Download
katar na imkov v oa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarína Šimková V.OA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarína Šimková V.OA

Katarína Šimková V.OA

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Katarína Šimková V.OA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LED - elektroluminiscenčná dióda Katarína Šimková V.OA

  2. Obsah • Polovodiče • PN prechod, dióda • LED • Materiály a farby, ktoré emitujú • Výhody LED • Využitie LED • Zdroje

  3. Polovodiče • Vyššia teplota – nižší odpor • 3 druhy: • Vlastný • Nevlastný typu P • Nevlastný typu N

  4. PN prechod, dióda • Spojenie 2 polovodičov s rôznymi typmi vodivosti • PN prechod - veľký elektrický odpor • Zapojenie diódy • V priepustnom smere • V závernom smere

  5. LED • Dióda • Priepustný smer - vyžarovanie svetla • Rekombinácia elektrónu s dierou • Uvoľnenie energie - fotón

  6. Materiály a farby, ktoré emitujú

  7. Výhody LED

  8. Využitie LED • Dekoratívne osvetlenie • Komerčné osvetlenie • Obrazovky

  9. Zdroje • http://hockicko.uniza.sk/semestralky/prace/p41/Polovodice.files/image002.jpg • http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2008_2009/jets/technika_vs_clovek/Kremik_fosfor_indium.GIF • http://hockicko.uniza.sk/semestralky/prace/p41/PN%20priechod.files/image001.gif • http://www.matronic.de/images/produkte/produkte/LEDS_1.JPG • http://www.calce.umd.edu/LED/images/LED2.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Dioda.jpg/220px-Dioda.jpg • http://media.mcclatchydc.com/smedia/2009/08/12/17/859-20090812_LED_explainer.large.prod_affiliate.91.jpg • http://ariwidyatmo.files.wordpress.com/2008/03/led-material.jpg • http://www.ledco.sk/led-technologia • http://www.jorvik.sk/aktuality/clanok/46 • http://www.cityled.sk/dok/Princip%20led.pdf • http://www.onbett.com/product_images/q/362/led__36765_zoom.jpg • http://www.freestyle-productions.com/pictures/jobNINE/jobNINE_picFIVE.jpg • http://designsenselighting.com/wp-content/uploads/2012/06/Harmonius-LED-Lighting-with-Furniture.jpg • http://www.mladizmaji.si/bezigrad/files/2013/01/kamera.gif

  10. Ďakujem za pozornosť