krampji b rniem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krampji bērniem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krampji bērniem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Krampji bērniem - PowerPoint PPT Presentation

snowy
316 Views
Download Presentation

Krampji bērniem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krampji bērniem Iveta Daukšte MF 6. kurss

 2. Krampji • Krampji ir nekontrolētas elektriskās aktivitātes, kas rodas smadzeņu garozas pelēkajā vielā un īslaicīgi pārtrauc normālo smadzeņu funkciju. • Krampju laikā parasti ir patoloģiskas sajūtas, izmainīta izpratne, fokālas nekontrolētas kustības, vai plašas piespiedu muskuļu kontrakcijas.

 3. Aktualitāte

 4. Aktualitāte • 4% cilvēku līdz 20 gadu vecumam iespējama krampju lēkme • Baltās rases pārstāvjiem retāk • Status epilepticus mirstība bērniem 3,6 % • Epilepsijas attīstībai risks augstāks, ja krampji hipoksisku, strukturālu vai metabolu defektu dēļ. • Latvijā 2005.g. 4000 bērniem dg epilepsija

 5. Epilepsija Hroniska slimība ar atkārtotām epileptiskām lēkmēm, kas ir pēkšņas, gribai nepakļautas izmaiņas motorikā (tai skaitā krampji), apziņas stāvoklī, uzvedības un veģetatīvajās izpausmēs, ar raksturīgām EEG izmaiņām

 6. Neepileptiskās lēkmes • Cēlonis ir pēkšņas izmaiņas organismā (piemēram, vielmaiņas traucējumi, CNS infekcijas, sirds un asinsvadu slimības, toksiskas vielas, drudzis).

 7. Simptomātiskās lēkmes • Iemesls galvas smadzeņu struktūrā (piemēram, smadzeņu audzējs, smadzeņu asinsrites traucējumi).

 8. Psihogēnie krampji (pseidokrampji) • Raksturīgi simptomi, kas imitē krampjus pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, bet kas nav saistīti arpatoloģisku elektrisko aktivitāti galvas smadzenēs.

 9. Status epilepticus • Ieilgusi lēkme vai atkārtotas sekojošas lēkmes vismaz 30 minūtes ilgi, kuru laikā pacients neatgūst apziņu. • Pastāvīga krampju aktivitāte, kas ilgst vismaz 5 min., vai 2 vai vairāk atsevišķas krampju lēkmes (var būt mazāk par 5 min), kuru starplaikā organisma funkciju atjaunošanās ir nepilnīga.

 10. Krampju cēloņi zīdaiņiem • Dzemdību trauma, HIE, IVH, iedzimtas anomālijas • Metabolisma traucējumi (hipoglikēmija, hipokalciēmija, hiponatriēmija) • Infekcijas

 11. Krampju cēloņi līdz 6 gadu vecumam • Dzemdību traumas sekas • Febrilie krampji (3 mēnešu- 6 gadu vecumā) • Infekcijas • Metabolisma traucējumi • Galvas traumas • Galvas smadzeņu audzēji • Idiopātiski

 12. Krampju cēloņi pēc 6 g.v. • Dzemdību traumas sekas • Galvas trauma • Infekcija • Nepietiekoši ārstēta epilepsija • Deģeneratīvas smadzeņu slimības • Galvas smadzeņu audzēji • Toksīnu ietekme • Idiopātiski

 13. Toksīni,medikamenti kas var izraisīt krampju lēkmes • Vietājie anestētiķi (lidokaīns) • Antikonvulsantu pārdozēšana • Kampars • Hipoglikemizējošas vielas (insulīns, etanols) • Oglekļa monoksīds • Cianīds • Smagie metāli (svins) • Pesticīdi (organiskie fosfāti) • Kokaīns • Fenciklidīns • Belladonnas alkoīdi • Nikotīns • Simpatomimētiķi (amfetamīns) • Tricikliskie antidepresanti

 14. Epilepsijas lēkmju iedalījums (SSK 10) • Ģeneralizētas • Parciālas (fokālas) • Neklasificējamas

 15. Krampju lēkmju iedalījums Ģeneralizētas Toniskās Kloniskās Toniski-kloniskās (grand mal) Miokloniskās Atoniskās Absansi -Tipiski (petit mal) -Atipiski Vienkāršas parciālas -ar motoriem simptomiem -ar somatosensoriem -ar veģetatīviem (autonomiem) -ar psihiskiem (ambulatorie automātismi) Kompleksas parciālas Parciālas ar sekundāru ģeneralizāciju Parciālas (fokālas, lokalizētas)

 16. Krampju patoģenēze • Sinapsēs starp aksonu un dendrītu, izdalās neirotransmiteri: -Glutamāts- aktivētājs -Gamma-aminosviestskābe- inhibētājs

 17. Krampju patoģenēze • TKSE izsauc pārmērīgu galvas smadzeņu šūnu depolarizāciju • Rodas daudz glutamāta • Tas veicina Na un Ca jonu nokļūšanu šūnā • Na → osmotiski traucējumi • Ca → nekrotiskas izmaiņas

 18. Toniski klonisko krampju patoģenēze • 1. fāze - ↑ smadzeņu metabolisms - ↑ asiņu plūsma - ↑ laktātacidoze - simpatoerģiskā aktivitāte • 2. fāze -↓kompensatorie mehānismi - ↓asinsplūsma smadzenēs -hipotenzija (medikamenti) -hipoksija -galvas smadzeņu tūska+ i/cr hipertenzija -neironu bojājums

 19. Krampju lēkmju raksturojums • Neonatālie krampji sākas līdz 2 ned. vecumam • Infantilie spazmi (West sindroms) sākas 3-18 mēn vecumā galva saliekta, rokas izstieptas (saliekamā naža lēkmes), garīgā atpalicība • Febrilie krampji 3-5mēn vec., ģeneralizēti, Ģimenes anamnēzē

 20. Krampju lēkmju raksturojums (2) • Kriptogēna ģeneralizēta epilepsija (Lennox Gastaut, Doose sindromi); sākas 2-7 gadu vecumā, jaukti- toniski, miokloniski, atoniski. Difūzs neironu bojājums. • Bērnu absansu epilepsija-3-12 g.v., apziņas zudums uz 3-10 s, sejas, roku automatismi. • Juvenilā absansu epilepsija 10-15 g.v. Absansi retāk nekā iepriekšējai

 21. Krampju lēkmju raksturojums (3) • Vienkāršas parciālas lēkmes sākums jebkurā vecumā kustības jebkurā ķermeņa daļā • Kompleksas parciālas lēkmes var sākties neatkarīgi no vecuma, Aura pirms tam, EEG temporālā daivā izmaiņas • Benignā rolandiskā epilepsija sākums 5-16 g.v., parciāli motori vai ģeneralizēti, naktī, AD pārmantojas

 22. Krampju lēkmju raksturojums (4) • Juvenilā miokloniskā epilepsija sākumskolas un pusaudžu vecumā kakla un plecu muskuļos no rītiem, mentālā attīstība netraucēta • Ģeneralizētas toniski kloniskās lēkmes jebkurā vecumā, samaņas zudums, nesaturēšana , postiktāls apjukums

 23. Krampju diagnostika • Anamnēze no aculieciniekiem • Vispārēja neiroloģiska izmeklēšana • Lēkmes videofilmēšana, monitorēšana • EEG dati • MR dati • Metabolo traucējumu diagnostika • Ģenētisko faktoru analīze

 24. Izmantotā literatūra • 21st Edition Rudolph’s Pediatrics. By Colin D. Rudolph, Abraham M. Rudolph, Margaret K. Hostetter, George Lister, and Norman J. Siegel, editors. 2,688 pp. New York, McGraw Hill Medical, 2003. • Vītols E. , Rozentāls G. EPILEPSIJAS RACIONĀLAS FARMAKOTERAPIJAS. REKOMENDĀCIJAS ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJAS. SISTĒMAS IETVAROS. [atsauce 02.0402011.] pieejamas internetā www.vec.gov.lv • Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, MD Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition, ELSEVIER 2608 pages • E. Vītols, V. Grīnbergs ,Status epilepticus un tā ārstēšana ,Latvijas Neirologu biedrība , 2005 , 18 lpp • Logina Ināra, Smeltere Elvīra Neiroloģija shēmās, Avots, 2009, 51 lpp • William W. Hay, Jr., Myron J. Levin, Judith M. Sondheimer, Robin R. Deterding ,CURRENT Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 20e , LANNGE, 2010 • www.emedicine.com • Edward P. Sloan, MD, MPH, Pediatric Seizure and Status Epilepticus (SE):A Primer for Treating Challenging Pediatric Seizure Cases, 2005

 25. Paldies par uzmanību!