvorbe projektov.

Nabudúce sa budeme venovať

TwinSpace – práci v priestore spolupráce

ad